maandag, september 25

Wereldwijde CO2-‘valuta’ in de maak als voorwendsel voor autoritaire en gecentraliseerde controle over alle aspecten van ons fors verarmde leven.

Een team wetenschappers dat in de Noordpoolcirkel onderzoek wilde doen naar de gevolgen van ‘global warming’, moest de geplande reis vanwege ‘extreme ijscondities’ annuleren. Ook op de Zuidpool werden onlangs record hoeveelheden ijs geconstateerd. Het gros van de bevolking in het Westen is echter dermate gehersenspoeld met de klimaatleugen, dat de combinatie ‘meer ijs’ (‘is minder ijs’) en ‘opwarming’ voor zoete koek wordt geslikt.

40 wetenschappers gingen eind mei in het Canadese Quebec City aan boord van de CCBS Amundsen, een schip dat ijs kan breken, maar dat bij Newfoundland desondanks op te dik ijs stuitte om veilig verder te kunnen varen. Andere schepen kwamen vast te zitten en maakten in sommige gevallen zelfs water.

Te dikke ijslaag toch te dun?

De klimaat’experts’ gaven er natuurlijk weer een draai aan door te beweren dat het ijs zover zuidelijk kon drijven, omdat het dunner dan normaal was. Een verklaring van Environment & Climate Change Canada sprak dat onbedoeld weer tegen: ‘Normaal zou er in deze tijd van het jaar in deze gebieden zeer weinig of geen ijs over zijn, laat staan de dikke ijslaag die we op dit moment bij de kust van Newfoundland zien.’

Als het ijs dik genoeg was om een ijsbreker te stoppen, hoe kon het dan dun genoeg zijn om zover zuidelijk af te drijven? Dat is totaal onlogisch, maar dat geldt al jaren voor het hele opwarmingsverhaal, dat zoals onze lezers inmiddels weten in het geheel niet om het klimaat gaat, maar om het overdragen van zoveel mogelijk macht, soevereiniteit en geld aan de globalistische elite, die onder het mom van het ‘klimaat’ een soort totalitaire wereldregering aan het opzetten zijn.

‘Parijs’ bedoeld om onze vrijheid en welvaart te vernietigen

Deze links-liberale elite willen daarom een einde maken aan onafhankelijke natie-staten met sterke economieën, en deze vervangen door ongekozen bureaucraten in superregeringen zoals de EU, waarin de belangen van landen en volken volledig ondergeschikt zijn gemaakt aan die van de grote banken, multinationals en globalistische politici.

Klimaat- en CO2 belastingen zijn er daarom maar voor één ding gekomen, namelijk om het steeds extremere en almaar kostbaarder wordende klimaatbeleid te rechtvaardigen, en de bevolking zover te krijgen de stapsgewijze vernietiging van hun vrije welvarende samenleving kritiekloos te laten accepteren. Dat was de reden waarom president Donald Trump besloot om uit ‘Parijs’ te stappen.

Technocratie: totale controle over de bevolking

In zijn boek Technocracy Rising schreef researcher Patrick Wood dat ‘er krachten aan het werk zijn om een nieuwe CO2-valuta als de ‘ultieme oplossing’ te presenteren voor het verminderen van de armoede, voor bevolkingscontrole, milieubeheer, global warming, energietoewijzing en een koude (her)verdeling van economische welvaart. Voor alle individuele mensen in dit nieuwe systeem vereist dit helaas autoritaire en gecentraliseerde controle over alle aspecten van hun levens, van de wieg tot het graf.’

De globalisten –in Den Haag te vinden in bijna alle politieke partijen- veranderden antropogene ‘global warming’ geruisloos in ‘klimaatverandering’ toen uit onafhankelijke satellietgegevens bleek dat er al 17 tot 20 jaar geen opwarming meer is. Het doel blijft hetzelfde: forse verarming van de bevolking in Amerika en Europa, zodat die onmachtig wordt gemaakt en totaal te controleren is.

De beroemde 16e eeuwse staatsman Nicolo Machiavelli omschreef treffend de door de globalisten in Brussel, Berlijn, New York en ook Den Haag toegepaste klimaat/controle tactieken:

‘Een prins geeft niet veel aan koloniën uit, want voor weinig of geen kosten kan hij ze wegsturen en daar houden. Hij maakt er slechts een minderheid van de burgers, waar hij land en huizen van afpakt en aan de nieuwe inwoners geeft, kwaad mee. En degenen die hij kwaad maakt blijven arm en verspreid, waardoor ze hem nooit pijn kunnen doen. De rest blijft onaangeroerd en wordt eenvoudig stil gehouden. Tegelijkertijd zijn ze bang om een fout te maken, omdat hen dan hetzelfde kan overkomen als degenen die werden uitgeplunderd.’

Arm en afhankelijk door klimaatbelastingen en massa immigratie

Klimaat- en CO2-belastingen zullen ons zo arm maken, dat we niet meer kunnen opstaan tegen de globalisten en hun plannen om ons op alle gebieden onmondig en afhankelijk te maken. We zullen bijna al onze financiële middelen nodig hebben om energie, brandstof en voedsel te kunnen blijven betalen.

Tegelijkertijd zorgt de door de politiek gesteunde import van miljoenen moslimmigranten ervoor dat we dit niet meer kunnen stoppen en ons niet meer tegen hen kunnen verenigen, omdat de immigranten niet alleen een totaal andere cultuur met geheel andere normen en waarden hebben –en die aan ons zullen willen opleggen-, maar ook omdat het overgrote deel van hen permanent van uitkeringen en toeslagen afhankelijk zal blijven, waardoor onze sociale zekerheid eerder vroeger dan later zal instorten, wat de verarming van de autochtone bevolking zal versnellen.

Bron

Share.