Afgelopen vrijdag vonden in Parijs de bloedigste aanslagen plaats sinds de treinaanslagen in Madrid. Dit keer was er wel sprake van echte dodelijke slachtoffers en vele gewonden. Een echte terroristische aanval door Moslimterroristen zoals ons de laatste 15 jaar door media is aangeleerd, zo lijkt het. Maar wie waren deze Moslimterroristen en hoe konden ze deze aanval plegen?

Media berichten dat minstens één van de terroristen een Syrië-ganger is die naar Frankrijk is teruggekeerd. In het verleden werd het staatsburgerschap altijd ontnomen bij iemand die in vreemde krijgsmacht had gediend, maar niet bij deze jongens. Ondanks dat ze vrijwel allemaal een dubbele Nationaliteit hebben en daarmee meteen uit te wijzen naar een meestal Noord-Afrikaans land, hebben de Europese politici er bewust voor gekozen om deze geradicaliseerde Syrië-gangers vrije doorgang te verlenen en hen het staatsburgerschap niet af te nemen. Hierdoor konden en kunnen deze radicalen dit soort acties beramen in Europa.

Ook berichtten de media dat minstens twee van de verdachten als vluchteling de laatste maanden Europa binnen zijn gereisd. Europese politici hebben er bewust voor gekozen om de Europese buitengrenzen onvoldoende te bewaken, waardoor enorme vluchtelingenstromen zich naar Europa konden verplaatsen met in haar kielzog IS radicalen. Er zijn maar een paar punten waar vluchtelingen makkelijk over kunnen steken naar Griekenland. Deze punten waren en zijn eenvoudig te controleren, maar er is bewust voor gekozen om dat niet te doen.

Turkije heeft, ondanks haar verplichtingen conform het door haar ondertekende vluchtelingenverdrag, ervoor gekozen om de Syrische vluchtelingen geen vluchtelingenstatus te verlenen. Hierdoor kunnen Europese landen de vluchtelingen niet terugsturen naar Turkije als ze eenmaal in Europa zijn aangekomen. Hebben wij onze Europese politici gehoord over dit bewust in gebreke blijven van Turkije? Nee, deze feiten worden door media en onze politici aan ons verzwegen. Daarentegen wordt ons door de MainStreamMedia steevast voorgehouden dat Nederland als ondertekenaars van het vluchtelingenverdrag de plicht heeft om vluchtelingen op te vangen. Niet dat de EU heeft geklaagd dat Turkije zich niet aan het vluchtelingenverdrag houdt, maar Nederland en Europa moeten zich volgens onze regeringen en media wel braaf aan dit verdrag houden, zelfs als hiermee de nationale veiligheid op het spel wordt gezet.

Turkije heeft er tevens weinig tot niets aan gedaan om vluchtelingen tegen te houden die naar Europa wilden. Europa en de UN waren medeverantwoordelijk voor de slechte omstandigheden en financiële tekorten bij de opvang van vluchtelingen in Turkije en Libanon waardoor deze vluchtelingenstromen op gang kwamen.
Ook de rol van Turkije bij steun aan ISIS en andere rebellenbewegingen is inmiddels bekend.Grote hoeveelheden wapens zijn door Turkse inlichtingendiensten en leger richting Syrische grens getransporteerd. Media die hierover berichtten moesten het soms met de dood bekopen.

Gezien het ongestoord toelaten van dit soort gevaarlijke individuen en de verzoenende houding jegens terrorismeondersteuner en verdragbreker Turkije is het lastig om anders te concluderen dan dat President Hollande, premier Rutte en de andere Europese leiders en regeringen (met uitzondering van Hongarije) medeschuldig zijn aan het laten platsvinden van deze aanslagen. Met de enorme inlichtingencapaciteit van westerse inlichtingendiensten is het daarnaast twijfelachtig dat deze aanslagen niet vooraf opgemerkt zijn. Een scenario waarin inlichtingendiensten en politici deze aanslagen bewust hebben laten gebeuren voor geo-politieke doeleinden is waarschijnlijker. Dat deze aanslagen meteen door de media en US Vice-President Kerry gekaapt worden om oorlog tegen ISIS en grondtroepen in Syrië te promoten ondersteunt dit scenario.

Bron

Share.