Nazi minister schreef al in 1940 boek ‘De Europese Gemeenschap’ over noodzaak oprichting ‘Centrale Europese Unie’ 

Het conservatieve Engelse parlementslid Boris Johnson kreeg van tal van politici in Brussel en andere hoofdsteden de wind van voren nadat hij de Europese Unie met Napoleon en Adolf Hitler had vergeleken, omdat die eveneens streefden naar een grenzen-loos Europa onder één centraal gezag. Johnson werd ervoor verketterd, terwijl zijn premier David Cameron onlangs zonder tegenspraak met de Derde Wereldoorlog kon dreigen als het volk in het referendum volgende maand voor uittreding uit de EU (Brexit) stemt. Overigens geven de historische feiten Johnson volkomen gelijk: de EU is een direct geesteskind van de Nazi’s, die hun plannen hiervoor in diverse boeken en documenten vastlegden.

Volgens EC-president Donald Tusk was Johnson, die voor een Brexit is, een grens overgegaan door te zeggen dat de EU feitelijk hetzelfde wil als destijds Napoleon en Adolf Hitler, namelijk over heel Europa heersen. Het enige verschil zijn de gehanteerde methodes.

Nazi ministers planden ‘Centrale Europese Unie’

In 1940 schreef Nazi minister van Economische Zaken annex oorlogsmisdadiger Walther Funk het boek ‘De Europese Gemeenschap’, waarin hij wees op de noodzaak een ‘Centrale Europese Unie’ en een ‘Europees Economisch Gebied’ op te richten. ‘Er moet een bereidheid zijn om in sommige gevallen de eigen belangen ondergeschikt te maken (aan de EU).’

Nazi academicus Heinrich Hunke schreef dat ‘de klassieke nationale economie dood is… De Europese economie is de voorbestemde gemeenschap… De mate van Europese samenwerking hangt af van een nieuw economisch eenheidsplan.’ Zijn collega Gustav Koenig sprak van ‘een taak voor een echte Europese Gemeenschap… Ik ben ervan overtuigd dat deze poging een Gemeenschap te vormen tot na de oorlog zal bestaan.’

Seyss-Inquart wilde ‘het nieuwe Europa van samenwerking… zonder grenzen’

Andere hooggeplaatste Nazi’s die voor de oprichting van een pan-Europese federale superstaat pleitten –te beginnen met een Economische Gemeenschap- waren minister van Buitenlandse Zaken Von Ribbentrop, de Noorse Nazi-premier Vidkun Quisling, en de in ons eigen land gehate Seyss-Inquart, die tijdens de oorlog de Rijkscommissaris van Nederland was. Zij planden woordelijk ‘het nieuwe Europa van solidariteit en samenwerking van alle volken… dat snel toenemende welvaart zal kennen zodra de nationale economische grenzen zijn verwijderd.’

In 1940 gaf de beruchte minister van Propaganda Joseph Goebbels de opdracht om ‘de grootschalige economische vereniging van Europa’ te creëren. Hij was ervan overtuigd dat ‘de mensen over 50 jaar niet langer denken in termen van landen.’ Goebbels voorspelling bleek behoorlijk nauwkeurig, want slechts 53 jaar later was de Europese Unie in zijn huidige vorm een feit.

Dictatoriaal geregeerde superstaat een feit

Het zou dus geen verrassing moeten zijn dat de EU in veel opzichten identiek is aan wat de top van Nazi’s al zo lang geleden planden. Hoeveel politiek-correcte stickertjes daar in Brussel, Londen en Den Haag ook op worden geplakt, het is in de basis inderdaad een ondemocratisch, autoritair en in steeds meer zaken zelfs dictatoriaal geregeerde superstaat geworden, waarin zowel het Europese Parlement als de nationale parlementen alleen nog maar voor de show bestaan. De echte besluiten worden immers genomen door het Europese Politburo in Brussel: de ongekozen Europese Commissie.

De Britse europarlementariër Gerard Batten is een van de weinigen in Brussel die deze historische feiten onder ogen durfde te zien. In juni 2013 erkende hij dat de EU ‘is ontworpen door de Nazi’s’, en met de actieve hulp van de Amerikaanse CIA tot stand is gekomen. De Amerikan waren en zijn groot voorstander van een Europese federale superstaat met één centraal gezag, omdat één grote regering veel makkelijker vanuit Washington te manipuleren is dan tal van afzonderlijke nationale regeringen.

Ook Christopher Story, voormalig adviseur van oud premier Margaret Thatcher, leverde in een toespraak in 2009 talloze details over het duistere ontstaan van de Europese Unie. Toen de Nazi’s in het verloop van de Tweede Wereldoorlog in de gaten kregen dat ze de oorlog wel eens zouden kunnen verliezen, ontwikkelden ze volgens Story een ‘lange termijn misleidingstrategie’ die in 1942 in het document ‘Europaïsche Wirtschafts Gemeinschaft’ werd vastgelegd. Exact volgens dit plan werd later de EEG, de voorloper van de EG en de EU, opgericht.

Alleen de vlag is anders

Boris Johnson heeft dus gelijk: de EU is precies die extreem bureaucratische, gecentraliseerde en totalitaire federale superstaat geworden die Hitler en andere top Nazi’s voor na de Tweede Wereldoorlog in gedachten hadden (1). Hun enige misrekening was dat ze die oorlog niet wonnen, maar verloren. Politiek en ideologisch gezien zijn de Nazi’s over hun graf heen echter alsnog met de overwinning aan de haal gegaan. De vlag waaronder dit is gebeurd is enkel niet rood met een witte cirkel met daarin een swastika, maar blauw met een krans van 12 gele sterren.

Bron

Share.