“Zodra je de waarheid achter de leugens in een bepaalde arena begint te begrijpen, kun je er ver genoeg afstand van nemen en zie je pas de werkelijke redenen voor de leugens. Je kunt ineens het geheime programma zien wat de leugens moesten afdekken. Je kunt dan ook ineens zien waarom zo’n programma wordt opgedrongen. Je ziet wat de meeste mensen liever niet zien.”

In veel voorgaande artikelen heb ik een aantal feiten over vaccins uiteen gezet.

Ze zijn niet veilig. Ze zijn niet effectief. Zij waren niet verantwoordelijk voor de grote daling van de zogenaamde besmettelijke ziekten.

In de meeste, zo niet alle gevallen, raken de ziektes die ze geacht worden te voorkomen slechts een fractie van de groep mensen waarvan beweerd wordt dat ze in gevaar zijn.

In sommige gevallen (bv seizoensgebonden griep , Mexicaanse griep, SARS ), heeft de “uitbraak” vrijwel niets te maken met de virussen waarvan gezegd wordt dat ze de de oorzaak zijn van de ziekte.

Zelfs als vaccins veilig en effectief waren, zouden ze geen relevant effect hebben omdat ze gericht zijn op virussen die geen ziekte veroorzaken.

De rabiate bewering in de main stream media dat ongevaccineerde kinderen een bedreiging vormen voor gevaccineerde kinderen is op het eerste gezicht een krankzinnige tegenstrijdigheid in zichzelf, omdat degenen die gevaccineerd worden verondersteld worden beschermd te zijn.

Na deze punten te hebben vastgesteld, is het mogelijk om de werkelijke redenen te bepalen van de push om ieder mens op aarde te willen vaccineren.

Onder deze redenen zal je de controlerende hand van de globalisten elite herkennen, voor wie één wereldrijk het einddoel is:

Eén: De meest onderschatte reden voor gemandateerde vaccinatie: naleving. Verzeker gehoorzaamheid van burgers. Voer ze vanaf de geboorte door een medische “behandelstraat” (zelfs vóór de geboorte). Verleid ze tot het opvolgen van bevelen. Creëer een diepe blinde loyaliteit: rechtdoor marcheren, de ogen gesloten, mond dicht, van wieg tot graf.

Twee: Omdat vaccins en geneesmiddelen grove giftige substanties zijn, wordt de veroorzaakte verzwakking erdoor vanzelf gehoorzaamheid, ziekte, verwarring. Dood. Populaties zijn niet meer in staat om na te denken over, en nog veel minder om weerstand te bieden tegen, meerdere vectoren van tirannie.

Drie: In de “derde wereld”, waar de mega-bedrijven in lijn met de Globalisten blauwdruk goedkope arbeidskrachten plunderen, minerale hulpbronnen, en het land, gebruik dan vaccinatie als een “oplossing”, terwijl het in feite een oplossing is die niet werkt, veroorzaakt een grotere vernietiging-en functioneert als een coverstory om te verdoezelen wat echt de oorzaak is van de verminkingen en dood van de bevolking: afgedwongen armoede, uitgelokte oorlog, chronisch besmet water, gebrek aan elementaire sanitaire voorzieningen, gestolen land, ernstige generatie op generatie ondervoeding en honger, overbevolking, industriële vervuiling.

Deze verschrikkelijke omstandigheden blijven onopgelost (met opzet), met het oog op de bevolking onstabiel te houden en niet in staat om mega-bedrijfsovernames te weerstaan,terwijl vaccinatie wordt aangeprezen als een verheerlijkt humaan geschenk aan de mensen.

Vier: De claim van het voorkomen van de ziekte voordat het gebeurt (met vaccinatie) is een van de sterkste propagandistische machinaties van het wereldwijde medisch kartel. Het wordt gebruikt om alle andere medicaties en procedures en diagnoses te rechtvaardigen en erin te pompen. Het is “de ultieme verworvenheid” en de banier op het medisch vlaggenschip.

Vijf: Vaccinatie is, via haar toxische effecten, een aanval op wat anders een veel gezondere vroege kinderjaren zou betekenen in veel landen over de hele wereld. Kortom, als welbevinden en gezondheid een sterke universele comeback zou maken, zou het de leugen bloot leggen dat “iedereen de hele tijd een arts nodig heeft”. Deze ongehoorde en weerzinwekkende leugen is een van de hoekstenen van de moderne geneeskunde.

Zes: Op basis van de eerste vijf redenen, hoe zelfverzekerd en welk vertrouwen zou je nog hebben wanneer deze medische praktijk directe toegang (met de naald) heeft tot de bloedbaan van elk individue in de hele wereld? Hoe zeker bent u dat niemand geheime stoffen in de vaccins zou durven toevoegen? De meest voor de hand liggende van deze is al gedocumenteerd in de Filippijnen en Kenia, een hormoon (HCG), wat miskramen bij vrouwen die later zwanger worden veroorzaakt. De gewijzigde vaccins zijn instrumenten voor geboorte-preventie en bevolkings controle. De World Health Organization en de Rockefeller Foundation – de personificatie van het globalisme – doen al tientallen jaren research naar deze vaccins.

Zeven: De massieve propaganda campagnes over de zgn miraculeuze voordelen van vaccinatie verduistert de zeer onaangename werkelijkheid van de misdaden van het medische kartel. Zie bijvoorbeeld het tijdschrift van de American Medical Association, 26 juli 2000, Dr. Barbara Starfield, “Is de Amerikaanse gezondheidszorg echt de beste in de wereld?” Starfield concludeert dat elk jaar het medische kartle in de VS 225.000 Amerikanen doodt. Dat zijn 2,25 miljoen moorden per decennium. De strategie is simpel: overvoer de media met positieve sprookjes over dit medische kartel. Dekmantel voor de grootschalige vernietiging.

Acht: Het geld. Medische zorg en behandeling is een multi-biljoen dollar business, wereldwijd.

Negen: Handhaving van de aller belangrijkste fictie dat “ziekte onvermijdelijk wordt veroorzaakt door bacteriën en niets anders,” het vaccin establishment kan dan haar sprookje blijven trompetteren als een triomf van de medische wetenschap in “de oorlog tegen de ziektekiemen”. Daarmee kan het prima bijvoorbeeld de aandacht afleiden van de giftige ziekmakende effecten van de gigantische industriële vervuiling op aarde. Onnodig te zeggen, dat deze afleiding een belangrijk doel is van de super vervuilende mega-bedrijven, die zo de doelen van het globalisme voort pushen.

Het zou nu echter dwaas zijn om te suggereren dat veel artsen of medische bureaucraten zich bewust zijn van al deze negen redenen. Het meeste medisch personeel worden gehersenspoeld door middel van onderwijs om te geloven dat wat zij helpen ondersteunen, echt en waar is.

Het kenmerk van een lange-termijn goed georganiseerde samenzwering is compartimentalisme – elke speler is alleen bewust van zijn eigen kleine deel.

Naar boven kijkend door de gelederen, zien de spelers een beetje meer van het werkelijke beeld, maar ze blijven geloven dat ze het juiste doen.
En dan is er altijd de dreiging van het verlies van status, geld, werk, toekomstige carrière (en zelfs het leven en ledematen) hét dwangmiddel om de wens tot klokkenluiden de kop in te drukken.

Op hogere niveaus begrijpen de spelers steeds meer van het hele plaatje. Weinigen van hen zijn echter bereid om ook het intentionele van wat er over de bevolking wordt uitgegoten te begrijpen.

De top controllers zijn de tevreden psychopaten. Ook zij geloven dat ze het juiste doen – maar hun definitie van “rechtschapen” en “goed” is volstrekt uniek. Die gaat in essentie over een wijdverbreide vernietigingsdrang.

Inzicht in al deze punten moet diegenen die vaccinatie weigeren er van doordrongen maken dat vanuit een defensieve houding hopen op erkenning en begrip simpelweg niet genoeg is.

Het is echt essentieel dit met grote energie op offensieve wijze te aan te pakken.

Bron

Share.