Drie topexperts uit de financiële wereld – Egon von Greyerz (oprichter Matterhorn Asset Management), Bill Holter (beurshandelaar en publicist) en klokkenluider Nomi Prins (voormalig managing director bij onder andere Goldman Sachs)- waarschuwen dat wat al jaren wordt gevreesd nu inderdaad is begonnen: de ergste economische en financiële crisis die de mensheid ooit heeft gekend, en die overal ongelooflijk veel rijkdom en welvaart zal wegvagen. Von Greyerz haalt Voltaire aan, die in 1929 zei dat ‘papiergeld vroeg of laat naar zijn intrinsieke waarde terugkeert: NUL.’

Westen zal strijd tegen goud verliezen

Al jaren weten Westerse regeringen de goudprijs met succes laag te houden door enorme hoeveelheden van het edelmetaal te verkopen. Althans, wat goud op papier betreft. De vraag naar fysiek, dus echt tastbaar goud, is juist groter dan ooit tevoren, vooral in China.

De Westerse landen willen goud zo laag mogelijk houden, omdat een hoge koers hun financieel-economische wanbeleid aan het licht zou brengen. Neem nu de Amerikaanse Federal Reserve, dat net als de Europese Centrale Bank jarenlang de rente extreem laag hield en massaal de geldpersen aanzette. Dit zorgde voor enorme stijgingen op de beurzen. De echte economie bleef echter zwaar achter.

Terwijl de economie van de VS juist verder afzwakt, besloot de FED onlangs de rente weer iets te verhogen. Volgens von Greyerz zal dit dermate ernstige gevolgen hebben, dat de rente snel weer verlaagd zal worden en de geldpersen opnieuw worden aangezet. De wereld heeft nog steeds vertrouwen in de naar verhouding sterke dollar, maar overal zijn duidelijke signalen dat almaar meer olie producerende landen stap voor stap de dollar loslaten.

‘Dow Jones zal 90% verliezen’

Goud is in dollars nog zwak, maar in andere munten juist sterk. Aandelen hebben het in papiergeld weliswaar heel goed gedaan, maar tegenover goud juist uitgesproken slecht. Von Greyerz voorspelt dat de Dow Jones de komende jaren 90% zal verliezen, wat de Amerikaanse beurs naar het niveau van 1980 zal terugbrengen.

Schulden wereldwijd geëxplodeerd

Sinds 2008 namen de wereldwijde schulden met 50% toe naar € 230 biljoen. Bovendien bestaan er nog voor maar liefst € 1,5 biljard aan voornamelijk waardeloze derivaten (o.a. keer op keer opnieuw ‘ingepakte’ en verkochte financiële producten met een zeer hoog speculatief gehalte).

‘Ergste crisis ooit’

Von Greyerz: ‘Vergeleken bij waar wij in de komende 5 jaar doorheen moeten, was 2008 slechts een testje. Voordat de wereld weer kan groeien, moeten de wereldwijde aandelen- en schuldenzeepbellen worden opgeblazen. Nemen we daar de zeer gevaarlijke geopolitieke situatie bij, dan hebben we het ‘perfecte scenario’ dat tot de ergste crisis die de wereld ooit heeft beleefd zal voeren.’ (1)

Bill Holter: ‘We staan aan de poort van de hel’

Publicist, financieel expert en voormalig aandelenhandelaar Bill Holter ziet eveneens het begin van een nieuwe financiële crisis, ‘die deze keer te groot is om door staten en centrale banken te worden opgevangen. En nu is het zover, de instorting is begonnen… We staan aan de poort van de hel.’

Holter wijst erop dat de markt voor aandelen met een hoge rente aan het instorten is, en er nu al tientallen miljarden zijn verloren op de derivatenmarkt. ‘Die verliezen zijn zó hoog, dat er overal lijken moeten komen. De verliezers zullen de winnaars niet kunnen betalen, en daardoor worden ook de winnaars verliezers.’ (2)

De sterk afgezwakte wereldhandel –zo staat de Baltic Dry Index, die het wereldwijde vrachtvervoer per schip in kaart brengt, onder de 400, de laagste stand ooit- zal niet voldoende cash opbrengen om de enorme schulden te kunnen blijven financieren.

Munt ingestort: Torenhoge prijzen in Canada

Actuele ontwikkelingen laten zien dat Holter beslist niet overdrijft. Het Amerikaanse WallMart ontslaat wereldwijd 16.000 mensen en sluit 269 vestigingen. In bijvoorbeeld Canada zijn de prijzen van groenten en andere levensmiddelen geëxplodeerd nadat de Canadese dollar in een duikvlucht belandde. Voorbeelden: 1 komkommer: $ 3,-. (€ 1,90). Bloemkool: $ 8,- (€ 5,06). Vloeibaar wasmiddel (2,5 l.): $ 32,- (€ 20,25). Pak Cornflakes: $ 16,- (€ 10,13). Klein potje zwarte peper: $ 19,- (€ 12,-). (3)

De Amerikaanse dollar is nog steeds het fundament voor het wereldwijde financiële systeem, ‘maar als deze als laatste van alles valt, zullen de financiële markten en de levensstandaard overal ter wereld instorten… Op een zekere maandag zullen de markten niet meer opengaan.’ (2)

Nomi Prins: Crash en Depressie zijn reeds begonnen

Ook Nomi Prins, voormalig managing director bij onder andere Goldman Sachs, het omgevallen Bear Stearns in Londen en het beruchte Lehman Brothers, schrijft dat ‘de crash reeds is begonnen.

Prins werd in 2004 een klokkenluider met haar boek ‘Other People’s Money: The Corporate Mugging (brutale beroving) of America’, waarin ze uitgebreid beschreef hoe onvoorstelbaar corrupt het huidige financiële systeem is. Volgens Prins geeft de financiële elite in de bankenwereld ‘geen lor om de gewone bevolking, zolang die kan worden gebruikt om hun eigen vermogen te vergroten.’

Hoogstwaarschijnlijk dit jaar begint een financiële crisis die veel erger zal zijn dan die van 2008. ‘Gezien de verliezen bij banken wereldwijd, bestaat de mogelijkheid dat alle landen veel sneller in de afgrond worden gestort als tijdens de subprime crisis. De hele wereld is fragiel.’ Landen zoals Brazilië ‘zijn nu al in een Depressie beland’, die zich over de hele planeet zal verspreiden, en uiteindelijk ook de VS –en de EU- zal treffen. Daarom raadt Prins mensen aan om nu al hun geld van hun bankrekeningen te halen.

*** (20 januari 15.30 uur: AANVULLING): Via een trouwe lezer met contacten in Canada hoorden we dat deze hoge prijzen in grote steden zoals Montreal niet kloppen. Daar zou de situatie eerder omgekeerd zijn. Het gaat vermoedelijk dus om afgelegen gebieden in Canada, waar de prijzen om die reden altijd al hoog zijn. De doorgaans betrouwbare bron (Zero Hedge) heeft in dit geval dus een overdreven voorstelling van zaken gegeven.

Bronnen:

(1) Kingworld News via N8wächter
(2) Gold Reporter
(3) Zero Hedge
(4) USA Watchdog via N8wächter

Share.