Precies een maand geleden schreven we dat de migrantencrisiswaarschijnlijk niet spontaan is ontstaan maar deel uitmaakt van een uitgekiende strategie om Europa te betrekken bij het Syrische conflict. Sindsdien hebben mensen via sociale media zich hierin verdiept en daaruit is onder andere naar voren gekomen dat de studie naar ‘strategic engineered migration’ (strategisch gecreëerde migratie) als oorlogswapen een serieus onderwerp binnen de academische wereld, althans in Amerika.

In 1999 schreef professor Martha Minow van Havard Law School naar aanleiding van de Kosovo-crisis dat de aard van de oorlogvoering is veranderd – de vluchtelingen zijn de oorlog geworden. Daarmee wilde zij aangeven dat de Kosovaars-Albanese vluchtelingen in 1999 werden gebruikt als ‘wapen’ om de wereldopinie zich tegen de toenmalige Servische president Milosevic te laten keren en een militaire interventie te rechtvaardigen.

Sindsdien is er een groeiende interesse in dit ‘onconventionele wapen’. In 2008 publiceerde Kelly Greenhill, research fellow aan het International Security Program van Harvard University, een artikel in het tijdschrift Civil Wars (Vol. 10, No. 1 March 2008) over migratie als oorlogswapen. Hierin komen een aantal interessante concepten naar voren, zoals deze:

Strategic engineered migration (strategisch gecreëerde migratie): in- or out-migrations that are deliberately induced or manipulated by state or non-state actors, in ways designed to augment, reduce, or change the composition of the population residing within a particular territory, for political or military ends.

Blijkbaar bestaan er dus strategische operaties om via migratie de bevolkingssamenstelling te veranderen voor politieke (en militaire) doeleinden. We horen hier echter nooit wat over in de mainstream media, terwijl dit wezenlijk van belang is, met name als migranten snel het staatsburgerschap kunnen verwerven en daarmee ook politieke rechten krijgen.

Greenhill gaat verder in op de mogelijkheden en instrumenten om een migratiecrisis te veroorzaken:

The instruments employed in producing engineered migrations run the gamut from threats and the use of military force, through the promise of inducements and financial incentives, to simple opening of normally sealed borders [vetje door de redactie].

Dit arsenaal aan instrumenten heeft ook betrekking op de huidige migrantencrisis. In Juli van dit jaar werd deVN-voedselhulp aan Syrische vluchtelingen ingekort. Verder werden de migranten gelokt door de ‘uitnodiging’ van Merkel en het feit dat de Grieken en Turken niets doen om de grens te bewaken. Zij hebben daar allebei hun eigen redenen voor, maar dat nogmaals zien dat migranten kunnen worden ingezet als wapen voor hun eigen vete met Duitsland.

Minow en Greenhill waren allerminst de eersten die zich daarmee bezighielden. De pioniers op dit gebied waren politicoloog Myron Weiner en demograaf Michael Teitelbaum, die zich al sinds de jaren 1980 daar al op toelegden. Zij onderscheidden vier vormen van ‘strategic engineered migration’:

  1. Onteigenend: dat wil zeggen het onteigenen van gebied of bezittingen van groepen die een gevaar vormen voor de etnisch-politieke of economische dominantie. Doorgaans wordt daar etnische zuivering mee bedoeld.
  2. Exporterend: dat wil zeggen het uitwijzen van mensen om de politieke positie in het thuisland te versterken. Dat kan door het uitwijzen van politieke dissidenten of oproerige tegenstanders.
  3. Gemilitariseerd: het scheppen van migratiestromen tijdens een militair conflict om de tegenstander een militair nadeel te verschaffen, zoals het voeden van vluchtelingen of het ontregelen van militair verkeer over de weg.
  4. Dwingend: migratiestromingen worden gebruikt als een instrument van buitenlands beleid om politieke meningsvorming te veranderen of de tegenstander op kosten te jagen.

De Kosovo-crisis van 1999 valt onder de laatste noemer en de huidige migrantencrisis ook. Er is echter ook een risico-strategie verbonden aan dit instrument. Een migrantencrisis kan namelijk zodanig uit de hand lopen dat de uitstroom te groot wordt en op haar beurt weer een bevriend land kan destabiliseren. Zo is de positie vanNAVO-marionet Merkel wankel geworden door de migrantencrisis.

Voor wat betret de huidige migrantencrisis is er meer dan het oog reikt. Soms vinden we in de reguliere media aanwijzingen dat er opzet in het spel is, zoals bij de ontdekking van een voorgedrukt gidsje met plattegrond en telefoonnumers voor Arabisch sprekende migranten om illegaal naar Duitsland te kunnen reizen. De rol van ‘non-state actors’ bij de ‘ strategic engineered migration’ is zeker een nadere studie waard.

Bron

Share.