Vrijwel alle Nederlanders zullen inmiddels al bekend zijn met de “gele hesjes” beweging die na de start in Frankrijk later ook opkwam in België, Nederland en nog veel meer landen. Het is de protest stem van de niet gehoorde bezorgde burger, die ziet hoe hij of zij wordt uitgeknepen en genegeerd door de (R)overheid. In diverse delen van Nederland waren er weer protesten van de gele hesjes, wij waren erbij in Enschede.

Opkomst verdriedubbeld

Waren de “hesjes” vorige week in Enschede nog maar met slechts 9 demonstranten, zaterdag waren dat er maar liefst 27! Dit laat zien dat de aanhang groeit, en we hopen uiteraard dat deze zal blijven groeien bij ieder protest! De demonstranten waren wederom een bonte verzameling bestaande uit ouderen die totaal zijn kaalgeplukt door de (R)overheid), mensen met een lichamelijke beperking, maar ook bezorgde burgers die zelf nog wel de eindjes aan elkaar kunnen knopen maar zien wat er in het land gebeurd en solidair zijn en er dus staan! Oud en jong, zij aan zij, gezond en ziek.
Respect voor al deze mensen waarvan ondergetekende zich er trots eentje van mag noemen! 

Niet alleen de aanhang groeit in termen van aantallen, maar ook de steun. Dit werd prachtig gedemonstreerd door voorbijrijdende buschauffeurs die in grote getale met toeteren en duimpjes hun steun betuigden aan de demonstrerende gele hesjes.  Ook kregen we geregeld bijval van langsrijdende automobilisten, echter was ook het tegengestelde een feit want we telden ook een doodsbedreiging van een autorijdend heethoofd die ons beloofde de volgende keer gas te geven. Tja, 1 gek tegen tientallen steunbetuigingen. Moeten we daar nog meer over zeggen?

Politie en handhaving

Je zou haast denken dat een protest niet geslaagd is als oom agent en aanhang niet minimaal een keer of twee komt klagen en dat gebeurde dus ook hier. Allereerst kwamen ze klagen over stokken aan onze spandoek. Een beetje kinderachtig, omdat ik toch mag aannemen dat zelfs de trage denkers van ons politiekorps kunnen nagaan dat je bij harde wind iets nodig hebt om de spandoek leesbaar te houden. Enfin, de stokken gingen eraf en we gingen vreedzaam verder. Oom agent bleef zonder speciale tekens foutgeparkeerd staan op een taxi stand. Blijkbaar kent oom agent zelf de wetgeving die we hanteren in (ver)Nederland ook niet zo goed. Dat werd pas pijnlijk duidelijk toen ze opnieuw kwamen klagen omdat gele hesjes op en neer liepen op een daarvoor bestemd zebrapad. Let wel, ze liepen, ze blokkeerden niets. Toch voelde oom agent zicht wederom genoodzaakt te komen klagen. Dat wilden we u niet onthouden, dus dat hebben we op film gezet:

De gemoederen liepen wat op, maar er werd gehoor aan gegeven. Hierop werd besloten te marcheren richting het “Ei van Ko” in het centrum alwaar de laatste uurtjes van het protest zouden worden volgemaakt. Ook hier stuitten we echter op “handhavers”zogeheten BOA’s  die heel voorspelbaar de regelgeving omtrent demonstreren niet kennen. Ze vroegen ons onmiddellijk of we wel een vergunning hadden. Uiteraard hebben we onmiddellijk hun kennis wat bijgeschaafd en uitgelegd dat wegens artikel 9 vergunningen niet zijn vereist omdat demonstreren een recht is. Wel hadden we de gemeente een kennisgeving gestuurd en deze is ook geaccordeerd.

Conclusie

Al met al een geslaagde demonstratie, waarbij we toch weer wat mensen bewust hebben gemaakt van wat de gele hesjes willen en dat is

Echte Democratie

En daarmee bedoelen we directe democratie in de vorm van een bindend correctief referendum. Het volk moet een stem hebben en de mogelijkheid op de rem te trappen wanneer van de samenleving losgeweekte politici er weer eens een puinhoop van dreigen te maken.

Een onafhankelijke rechtstaat

We willen eerlijke rechtspraak en dat betekend dat we rechters nodig hebben die niet gelieerd zijn aan welke politieke stroming of partij dan ook, waar de rechtspraak momenteel voornamelijk in handen is van D66 rechters, die verre van onafhankelijk zijn.

Een eerlijke welvaartsverdeling

1% bezit 80%(Laat dat even op u inwerken TACHTIG PROCENT!!!) van alle rijkdom in Nederland. Geen weldenkend mens kan dat toch eerlijk vinden? Nederland maken we met z’n allen en daarom zou iedere Nederlander een evenredig deel moeten krijgen van de taart en aangezien de zogenaamde “Elite” dit niet vrijwillig gaat doen zal het met wet en regelgeving afgedwongen moeten worden.

We willen dat iedereen; ouderen jongeren, werkenden, zieken, en alle groepen die ik ongetwijfeld nog ben vergeten tenminste voldoende inkomsten heeft om de maand zonder zorgen door te komen in plaats van een stuk maand over te houden aan het eind van zijn of haar salaris.

Bent u ook bovenstaande opinie toegedaan? 

Meldt u dan aan bij de Gele Hesjes groep
en laat zien dat u solidair bent! 

 

P.S. Delen is lief

Share.