Vorige week schreven we over geforceerde migratie als strategisch wapen. Daarin kwam naar voren dat uitgelokte migratie zowel door staten als door non-gouvernementele organisaties kon worden bevorderd. De rol van laatstgenoemden kan niet worden onderschat.

Vooral George Soros en zijn Open Society Foundations springen daarbij in het oog. Soros is al heel lang actief in Amerika, waar hij voornamelijk woont, om immigratie te bevorderen. Het gaat daarbij vooral om ‘immigratie hervorming’, dat wil zeggen het regelen van burgerschap voor illegale immigranten (generaal pardon zouden we hier zeggen). Hij is actief in een verenigd front van kapitalistische geldschieters (Carnegie Foundation, Ford Foundation, etc.) om deze onzalige praktijk door te drukken. De reden is duidelijk: de creatie van een proletariaat van goedkope arbeid.

Soros heeft echter ook een uitgesproken over de huidige migratiecrisis. Op 26 September verscheen een essay over hoe hij de migratiecrisis wenst op te lossen onder de titel: Rebuilding the Asylum System. Hierin vallen een aantal zaken op. Ten eerste wordt de EU als enige ter verantwoording geroepen, al in de eerste zin van zijn essay:

The European Union needs to accept responsibility for the lack of a common asylum policy, which has transformed this year’s growing influx of refugees from a manageable problem into yet another political crisis.

Er is geen enkele verwijzing naar de desastreuze interventiepolitiek van Amerika in het Midden-Oosten in met name Irak en Syrië. Bovendien worden de rijke Arabische olie monarchieën, die ook een aandeel hebben in de crisis in Syrië, geheel niet aangesproken. Het is ook zijn eerste punt voor een mogelijke oplossing:

First, the EU has to accept at least a million asylum-seekers annually for the foreseeable future.

Merk op ‘has to’ (oftewel: moeten in het Engels) en ‘at least’ (minstens). Over het kostenplaatje heeft meneer Soros ook al nagedacht:

Adequate financing is critical. The EU should provide €15,000 ($16,800) per asylum-seeker for each of the first two years to help cover housing, health care, and education costs – and to make accepting refugees more appealing to member states.

Even rekenen: 15K Euro per persoon per jaar voor twee jaar lang voor 1 miljoen mensen. Dat is 30 miljard Euro per miljoen personen. Vermenigvuldig dat maar met 4 of 5 personen in het kader van gezinshereniging en we komen uit op 150 miljard Euro en dat jaar in, jaar uit. Hoe gaan we dat betalen? Soros:

It [EU, red.] can raise these funds by issuing long-term bonds using its largely untapped AAA borrowing capacity, which will have the added benefit of providing a justified fiscal stimulus to the European economy.

Dat geld gaat dus geleend worden. Er komt dus een gigantische schuldenberg en als dit meer dan zeven jaar aanhoudt, dan zitten we al snel aan de triljoen Euro. Dat is uiteraard een conservatieve berekening is, want we gaan zeker meer dan twee jaar kosten hebben aan elke niet-Westerse migrant, die hier niet kan werken vanwege alleen al de taalproblemen. Het duurt zeker vijf jaar voor iemand een vreemde taal op een redelijk niveau kan spreken. Bovendien zal deze politiek een aanzuigende werking hebben – er zullen jaarlijks meer dan een miljoen mensen komen.

Een ander punt van Soros is dat illegale migranten een veilig vanuit Italië en Griekenland naar de door hen gewenste landen moeten kunnen reizen [sic!]:

…safe channels must be established for asylum-seekers, starting with getting them from Greece and Italy to their destination countries.

Immers, nationale staten en illegale migranten zijn gelijkwaardige partners volgens Soros:

It is equally important to allow both states and asylum-seekers to express their preferences, using the least possible coercion. Placing refugees where they want to go – and where they are wanted – is a sine qua non of success.

Soros richt zich aan het einde op Victor Orban, die wel de grenzen bewaakt. Hij zei volgens hem de EU willen vernietigen [sic!]:

But his plan, which subordinates the human rights of asylum-seekers and migrants to the security of borders, threatens to divide and destroy the EU by renouncing the values on which it was built and violating the laws that are supposed to govern it.

Grenzen moeten dus niet worden bewaakt en grensoverschrijding moet worden gefaciliteerd door het gastland om illegale migranten naar de hun gewenste bestemming te brengen. Ja, zo wil ik op mijn beurt ook wel op visumvrij vakantie gaan. Het is bovendien de omgekeerde wereld: het is het gastland en de ontvangende bevolking die bepaalt wie hier binnenkomt en –blijft, niet de migranten. Meneer Soros heeft blijkbaar een broertje dood aan de democratie: alles is immers ondergeschikt aan de mensenrechten van migranten.

Bron

Share.