Het gif van een Braziliaanse wesp kan worden gebruikt in de strijd tegen kanker. Het gif maakt gaten in de wand van kankercellen, waardoor ze afsterven. Gezonde cellen worden door het gif niet aangetast.

De wesp, die alleen voorkomt in het zuidoosten van Brazilië, gebruikt het gif om prooien aan te vallen en zichzelf te verdedigen. Wetenschappers van de staatsuniversiteit in Sao Paolo ontdekten dat het gif bij muizen kankercellen doodt.

Onderzoeker Paul Beales van de Universiteit van Leeds zei dat het gif kan worden gebruikt voor een geheel nieuwe klasse van medicijnen tegen kanker. Het onderzoek is verschenen in het Biophysical Journal.

Tijdens het onderzoek bleek dat de stof, MP1 geheten, bij kankercellen in een paar seconden gaten veroorzaakt, waardoor schadelijke bestanddelen van de cellen wegvloeien. Het gif blijkt te reageren met bepaalde lipiden die veel voorkomen op het oppervlak van kankercellen.

In de eerste fase van het onderzoek bekijken de wetenschappers in het laboratorium hoe het gif van de Braziliaanse wesp de kankercellen precies doodt. Daarna moet worden gekeken of kankerpatiënten baat hebben bij geneesmiddelen die hierop zijn gebaseerd.

[

Share.