Hannah uit Gorinchem is vandaag 68 dagen in hongerstaking uit protest tegen de participatie-wetgeving en de uitvoering door het ambtenarenapparaat. Zij meldt dat het na 2 maanden niet eten fysiek nog steeds redelijk goed met haar gaat. Hannah is 55 en werkte als palliatief verpleegkundige. Zij wil een gesprek met de volksvertegenwoordigers.

hannah1“Ik ben deze hongerstaking gestart op 15 augustus en heeft te maken met de zogenaamde  ´participatie-wetgeving ´ en de uitvoering daarvan door het ambtenarenapparaat. Door deze wetgeving zijn honderdduizenden mensen in een financieel, maatschappelijk en sociaal isolement terecht gekomen. Mensen uit vele groeperingen zoals onze ouderen, chronisch zieken en gehandicapten, GGZ patiënten, enzovoort hebben geen stem, geen gezicht…zijn door deze regering (en) gewoon afgedaan.
De vaak haaks op elkaar staande wetjes, regeltjes en protocollen zijn volstrekt inhumaan en de uitvoerende macht is nog veel inhumaner. Zò inhumaan zelfs dat Nederland momenteel een zelfdodingspercentage heeft van 6 mensen per dag!
Daarnaast hebben we méér dan 400.000 kinderen die ver onder de armoedegrens leven…in Nederland, nog steeds één van de welvarendste landen in de wereld. Een schandaal!Ik heb werkelijk geen idee hoe lang ik dit ga volhouden of hoe dit gaat aflopen, maar mijn wens is nog niet ingewilligd: spreektijd in de Tweede Kamer met onze ´volksvertegenwoordigers´ zodat ze duidelijk gemaakt kan worden wat ze hebben veroorzaakt en geconfronteerd worden met het simpele feit dat ze én de Grondwet én hun eigen wetgeving aan alle kanten overtreden. Hiermee stoppen is nu geen optie, het gaat niet om mijn persoon.Ben je niet bang voor blijvende schade aan je lichaam door jezelf voeding te ontzeggen?
Ik kan dit volhouden doordat ik in staat ben om een knop om te zetten waardoor ik geen behoefte heb aan voedsel. Natuurlijk ben ik een stuk zwakker nu, maar gezien het feit dat ik al terminaal ziek ben voel ik me meestal niet optimaal.Op welke manier zou het mogelijk kunnen zijn dat mensen vredig met en voor elkaar kunnen leven?

Een vredig samenleven van mensen is vrijwel uit te sluiten, het zit niet in de soort denk ik.
Mensen moeten weer leren samenwerken, dat is de afgelopen generaties verloren gegaan.
Iets dat de overheid overigens heel goed uitkomt….hoe meer verdeeldheid onder de mensen hoe meer de aandacht wordt afgeleid van de werkelijke problemen en wetgeving die er doorheen gejaagd moet worden zonder ruchtbaarheid.Voor de meeste mensen die van dieren houden geldt dat ze zich van de mensen hebben afgewend meestal uit teleurstelling. Geldt dit ook voor jou? Hoe denk jij hierover?
Hahaha…nee hoor, ik ben absoluut niet teleurgesteld in de mensen! Dan had ik toch ook niet mijn zo geliefde beroep kunnen uitvoeren? Integendeel, ik ben totaal geen verbitterd of teleurgesteld mens. Net zo min als ik een zielig hoopje mens ben trouwens! Met dieren heb ik een speciale connectie…en ook met heel veel mensen.De mensen om mij heen, familie en dierbare vrienden, kènnen mijn hart, weten hoe ik in elkaar zit en respecteren me daarin ook. Ze steunen me, staan klaar en ja, natuurlijk doet het ze verdriet.
Maar de manier waarop ze daar mee om gaan is echt heel bijzonder. De rest van de mensheid?
Er zullen altijd mensen pro of juist contra zijn maar daar houd ik me geen seconde mee op, ik heb deze actie 9 maanden voorbereid en alles zeer goed overwogen.Het liefst zou ik zien dat de burgers weer het heft in eigen hand nemen, zoals wij in de jaren 60 en 70 ook deden. Gewoon weer met honderdduizenden Amsterdam bezetten…niet wijken en dagenlang volhouden totdat het Kabinet in zijn voegen kraakt en binnen een week zijn ontslag gaat aanbieden!
Niets geen gedoe met èèrst aanvragen of er gedemonstreerd màg worden…..gewoon doen!Hoe komt het dat er zo weinig mensen zijn die werkelijk in actie komen?
Als een aantal generaties wordt groot gebracht met het idee dat materieel welzijn het belangrijkste is…dat je dàn pas meetelt, dan werken mensen niet meer samen voor het algemeen belang.

Daarnaast hebben veel mensen het opgegeven, murw gebeukt door het systeem en het idee dat we toch niets kunnen veranderen. Ze beseffen niet dat we dat wel kunnen….regeringen bestaan alleen maar bij gratie van de burgers. Nog niet zo heel lang geleden hadden we de fakkels en hooivorken opgepakt en ze (Kabinet en zogenaamde oppositie) Den Haag uitgejaagd.Er zijn vele dingen die ik aan de orde zou willen stellen omdat àl die dingen het geheel vormen van de doffe ellende waarin vele (ooit hardwerkende) Nederlanders zijn gestort door dit zootje tuig in Den Haag die alleen maar bezig is om hun egootjes in stand te houden. Democratie?…..wat een lachertje! Vrijheid en zelfbeslissingsrecht?….bestaan niet als je mensen hun soevereiniteit afneemt door onmenselijke wetten en protocollen.Ik heb mishandelingen, verkrachtingen, ziekten en verslavingen overleefd.
En ik ben sterker dan ooit.Hannah.”

Je kunt Hannah volgen op haar Facebook site.

Bron

Share.