President Obama beschermt Shariadictatuur door veto uit te spreken over unaniem aangenomen wet die aanklacht mogelijk maakt wegens Saudische betrokkenheid bij 9/11 – VS eist no-fly zone boven Syrië, maar alleen voor de Russen.

Op een smartphone van een gedode ISIS terrorist zijn foto’s gevonden van gevangen genomen jonge vrouwen en meisjes die in Saudi Arabië als seksslavinnen worden verkocht. Dit is het zoveelste bewijs dat ISIS in werkelijkheid wordt gesteund door zijn Saudische, Turkse en Amerikaanse (CIA) oprichters. Over de islamofascistische Shariastaat Saudi Arabië, dat steevast in de top 10 staat van landen met de ergste mensenrechtenschendingen, mag in zowel Europa als Amerika echter geen kwaad woord worden gesproken. President Obama heeft vorige week zelfs een veto uitgesproken over een unaniem door het Congres aangenomen wet, die het aanklagen van Saudi Arabië door familieleden van 9/11 slachtoffers mogelijk had moeten maken.

Op één van de vrijgegeven foto’s is een jonge –volgens de Britse autoriteiten Iraakse- vrouw te zien, die op de grond geknield zit voor een publiek van Arabische mannen, die haar ‘keuren’ en een bod op haar kunnen uitbrengen. De foto, die in Saudi Arabië zou zijn genomen, werd aangetroffen op het mobieltje van een jihadist die werd gedood in de Iraakse stad Al-Ahirqat, dat in 2014 door ISIS werd veroverd. De telefoon kwam in het bezit van het Iraakse leger toen ze de stad bevrijdden.

Saudi Arabië is één van de belangrijkste leden in de zogenaamde ‘anti-ISIS’ coalitie met de Verenigde Staten, Europa en Turkije. In de afgelopen jaren is er echter een wagonlading bewijs geleverd, onder andere door ’s werelds top onderzoeksjournalist Seymour Hersh, dat de Saudi’s samen met de Turken tot de grootste financiers en ook militaire ondersteuners van ISIS behoren.

Obama blokkeert aanklacht tegen Saudi Arabië wegens financieren 9/11

Om de Saudische bondgenoten uit de wind te blijven houden, heeft president Obama vorige week -ondanks massaal protest uit het land- besloten om de unaniem door het Congres aangenomen wet om vervolging van Saudi Arabië door de nabestaanden van 9/11 slachtoffers mogelijk te maken, te blokkeren met een veto (3).

Begin april verklaarde senator Bob Graham, voormalig voorzitter van het Speciale Senaatcomité voor Inlichtingen en tevens vicevoorzitter van het onderzoekscomité naar de aanslagen op 9/11/01, dat Saudi Arabië achter deze aanslagen zat, en dat deze informatie te vinden is op de beruchte 28 blanco pagina’s van het 838 bladzijden tellende officiële onderzoeksrapport. Wat ook nog steeds voor het publiek verborgen wordt gehouden is dat de Saudi’s de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon samen met de CIA en de FBI op touw zetten.

Graham zei in een TV-interview dat zowel de Saudische regering als Saudische (islamitische ‘liefdadigheids’)organisaties en rijke Arabieren de aanslagen op 9/11 mogelijk hebben gemaakt. De grote Saudische rol werd volgens hem echter weggemoffeld vanwege de ‘speciale band’ tussen de VS en de racistische wahabitische Sharia-oliestaat.

Westen fel tegen Rusland dat tegen ISIS vecht

Eerder zijn er ook video’s die het bestaan van ISIS seksslavinnenmarkten bewijzen verschenen. Het Westen weet dit al jaren van het bestaan van deze barbaarse middeleeuwse praktijken, maar doet er vanwege de directe connectie met de islam en met bondgenoot Saudi Arabië helemaal niets aan. In plaats daarvan concentreert men zich in Europa en Amerika liever op het leveren van aan racistische haat grenzende kritiek op het bouwen van Joodse huizen in een gebied dat oorspronkelijk bij Israël hoort, maar dat tot een nieuwePalestijnse moslim terreurstaat moet worden omgetoverd.

VS eist no-fly zone, maar alleen voor de Russen

Ironisch genoeg is het juist het in het Westen verketterde Rusland dat samen met de legitieme Syrische regering tegen ISIS en andere islamitische terreurgroepen vecht. De gisteren geuite beschuldiging van de VS dat Rusland zich aan ‘oorlogsmisdaden’ schuldig maakt in Syrië, is dan ook even schaamteloos als onwaar. Het bombarderen van de door het Westen gesteunde radicale islamistische groeperingen staat echter haaks op het streven van Washington om de gematigde president Assad af te zetten en het land over te geven aan de islam, net zoals eerder in Libië is gebeurd en bijna ook in Egypte.

Op papier werken de VS en Rusland nog steeds samen aan een diplomatieke oplossing voor Syrië. Tegelijkertijd slaat de immer met dubbele tong sprekende regering Obama een gevaarlijke koers in door te zinspelen op een no-fly zone voor Russische en Syrische toestellen boven Syrië. Zelfs maar de gedachte dat dit door het Kremlin zou worden geaccepteerd, is krankzinnig.

Wie zijn hier de échte oorlogsmisdadigers?

De door Obama aangestelde VN ambassadeur Samantha Power –die ooit voor de camera’s pleitte voor een Amerikaanse invasie van Israël om het land aan de Palestijnen te geven (2), en echtgenoot is van de ultralinkse professor Cass Sunstein, voormalig (?) adviseur van Obama die een boek schreef waarin hij pleitte voor de afschaffing van het huwelijk, en stelde dat de overheid de totale controle over het internet moest overnemen en tevens het recht moest krijgen om gedwongen euthanasie te plegen op zieken en bejaarden– beschuldigde Rusland van oorlogsmisdaden en ‘barbaarsheid’ (4), en dat terwijl de ISIS seksslavinnenmarkten enkel konden ontstaan dankzij de voortdurende steun van de VS en de EU.

Aangezien ISIS juist door de Russen en Syriërs wordt bevochten en gebombardeerd, is de vraag ‘wie zijn hier nu de echteoorlogsmisdadigers?’ stellen, deze meteen beantwoorden. Een antwoord, dat hier in het Westen echter niet gehoord mag worden, omdat het ontegenzeggelijk aantoont dat wij dankzij ‘onze’ leiders op dit moment aan de verkeerde kant van de geschiedenis zijn komen te staan, met ook voor ons verwoestende gevolgen als deze politiek niet binnen enkele jaren totaal wordt omgekeerd.

Bronnen:

(1) Speisa.com (via Shoebat)
(2) YouTube
(3) Infowars / YouTube
(4) Financial Times

Share.