Vandaag ondertekent FVD-leider Thierry Baudet in Parijs een intentieverklaring om na de Europese Parlementsverkiezingen op 23 mei 2019 een groot eurosceptisch blok te gaan vormen met eurokritische partijen uit heel Europa. Doel is om de vorming van een Europese superstaat te stoppen.

Baudet: ‘Tot nu toe waren de eurosceptische krachten in Brussel hopeloos verdeeld. Daardoor lukte het de fanatici – Verhofstadt, Juncker, Timmermans – om alsmaar meer macht te centraliseren en de nationale staten te ondermijnen. Na 23 mei moeten we de handen ineen slaan en ‘blokkerende minderheden’ vormen. Voor het eerst bestaat er nu een kans dat we niet alsmaar ‘meer EU’ krijgen, maar minder.’

Op de bijeenkomst in Parijs zijn onder meer afgevaardigden van eurosceptische partijen uit Frankrijk, Polen, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, België, Italië , Bulgarije Letland en Finland aanwezig. Ook FVD-lijsttrekker voor het Europees Parlement Derk Jan Eppink is bij de bijeenkomst.

Eppink: “In het Europees Parlement vormen nationale partijen Europese fracties. De VVD zit in de groep van Verhofstadt, het CDA in de groep van Juncker en Merkel. Al hun verkiezingsbeloftes zullen om die reden loze woorden blijven. FVD vormt bij de verkiezingen op 23 mei het enige realistische alternatief.”

LEES HIER DE VERKLARING DIE DE BASIS VORMT VOOR DE ALLIANTIE

EUROPEES REALISME

VERKLARING OVER DE TOEKOMST VAN EUROPA

De Europese Unie biedt niet langer wat de volkeren van Europa wensen en nodig hebben. Gedreven door de obsessie om een federale Europese superstaat te creëren, is de organisatie te machtig, te arrogant en te afstandelijk geworden. De EU bleek niet in staat om antwoorden te geven op de belangrijkste economische en sociale vraagstukken van de eenentwintigste eeuw. De euro en de open grenzen hebben de zaken alleen maar erger gemaakt. De EU moet inzien dat zij schuld heeft aan de grote crises van nu: ongecontroleerde immigratie, zwakke economische groei, grote werkloosheid in Zuid Europa, gebrek aan veiligheid op het continent.

Het beleid van de Europese Unie vormt kortom een bedreiging voor de Europese beschaving. De machtsgreep die de belangrijkste Europese instellingen hebben ondernomen gaat ten koste van de lidstaten en ondermijnt hun onderlinge samenwerking. De Europese democratie wordt gedwarsboomd door de concentratie van aanzienlijke bevoegdheden in de handen van Brusselse technocraten. Zo is de Europese Unie een ‘Kartel Unie’ geworden – gedomineerd in de Europese Raad door een handjevol leden, in het Europees Parlement door slechts twee politieke fracties die amper een meerderheid hebben, en in de Europese Commissie door een ontspoorde, ideologisch gedreven elite.

We hebben een nieuwe aanpak nodig. Een nieuw Europees realisme dat gebaseerd is op respect voor de natiestaten van Europa en de behoeftes van de verschillende volkeren. Want die volkeren, die naties, zijn de kern van onze Europese samenlevingen en vormen de basis van onze democratieën.

Wij zijn van mening dat Europa moet terugkeren naar de oorsprong van het Europese ideaal en een plaats moet zijn waar trotse natiestaten samenkomen om samen te werken in een vrije associatie van soevereine actoren.

  • Wij geloven dat de natiestaten van Europa moeten streven naar samenwerking waar die toegevoegde waarde voor de bevolking oplevert. Deze Europese samenwerking moet flexibel, efficiënt en democratisch verantwoord zijn.

  • Wij geloven dat lidmaatschap van de euro vrijwillig moet zijn. Geen enkel land zou verplicht moeten zijn om toe te treden en bestaande leden zouden het recht moeten hebben om eruit te stappen.

  • Wij geloven dat het waarborgen van de veiligheid en de eigen identiteit van onze landen vereist dat we zelf uiteindelijk de macht hebben om de eigen grenzen te bewaken en ook zelf te beslissen over toekenning of ontneming van het burgerschap aan ingezetenen.

Zo zien we een hernieuwd Europa voor ons en we vertrouwen erop dat allen die ons geloof in democratie en nationale soevereiniteit delen, zich hierin herkennen. We voelen de plicht om samen te komen met gelijkgestemden om de belangen van de volkeren van Europa te dienen en daarom verklaren we vandaag dat we nauw willen gaan samenwerken in het nieuwe Europese Parlement.

Bron

Share.