Een verbijsterend bericht, niet vanuit de alternatieve media, maar nota bene van de Financial Times: de eurocraten in Brussel zouden het plan hebben om een Europese grensmacht op te richten die de controle over de buitengrenzen overneemt, zelfs als de betrokken lidstaten daar tegen zijn. Dit houdt in dat alle EU-landen de soevereiniteit over hun eigen grenzen definitief kwijtraken. Opgeteld bij de Brusselse eis om de komende jaren nog vele miljoenen moslimmigranten over de EU te verdelen, betekent dit dat de nieuwe grensmacht ook kan worden ingezet om de interne ‘Schengen’ grenzen gedwongen –en desnoods met geweld- voor migranten te openen.

Grenzen worden definitief uitgewist

‘De maskers zijn gevallen. De EU en Frontex (Europese grensbewaking) willen hand in hand de nationale soevereiniteit opheffen en onder het mom van het ‘veiligstellen van de Schengen grenzen’ de controle over de grenzen overnemen. Ze gebruiken controversiële claims over Griekenland als voorbeeld van wat spoedig ook ‘in het grensgebied in uw eigen buurt’ kan gebeuren. En het plan is volledig Duits,’ werd onlangs op de bekende Engelstalige Griekse blog Keep Talking Greece geschreven.

Zero Hedge vroeg de Griekse collega’s of dit inderdaad de zoveelste bevestiging is dat de eurozone iedere almaar groter wordende en gefabriceerde crisis gebruikt om zijn macht over de soevereiniteit van de afzonderlijke Europese staten vast te leggen, en de culturele en religieuze grenzen die de versmelting van Europa in een door Brussel, Berlijn en Frankfurt gecontroleerde superstaat voorkomen, uit te wissen.

Het antwoord is bevestigend en kwam nota bene van de Financial Times, die letterlijk constateert dat het overnemen van alle grenzen door Brussel ‘de grootste overdracht van soevereiniteit sinds de invoering van de eenheidsmunt (de euro) is.’

‘Zeg maar dag tegen uw soevereiniteit’

De Europese Commissie doet volgende week het voorstel om Frontex te vervangen door een permanente grensmacht en kustwacht. Het eerste proefkonijn wordt natuurlijk Griekenland, het land dat zijn financiële soevereiniteit al is kwijtgeraakt aan Brussel. Vanuit daar zal de Brusselse controle zich over heel de EU verspreiden. Daar wordt al 15 jaar over gepraat, maar juist omdat dit het opgeven van de soevereiniteit over het eigen grondgebied betekent, stuitte dit doorgaans op fel verzet van veel lidstaten.

Maar na ‘Parijs 13-11’ lijkt Europa rijp om in ruil voor ‘veilige’ grenzen toch de controle aan Brussel over te dragen. Volgens de Financial Times krijgen de lidstaten zelfs niet meer de mogelijkheid om het inzetten van de grensmacht door Brussel te voorkomen. ‘’Zeg maar dag met je handje tegen soevereiniteit,’ aldus Zero Hedge. ‘En dat alles om de eindeloze woeste aanval van Syrische vluchtelingen, die ironisch gezien juist werd geopend om Europa zijn gas uit Qatar in plaats van Rusland te kunnen laten krijgen, te stoppen.’

Grensmacht wordt ook zonder instemming lidstaten ingezet

De direct door de Europese Commissie aangestuurde toekomstige Europese grensmacht zal ‘op verzoek’ ook buiten de EU worden ingezet, zoals in Servië en Macedonië, belangrijke doorvoerlanden voor de miljoenen moslimmigranten vanuit het Midden Oosten en Afrika. De nieuwe organisatie krijgt in tegenstelling tot Frontex ook de bevoegdheden om te bepalen wie wel en wie niet in Europa mag blijven.

En aangezien het plan om nog minimaal 500.000 extra Syrische migranten gedwongen over Europa te verdelen, inclusief het ‘onwillige’ Oost Europa, beslist geen verzinsel van de Hongaarse premier Viktor Orban bleek, zoals ‘onze’ nationale soevereiniteitsvernietiger Frans Timmermans beweerde, kunnen wij eenvoudig 1+1 bij elkaar optellen en concluderen dat Brussel zijn eigen bewapende grensmacht hoogstwaarschijnlijk ook –en misschien zelfs wel vooral– gaat inzetten om de Oost Europese landen te dwingen hun grenzen te openen voor de door de EU gewenste islamisering. Want daar draait het uiteindelijk om.

Europese Superstaat en einde Nederland nu heel dichtbij

In 2008 voorspelde het inmiddels teloor gegane AIG in een berucht geworden presentatie exact wat Brussel in de jaren daarna zou gaan doen om stap voor stap de totale macht over de lidstaten over te nemen:

* onder het mom van ‘het klimaat’ / ‘het milieu’ de lidstaten ertoe brengen de controle over te dragen aan een wereldwijde autoriteit (denk aan de huidige klimaatconferentie in Parijs, waar besloten wordt tot de complete verarming van de Westerse bevolking d.m.v. torenhoge energie- en klimaatbelastingen);

* ‘terrorisme’ gebruiken om de politie en gerechtelijke macht in de lidstaten in de greep te krijgen, en tevens de controle over de samenleving en de burgers (camera’s, electronische overheid, smart meters, cashloze samenleving, etc.) te vergroten;

* de ‘financiële crisis’ aangrijpen om de vrije markt economieën te vernietigen ten gunste van een alomvattend (Marxistisch-socialistische) financiële wereldautoriteit (inclusief een virtuele en later misschien wel ‘harde’ nieuwe wereldmunt);

* een crisis in de EMU (/ eurozone) creëren als voorwendsel om een “Europese Economische Regering’ op te richten.

Ruim 7 jaar later blijken al deze zaken grotendeels of volledig door Brussel te zijn geïmplementeerd. Zelfs AIG kon echter niet vermoeden dat de eurocraten al zo snel zo brutaal zouden worden door de controle over al onze eigen grenzen compleet te willen afpakken. (1)

Maar dat gaat vanaf het komende jaar dus wèl gebeuren. En daarmee zal Nederland alleen nog maar in naam bestaan, maar niet meer als soevereine, onafhankelijke en vrije democratische rechtstaat. Vanaf 2016-2017 zullen we –met medewerking van de regering Rutte en bijna alle politieke partijen in Den Haag- worden geregeerd door een totalitair neomarxistisch en pro-islamitisch regime in Brussel.

Bron

Share.