Justitie grijpt niet in: ‘Eritrese asielzoekers vieren massaal vakantie in eigen land’

De aanpak van Eritreeërs die in eigen land met vakantie gaan nadat ze asiel hebben aangevraagd in Nederland, laat veel te wensen over. Het ministerie van Justitie beloofde na berichten over de vakantie vierende asielzoekers in te grijpen en verblijfsvergunningen af te pakken, maar dat is bij Eritreeërs nog niet gebeurd.

In bijna twee jaar zijn enkele tientallen verblijfsvergunningen ingenomen van asielzoekers die met vakantie gingen naar hun land van herkomst. Bij Eritreeërs speelt het probleem in mindere maten, stelt Justitie. Uit onderzoek van De Telegraaf  blijkt dat niet het geval is: Eritrea zou veel geld verdienen aan Eritrese asielzoekers die vakantie vieren in eigen land.

Justitie kan naar eigen zeggen niet nagaan om wie het gaat in de reportage van de krant. ‘We kunnen niet zien wie dit zijn. Het hoeven geen nieuwe Nederlandse statushouders te zijn en het kan ook gaan om vluchtelingen die voor het vorige regime zijn gevlucht. Dat weten we niet.’

Uit eerdere berichten blijkt dat ook Iraakse, Iraanse en Soedanese migranten met verblijfsstatus in Nederland met vakantie gingen in eigen land. In december gaf staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VVD) aan samen met de Belgische staatssecretaris Theo Francken te werken aan een oplossing.

Elsevier.

Zo pakt België vakantievierende asielzoeker aan!

De Belgische staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken probeert zogenoemde vakantiefraudeurs aan te pakken. Erkende vluchtelingen die een retourtje land van herkomst boeken, komen daar in België niet zomaar mee weg.

In twee jaar tijd stuurde Francken meer dan 100 dossiers over vakantiefraudeurs aan het Belgische Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, meldt De Standaard.

Intrekken verblijfsvergunning
‘De vluchtelingenstatus is geen vodje papier,’ zegt Francken. ‘Het is de hoogste internationale bescherming die een individu kan krijgen. Terugkeren is logischerwijs totaal uit den boze, laat staan vakantie nemen.
Het zou in België vooral gaan om Afghanen en Irakezen. Wanneer een dossier over een vakantiefraudeur wordt doorgestuurd, is het in principe de bedoeling dat de vluchtelingenstatus dan wordt ingetrokken.

http://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2017/03/vakantievierende-asielzoekers-hebben-vrij-spel-481191/

Share.