Het zijn niet de kiezers die een verkiezingsuitslag bepalen, maar degene die de stemmen telt. Zo ongeveer zei Stalin het, en zo ongeveer wordt het in de VS bij de komende presidentsverkiezing uitgevoerd.

Zouden er in ieder geval niet alarmbellen moeten afgaan als je weet dat één van ’s werelds grootste geautomatiseerde stemsystemen gemaakt is door een bedrijf, waarvan de man bestuurslid is van George Soros’s Open Society Foundation? Zouden er ook alarmbellen af moeten gaan omdat er gebruik gemaakt wordt van stemmachines van Smartmatic Group? Zeker weten van wel!

Waarom Hilary Clinton niet bang is voor de verkiezingsuitslag voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen? Hoewel ze met een tegenstander te maken heeft die onverwachte sprongen kan maken heeft ze een belangrijke ruggesteun…… een garantie van George Soros dat de getelde stemmen voor haar beter zullen uitvallen dan de werkelijk uitgebrachte stemmen.

Smartmatic bepaalt namelijk wat er gaat gebeure. Deze onderneming overspoelt de markten met haar machines voor het meten van verkiezingsuitslagen, van de Philippijnen tot Venezuela, van België, Brazilië, Argentinië tot de V.S.

Het probleem? Elke keer weer verschijnen er berichten over fraude. Dat gaat terug tot het jaar 2004, slechts vier jaar nadat Smartmatic op het toneel verscheen.

George Soros heeft grote invloed bij het bedrijf dat 16 staten van de V.S. zal voorzien van stemtelmachines, te gebruiken bij de komende presidentsverkiezing. Smartmatic Group, het bedrijf waar het om gaat, heeft haar hoofdzetel in het Verenigd Koninkrijk en biedt straks in de VS haar diensten aan bij 307 counties in 16 staten: Arizona, California, Colorado, District of Columbia, Florida, Illinois, Louisiana, Michigan, Missouri, New Jersey, Nevada, Oregon, Pennsylvania, Virginia, Washington en Wisconsin.

De voorzitter van Smartmatic’s raad van bestuur, Lord Mark Malloch-Brown, is tevens bestuurslid bij George Soros’s Open Society Foundation en heeft nauwe banden met de van oorsprong Poolse miljardair, die in zijn geboorteland tijdens de Tweede Wereldoorlog land- en geloofsgenoten uitleverde aan de nazi’s onder het motto “Als ik het niet doe, doet een ander het”.

Brown schijnt een vreemd figuur te zijn, als we Google mogen geloven. Hij huurt een huis van Soros in New York en krijgt een leuke vergoeding van $10.000 per maand. Hij is ook vice-president van Soros’ hedgefonds Quantum Fund.

Het een en ander betekent dat in november op de verkiezingsdag… een particuliere onderneming (gelinkt aan Soros) alles regelt bij het stemmen, dus de kiezersregistratie, het drukken van de stembiljetten en het programmeren van de stemmachines, het tellen van de stemmen en de uiteindelijke rapportage voor miljoenen Amerikanen in veel staten.

Het èchte tellen van de stemmen door burgers gebeurt haast niet meer in de V.S., behalve in een paar counties in Montana en andere staten waar papieren stembiljetten nog met de hand worden geteld. In de meeste counties dienen de “ballots” als inputmateriaal dat door computersystemen van particuliere ondernemingen wordt verwerkt. Het kan nog erger: in Philadelphia, bijvoorbeeld, maar waarschijnlijk ook in andere staten, wordt er geen papieren backup gemaakt. Alles geschiedt elektronisch, een systeem dat frauderen makkelijk maakt, omdat er geen bewijs is wie waarop gestemd heeft. Er is helemaal geen “papieren” controlemiddel aanwezig.

Wat de Amerikanen te wachten staat hebben we kunnen zien in Utah [1] en [2]. Meerr dan 80% van alle uitgebrachte stemmen werden uitgebracht via het Internet, aangestuurd door Smartmatic. In forums klaagden nogal wat burgers over mogelijke fraude bij de verkiezingen.

En laten we eens kijken naar de uitslagen van de voorverkiezingen bij Bernie Sanders en Hillary Clinton. Sanders won in 4 van de 14 staten die gebruik maakten van de diensten van Smartmatic. Hij won in 15 van de 34 staten die géén gebruik maakten van Smartmatic-machines.

Laten we eens verder kijken wat we kunnen vinden over Smartmatic.

In 2004 werden er in de VS in diverse counties verkiezingen gehouden. 25 counties meldden tekortkomingen van Sequoia waaronder: te weinig beveiliging, tekortkomingen bij het stemmen tellen, fouten in de broncode van de software, het tellen van fout uitgebrachte stemmen, fouten bij het inlezen van data, fouten bij het regitreren van stemmen, het onjuist indexeren van stemmen, machines die het gewoon niet deden en in een testtoestand bleven staan, bugs in software, gecrashte machines – waarbij stemmen werden gewist en smart cards vastliepen – de lijst gaat maar door!

In 2012 had de Mexicaanse regering een contract gesloten met deze onderneming. De resultaten waren bedroevend slecht omdat Smartmatic slechts 30% en 45% van de werkelijk uitgebrachte stemmen bij twee verkiezingen hadden opgestuurd. Daardoor werden de resultaten van bepaalde kandidaten gunstig beïnvloed!
Bij de verkiezing in de Philippijnen in 2013 werd 76% van de werkelijk uitgebrachte stemmen verwerkt.

In 2014 werd Smartmatic van fraude beschuldigd bij de Braziliaanse verkiezing.

In 2003 was Sequoia election Systems, een dochter van Smartmatic, betrokken bij een omkoopschandaal met Venezuela’s Hugo Chavez. In 2005. Smartmatic kocht Sequoia Voting in een poging toegang te krijgen tot de Amerikaanse markt. Maar Sequoia had een reputatie van fraude en corruptie. In 2010, nadat het was gekocht door een Canadees stemsysteem, Dominion, werden de machines gehacked en werd het systeem vervangen door een Pac-Man spel (LOL). De hackers claimden dat de machines met een schroevendraaier waren geopend zonder dat de verzegeling was beschadigd.

Nadat er met stemmen geknoeid was in Colorado, Florida, Louisiana, New Jersey, California, en Virginia, is Sequoia nu een geautoriseerd systeem – werkend onder de naam Dominion. Dominion nam vervolgens een ander stemsysteem over, Diebold, dat destijds betrokken was bij een onderzoek door de Amerikaanse SEC naar fraude en corruptie en een anti-trust rechtszaak. Dominion kreeg de leiding over 70% van de Amerikaanse stemsystemen.

De zorgen van Donald Trump over fraude bij het stemmen straks in november lijken gegrond. De V.S. heeft zichzelf wel erg kwetsbaar opgesteld voor wat betreft stembusfraude. Waarom zouden de Republikeinen dan accoord gaan met het inschakelen van Smartmatic? Of Dominion?

De uitspraak “If you can’t beat ’em, join ’em” lijkt in dit verband van toepassing. Terwijl iedereen accepteert dat Hillary Clinton tot over haar oren zit in de zaken van Soros, kunnen er misschien anderen zijn met een afwijkende agenda… Kasich? Cruz? Ryan?

Volgens het Center for Responsive Politics zit Soros Fund Management achter Kasich. Maar wacht eens even! Het Center for Responsive Politics wordt betaald door het Soros Open Society Institute… De media vinden het allemaal best! Over de snode plannen van Ryan de komende week meer!

We laten onze zoekmachines weer eens wat werk voor ons doen. Zo blijkt – zoals we reeds zeiden – dat Smartmatic een aantoonbare link heeft met Soros via haar bestuursvoorzitter Malloch-Brown. Deze meneer heeft ook een boek geschreven, getiteld: The Unfinished Global Revolution, waarin hij pleit voor méér controle door de Verenigde Naties, een grotere NGO (Soros) betrokkenheid, en het falen van individuele regeringen.

Hij pleit dus eigenlijk voor een Global Society. Waar kènnen we dat toch van?

Op basis van ervaringen uit het verleden is er een gerede kans dat indien Donald Trump niet gekozen wordt (en die kans schatten wij zeer groot in – om diverse redenen) dat er vanuit de bevolking (en Trump’s campagneteam) een onderzoek zal worden verlangd naar het verloop van de gang van zaken bij de stembureau’s. Beide kandidaten kunnen – en dat zal niet de eerste keer zijn – recounts opeisen, wat moeilijk wordt als er bij de elektronische stemmachines geen papieren backup aanwezig is. Bij online stemmen is dat vaak niet aanwezig, leert het verleden ons, en dat maakt het stemsysteem in de V.S. daarom zo kwetsbaar en gemakkelijk te manipuleren.

Wij persoonlijk zijn er in ieder geval van overtuigd dat Soros hiermee – in ieder geval voor de nabije toekomst – een fundament voor zichzelf heeft gelegd om verkiezingen nòg meer naar zijn hand te kunnen zetten.

Bron

Share.