Facebook krijgt steeds meer zware kritiek, nu ook na het verwijderen van grote atheïsten pagina’s in het midden oosten. Facebook verwijderde meer dan zes Arabischtalige atheïsten pagina’s te wijten aan “schendingen” van de communautaire normen. Dit is niet de eerste keer dat Facebook atheïsten en vrijdenkers heeft gecensureerd in de MENA-regio. In reactie daarop heeft de Atheist Alliance – Midden-Oosten en Noord-Afrika (AA-MENA) besloten om zich uit te spreken en te eisen dat Facebook de manier waarop het omgaat met betrekking op schendingsrapporten verandert, om zo de vrijheid van meningsuiting van hun leden te behouden.
Deze Arabisch-sprekende atheïsten groepen, met een totaal van ongeveer 100.000 leden, zijn gedeactiveerd als gevolg van duizenden rapportage campagnes die worden georganiseerd door ‘cyber jihadistische’ fundamentalistische islamitische groeperingen. In het bijzonder voor de verwijdering van anti-islamitische groeperingen of pagina’s. In dergelijke gecoördineerde campagnes worden door grote aantallen mensen, en mogelijk geautomatiseerde scripts, deze meldingen gelijktijdig ingediend. Deze rapporten worden ten onrechte ingediend om een pagina, groep of persoonlijke account, te laten deactiveren onder de mom dat ze de “Community Standards” hebben geschonden.

Vertegenwoordigers van AA-MENA zette een petitie op om aan Mark Zuckerberg te eisen dat al deze Facebook pagina’s weer gereactiveerd werden. De petitie werd gedeeld door de meeste bekende atheïsten groepen in de Arabische wereld, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Het werd ondersteund door een groot aantal vooraanstaande social media activisme organisaties zoals Atheist Alliance International en de Raad van Ex-moslims van Groot-Brittannië.

Mark Zuckerberg is een bondgenoot van ISIS.
Voor ongodsdienstige mensen in de MENA-regio, is sociale media, vooral Facebook, het enige platform dat ze veilig kunnen gebruiken om hun gedachten en meningen te uiten, hun verhalen te delen en samen te komen zonder het gevoel bedreigd te worden. In de meeste Arabische landen, demografische is de meerderheid moslim; zijn veel regimes theocratiëen terwijl de anderen heel diep worden beïnvloed door de islamitische religieuze autoriteiten op alle niveaus van het openbare leven.

Vrijdenkers, atheïsten, en vrijheidsactivisten in de MENA-regio wonen onder onderdrukkende regimes en gemeenschappen. De meesten van hen kunnen niet hun religieuze, politieke, culturele of maatschappelijke opvattingen en gedachten vrijelijk uiten zonder opgepakt of afgeslacht te worden.

Bescherming is nodig in zulks regimes, maar Mark Zuckerberg veegt er zijn kont mee af!

Bron

Share.