maandag, september 25

Overheid wilde 3600 islamisten behandelen, kreeg slechts 9 deelnemers, waarvan er 0 het programma voltooiden – Frans-Iraanse radicalisering expert: Het enige wat helpt is islamisten opsluiten – Europese politiek weigert nog altijd de kern van het probleem, de islam zélf, te erkennen.

De Franse regering heeft moeten erkennen dat het vorig jaar met veel tamtam gestarte miljoenenprogramma om moslims te deradicaliseren op ‘een totaal fiasco’ is uitgelopen. De oorzaak had Parijs echter kunnen én moeten weten, namelijk dat de meeste moslims zich helemaal niet willen laten deradicaliseren, omdat de islam en de Koran hen tot in het diepst van hun wezen hebben geleerd om alles waar het Westen voor staat –democratie, vrijheid van meningsuiting, gelijkheid van mannen en vrouwen- te haten en indien mogelijk te vernietigen.

In de titel van het rapport ‘De-indoctrinatie, de-rekrutering en re-integratie van jihadisten in Frankrijk en Europa’ ontbreekt het woord ‘deradicalisering’, omdat links Frankrijk deze term niet politiek-correct vindt. In zekere zin hebben ze nog gelijk ook, want buiten het Westen bestaat er maar één soort islam. Alleen in Europa en Amerika maakt men het in werkelijkheid niet bestaande onderscheid tussen de ‘radicale’ en ‘gematigde’ islam. Natuurlijk bestaan er wèl gematigde moslims, die er niet over peinzen jihadstrijders te worden.

Desondanks zijn er vele duizenden wier hoogste doel is hun leven op te offeren in de door Allah bevolen gewelddadige jihad tegen de ‘ongelovigen’. Sinds januari 2015 hebben deze moslimterroristen alleen al in Frankrijk 238 mensen vermoord.  De Franse regering trok vervolgens € 40 miljoen uit voor in totaal 13 deradicalisering centra (CPIC’s), met de bedoeling om in 2016 en 2017 zeker 3600 van de geschatte 8250 hardcore islamisten in het land te ‘behandelen’.

Slechts 9 deelnemers, 0 voltooiingen

Het eerste – en tot nu toe enige- centrum werd gehuisvest in Château de Pontourny, ergens in de bossen tussen Tours en Angers. Aantal personeelsleden: 27, inclusief vijf psychologen en een psychiater. Jaarlijkse kosten: € 2,5 miljoen. Resultaat? Van de 59 moslims die interesse toonden, schreven er maar 17 zich in, en kwamen er uiteindelijk slechts 9 naar het kasteel. Van deze 9 voltooiden welgeteld NUL het hele programma.

Bovendien was één van deze 9, Sabrina C., helemaal geen moslim, maar een 24 jarige zwangere vrouw met een katholieke achtergrond, die enkel een moslim als vriend had. Zij gaf toe dat ze helemaal niet geradicaliseerd was, maar enkel even aan haar familie wilde ontsnappen en wat frisse lucht wilde opdoen. Haar moeder vertelde dat haar dochter er ‘wilde leren koken’. Sabrina vond het overigens vreselijk op het kasteel. ‘Ze behandelden me als een crimineel. Ik moest iedere nacht huilen.’

Een ander onderdeel van het overheidsprogramma, het apart zetten van geradicaliseerde gevangenen, is eveneens op een faliekante mislukking uitgelopen. Sterker nog: de moslims bij wie dit werd gedaan voelden zich gesterkt door het groepseffect, en werden nóg gewelddadiger.

‘Maatschappelijke’ organisaties graaien naar subsidies

In het vernietigende rapport wordt tevens de vloer aangeveegd met de snel groeiende ‘deradicalisering industrie’, waar allerhande ‘maatschappelijke’ organisaties met geen of amper ervaring gretig inspringen vanwege de lucratieve overheidssubsidies.

U denkt: waar heb ik dit eerder gehoord? Inderdaad, op dezelfde wijze worden in ons eigen land al geruime tijd tal van radicale milieuclubjes overeind gehouden, en sinds enkele jaren ook ‘hulp- en vluchtelingenorganisaties’, die zelfs schepen huren en inzetten als ferrydiensten om Afrikaanse migranten op te halen – allemaal omdat het bakken met geld oplevert.

‘Regering was in paniek, programma is totaal fiasco’

Volgens senator Esther Benbassa, mede leider van de taakgroep, is het mislukte programma er enkel om politieke redenen doorgedrukt. ‘De regering was in paniek na de jihad aanslagen,’ zei ze. ‘Het was deze paniek die tot deze acties leidde. Ze hadden weinig tijd, het was noodzakelijk om het publiek gerust te stellen….’

‘Maar deze mensen, die vasthouden aan de ideologie van IS(IS), laten die niet zomaar los. Zes maanden is veel te kort om hen te deradicaliseren. Er bestaat geen ‘sesam, open u’. Dit programma is een totaal fiasco. Alles moet heroverwogen worden, alles moet vanaf het begin opnieuw worden opgezet.’

Desondanks herhaalde Benbassa het naïeve linkse –en in de praktijk nauwelijks werkende- mantra dat als moslimjongeren nu maar goed begeleid worden en een baan krijgen –kortom: ze zoveel mogelijk worden ‘geknuffeld’-, ze in de maatschappij geïntegreerd kunnen worden.

‘Alleen opsluiten helpt’

De Frans-Iraanse radicalisering expert en socioloog Farhad Khosrokhavar verklaarde tegenover France24 dat er maar op één effectieve manier met hardcore islamisten en jihadisten kan worden omgegaan, namelijk door hen op te sluiten. ‘Sommigen kunnen gederadicaliseerd worden, maar niet iedereen. Bij de hardcore jihadisten, die totaal overtuigd zijn (van hun religie en opdracht), is dit onmogelijk. Deze types zijn zeer gevaarlijk en vormen 10% tot 15% van degenen die geradicaliseerd zijn. De gevangenis zou wel eens de enige manier kunnen zijn om deze verstokte gelovigen aan te pakken.’ (1)

Deïslamisering van hele samenleving nodig

Zolang Europese politici en organisaties weigeren te erkennen dat de islamitische religie en de Koran zélf de wortel is van alle vormen en stadia van radicalisering, zullen alle programma’s –behoudens enkele lokale en bescheiden successen- ondanks het injecteren van honderden miljoenen belastingeuro’s op een mislukking uitlopen.

Keer op keer wordt namelijk dezelfde denkfout gemaakt door erop te wijzen dat een overgrote meerderheid van de moslims niet radicaal is. Dat is echter geen geldig argument, want zelfs in de strengste islamistische Sharialanden is dat óók het geval. Desondanks helpt de overgrote meerderheid daar wèl ‘radicalen’ aan de macht, die vervolgens ongestoord –en met stilzwijgende of actieve steun van de bevolking- met haat en geweld tegen ‘ongelovigen’ kunnen optreden.

Hoe lang zal het duren, en hoeveel burgers moeten het nog met hun leven bekopen, voordat ‘onze’ leiders eindelijk erkennen dat ons hele land en werelddeel gedeïslamiseerd moeten worden om weer een veilige, stabiele en vrije samenleving met een toekomst voor onze (klein)kinderen te krijgen?

Bron

Share.