Het ziet er naar uit dat het gewaagde project omtrent een basisinkomen na lang discussiëren eindelijk uit de startblokken zal schieten. Zo beloofde het nieuwe centrumrechtse kabinet in Finland tijdens zijn regeringsverklaring.

De Finnen zijn van plan om als eerste deze proef in te voeren waarbij de inwoners van Finland een basisinkomen krijgen van de staat. Het voorstel staat wel nog niet volledig op punt vermits er nog gekibbeld wordt over het maandelijks te vergoeden bedrag.

Volgens de Groenen is 440 euro per maand voldoende. De Linkse Alliantie verkiest een maandelijks bedrag van 620 euro, en de ultra liberale zakenman Björn Wahlroos denkt dat een bedrag tussen de 850 en 1000 euro zal volstaan.

Details moeten dus nog worden uitgewerkt maar de zekerheid bestaat dat alle burgers recht krijgen op hetzelfde staatsinkomen, ongeacht leeftijd of financiële situatie, zonder dat er enige tegenprestatie voor nodig is.

De bedoeling van dit inkomen is om alle noodzakelijk ‘rekeningen’ te betalen om een sober leven te kunnen leiden. Zij die een hoger inkomen willen, kunnen dit aanvullen door erbij te werken.

Premier Juha Sipilä van de liberale Centrumpartij staat volledig achter het idee. Volgens hem is dit de ideale manier om armoede te bestrijden.

Want het verlies van een baan kan dan gemakkelijk worden opgevangen met dit basisinkomen waardoor gezinnen ‘comfortabel’ verder kunnen zonder dat ze in het slop geraken.

Naast dit primaire voordeel zullen ook uitkeringen van de kinderbijslag tot aan het pensioen vervallen. Dit maakt het mogelijk om minder ambtenaren in te schakelen waardoor er op dat vlak fors bespaard kan worden.

Als het van de Finnen en de Kamerleden afhangt, zal het voorstel zonder twijfel worden doorgevoerd. Respectievelijk 79 procent en 65 procent staan achter het idee van het basisinkomen.

Tegenstanders noemen het voorstel ‘utopisch’ en vrezen dat mensen massaal hun baan zullen opzeggen. Op deze manier zullen de belastinginkomsten sterk dalen waardoor er een ‘profitariaat’ ontstaat.

Echter volgens een eerder experiment in de jaren zeventig in Dauphin, Canada, profiteerde de hele samenleving van het project met een basisinkomen.

Niemand zou er de motivatie hebben verloren om te werken vermits de inwoners op het einde van de maand een aardig bedrag gestort kregen (staatsinkomen + loon).

Het idee krijgt jaarlijks meer en meer internationale belangstelling vanwege de economische crisis, de bestaansonzekerheid en de vrees dat robots nog meer werk zullen inpikken.

Alles hangt dus af van het Finse ‘experiment’. Indien de resultaten op termijn positief zijn, kan het zijn dat andere eurolanden snel zullen volgen. Ook Zwitserland zou in 2016 een referendum willen lanceren voor de invoering van het basisinkomen.

Bronnen: Trouw

Share.