zaterdag, september 30

Documenten bewijzen grootschalige corruptie in hoogste echelons Amerikaanse overheid.

Uit een 100 pagina’s tellend FBI document blijkt dat de Democratische presidentskandidaat Hillary Clinton door een ‘schaduwregering’ wordt beschermd. Deze groep, ook wel ‘The 7th Floor Group’ genoemd, bestaat uit enkele zeer hooggeplaatste overheidsofficials die iedere woensdag bij elkaar komen om ervoor te zorgen dat Hillary’s beoogde gang naar het Witte Huis zo min mogelijk barrières kent. Daaronder valt ook het weigeren te vervolgen van Hillary vanwege het beruchte emailschandaal, en het wegmoffelen van belastend bewijs.

Hillary Clinton kwam gisteren opnieuw negatief in het (onafhankelijke en alternatieve) nieuws, omdat ze als minister van BuZa erom bekend stond de diplomatische en veiligheidsprotocollen voortdurend ‘schaamteloos’ te negeren. ‘Dit frequente gedrag zorgde voor klachten van ambassadeurs, die beledigd en beschaamd waren door deze breuk met de protocollen.’

Bovendien blijkt dat de diplomatieke veiligheidsdienst er heel goed van op de hoogte was dat Hillary haar privéserver thuis voor beveiligde documenten gebruikte, en daarmee ‘veelvuldig’ alle regels overtrad.

‘Oneigenlijke beïnvloeding’ van onderzoek naar Clinton

Volgens de documenten zette Hillary’s onderminister voor Management, Patrick Kennedy, FBI-agenten onder grote druk om de veiligheidsclassificatie van gevoelige documenten die op Hillary’s privéserver werden gevonden, te veranderen, in ruil voor een ‘quid pro quo’, dus bepaalde gunsten. De FBI en het ministerie ontkennen in alle toonaarden, maar een toezichthoudend parlementair comité eist inmiddels meer informatie over deze geheime afspraken.

De voorzitter van dit comité, afgevaardigde Jason Chaffetz, heeft samen met de voorzitter van het comité Inlichtingen, afgevaardigde Devin Nunes, een brief aan minister van BuZa John Kerry gestuurd, waarin Kennedy’s ontslag wordt geëist vanwege zijn ‘oneigenlijke beïnvloeding van het onderzoek naar minister Clintons emails’.

Tevens wijzen ze erop dat Kennedy lid is van de in de documenten genoemde geheime schaduwregering, net als enkele advocaten van het kantoor dat Clinton vertegenwoordigt in het onderzoek dat naar haar verricht wordt. Het is daarom zeer aannemelijk dat ook deze advocaten dit FBI onderzoek naar Clinton in haar voordeel hebben beïnvloed, net zoals Kennedy dat deed.

Hulp van FBI directeur

In het FBI rapport staat letterlijk dat de schaduwregering de FBI opdroeg om de onderzoeksdocumenten terzijde te schuiven, zogenaamd vanwege ‘coördinatie doelstellingen’. De FBI weigerde dat echter. Desondanks besloot FBI directeur James Comey, lid van de inmiddels beruchte Obama / Clinton kliek, om Hillary niet te vervolgen. Daarbij beweerde hij ook nog eens dat zijn besluit niet was ingegeven door politieke overwegingen.

Ook dat blijkt een leugen te zijn geweest, want uit de notulen van de FBI zelf komt nu naar voren dat zowel Hillary Clinton als haar ministerie niet alleen op grove wijze nalatig zijn geweest, maar ook strafbare handelingen hebben gepleegd. En dat allemaal om Hillary’s beoogde gang naar het Witte Huis niet in gevaar te brengen.

Bron

Share.