Ooit was het Scandinavische land het symbool voor vrede, rust en welvaart. Dankzij het ultralinkse pro-immigratie beleid van het land is daar anno 2015 vrijwel niets meer van overgebleven. De politieke analisten van het onafhankelijke Gatestone Institute constateren dat Zweden op de rand van een niet meer te voorkomen totale instorting staat. In 2025, uiterlijk in 2030, is Zweden een islamitisch Derde Wereldland geworden, een ‘failed state’ zelfs. Lang vóór die tijd zullen de uitkeringen, pensioenen en andere sociale voorzieningen in het land onbetaalbaar zijn geworden en zo goed als zijn verdwenen. Kortom: het is gebeurd met de Zweden, en als er in Den Haag niet snel een radicaal andere koers wordt ingeslagen staat ons volk hetzelfde trieste lot te wachten.

‘Totale instorting’

‘Zweden stevent snel op een totale instorting af,’ begint de Zweedse journalist en Gatestone analist Ingrid Carlqvist. ‘Meer en meer gemeenten slaan alarm dat als immigranten in dit tempo blijven komen, de overheid niet langer de normale diensten aan zijn onderdanen kan blijven bieden. Daarnaast hebben onheilspellende verklaringen van overheidsofficials de Zweden bang gemaakt voor wat de toekomst kan brengen. Als de migrantengolven blijven komen zullen de Zweden binnen 10 tot 15 jaar een minderheid zijn in hun eigen land.’

Inmiddels geven bewindslieden van de extreemlinkse Zweedse regering openlijk toe dat het land zich ‘in een crisis’ bevindt, maar waar die dan uit bestaat mogen ze niet rechtstreeks zeggen, omdat dit betekent dat ze de honderdduizenden moslimmigranten als boosdoeners moeten aanwijzen. Dat is niet politiek-correct en kan in Zweden zelfs op staande voet ontslag betekenen.

Premier Stefan Löfven moest op 9 oktober tijdens een persconferentie toegeven dat er geen woningen meer beschikbaar zijn voor migranten, en die er zich daarom op moeten voorbereiden in tenten te moeten leven. Gezien de doorgaans ijskoude winters in het land ‘zullen immigranten mogelijk andere landen uitkiezen, en zo niet, dan is de totale instorting van het Zweedse systeem nabij,’ aldus Carlqvist.

Geschiedenisles: Dat wat ‘niet kan gebeuren’, gebeurt juist

In 2014 schreef de Deense historicus en sociale commentator Lars Hedegaard in zijn boek ‘Gevaarlijke Woorden’ op bijna profetische wijze dat de economische instorting van een land altijd snel en onverwacht verloopt: ‘Als er één les uit de geschiedenis kan worden getrokken is het deze: dat wat je denkt dat er niet kan gebeuren, gebeurt juist, keer op keer weer. Het uiteindelijke gevolg voor het Westen, en vooral voor het Zweedse (pro-)immigratiebeleid is dat de economie zal instorten. Want wie moet dit alles betalen? En als er eenmaal een economische crash komt verloopt deze altijd zeer snel.’

Hogere schulden en nog hogere belastingen

De Zweedse regering moet inmiddels geld lenen om de immigratie te kunnen betalen. De toch al torenhoge belastingen –naast inkomstenbelasting aan de staat betalen de Zweden ook nog eens 32% inkomstenbelasting aan hun gemeente- worden er nog verder voor verhoogd.

Anders Danielsson, hoofd van de Zweedse immigratiedienst, waarschuwde onlangs dat ‘het einde in zicht is’ voor wat het land kan hebben, en de minister van Binnenlandse Zaken erkende dat de immigranten voor ‘enorme economische spanningen’ zorgen – verklaringen die tot voor kort ondenkbaar waren in Zweden. Tot nu toe kreeg de bevolking namelijk -net als in ons eigen land- de leugen te horen dat de massa immigratie prima is op te vangen en zelfs goed zou zijn voor onze economie.

Zweden in uiterlijk 2030 minderheid in eigen land

Alleen al vorige week kwamen er in het dunbevolkte land 8000 asielzoekers binnen. Dit jaar worden er 180.000 verwacht, en als slechts de helft daarvan wordt toegelaten, dan heeft Zweden door gezinshereniging er over een jaar 270.000 immigranten bij. Met de huidige instroom van 1000 tot 1500 per dag spreken we over 15 jaar over 5,5 tot 8,5 miljoen nieuwe migranten, en dat op een bevolking van 9,6 miljoen, waarvan nu al 21,5% van buitenlandse afkomst is. Kortom: in uiterlijk 2030 zijn de Zweden in eigen land in de minderheid.

Bovendien zijn veel in Finland en Noorwegen afgewezen asielzoekers, die bijna allemaal naar Zweden komen, niet eens meegerekend. De cijfers laten ook zien dat het overgrote deel van de migranten geen Syrische oorlogsvluchtelingen zijn, maar puur zijn gekomen voor de hogere levensstandaard. De meesten van hen weigeren te integreren en willen ook niet werken of leren.

Steden en dorpen bezwijken onder stortvloed migranten

Een van de meest overspoelde steden is de havenstad Trelleborg, bekend vanwege de veerdiensten naar Duitsland en Polen. Op een inwonertal van 43.000 bevinden zich daar nu al ruim 14.000 asielzoekers, en elke week komen daar nog eens vele honderden bij. De burgemeester heeft daarom een brandbrief aan de regering geschreven dat het onmogelijk is al deze mensen te huisvesten, en dat inmiddels alle gemeentelijke diensten zwaar overbelast zijn en niet meer kunnen worden gegarandeerd.

In het nabijgelegen Malmö, de derde stad van het land en al jaren berucht als een gewelddadig moslimmigrantenbolwerk, zijn de autoriteiten eveneens wanhopig en wordt zelfs overwogen om asielzoekers maar in de gevangenis te huisvesten. Tal van andere steden en dorpen, zoals Filipstad, zitten eveneens volledig aan hun taks. Ook de immigratiedienst kan het ondanks 1200 extra medewerkers niet meer bolwerken. De werkdruk is dermate hoog dat enkele medewerkers zelfs al geprobeerd hebben zelfmoord te plegen.

De Zweedse autoriteiten hebben tevens geen idee hoeveel extremisten en terroristen er vermomd als vluchtelingen in hun land zijn. De meesten van hen zullen zich niet laten registreren, dus hun aantal zou nu al vele malen groter kunnen zijn dan de paar honderd waar op dit moment van wordt gesproken.

Misplaatst vertrouwen in de overheid

Inmiddels is ook de gewone Zweed wakker geworden. Velen kijken vol afschuw naar de pijlsnelle aftakeling van hun land, en vragen zich ongerust af wanneer de onvermijdelijke instorting zal plaatsvinden. Tegelijkertijd is dat vooruitzicht voor de meesten zo beangstigend, dat ze ervan uitgaan dat de regering wel met een oplossing zal komen.

Dat vertrouwen in de overheid dreigt echter beschaamd te worden, zo waarschuwde Peter Santesson, hoofd van opiniepeiler Demoskop. ‘Als het vertrouwen van het volk door hen wordt verraden als blijkt dat ze de situatie niet kunnen handelen, en de crisis hen teveel wordt, dan zouden de politieke en sociale gevolgen veel verstrekkender kunnen zijn dan alleen het immigratieprobleem.’

Steeds meer Zweedse preppers

Steeds meer burgers beginnen zich daarom voor te bereiden, te ‘preppen’, voor de komende ineenstorting. Afgelopen zomer kon de eerste speciale Zweedse webwinkel voor ‘preppers’ dan ook op overweldigende belangstelling rekenen. Volgens de eigenaar, Frederik Qvarnström, beseffen de meeste Zweden echter nog steeds niet hoe kwetsbaar ze eigenlijk zijn. ‘We vertrouwen erop dat de staat net als in het verleden voor ons zorgt.’

Carlqvist besluit dat ‘het niet lang zal duren voordat de Zweden zich realiseren dat de staat niet voor hen zal blijven zorgen. Het land dat 20 jaar geleden als een van de veiligste en rijkste ter wereld werd beschouwd, loopt nu gevaar een failed stateworden.’

Nederland zal volgen, maar dan nog erger

En wat voor de Zweden geldt, is ook voor de Nederlanders van toepassing. Het bijna onbegrensde vertrouwen in de overheid dreigt ons volk nog veel harder op te breken, want in ons vele malen dichter bevolkte land, met nu al zo’n 1 a 1,5 miljoen moslims, zal het instorten van de verzorgingsstaat zoveel chaos en paniek veroorzaken, dat er al heel snel massa’s slachtoffers zullen vallen. H

Het huidige links-liberale-christendemocratische establishment, dat deze instorting mogelijk heeft gemaakt met hun jarenlange pro-immigratie en pro-islam beleid, zal er dan niet met een hedendaags ‘Wir haben es nicht gewuβt’ vanaf kunnen komen.

Bron

Share.