Het zit de Grieken ook niet mee. Hebben ze door de bankencrisis en economische malaise al een enorme schuldenberg opgebouwd en hebben ze door de euro ook nog eens een valuta waardoor er niet te devalueren valt… komt daar nu nog de asielcrisis bij.

Hellas is een hel geworden. Een op twee jongvolwassenen is werkloos, de schuldenberg staat nog steeds boven 170% van het bruto binnenlands product. Het aantal zelfdodingen blijft schrikbarend hoog.

De Trojka (EU, ECB, IMF) legt regels op aan Griekenland, om de economie te moderniseren, liberaliseren en te hervormen.

Door de gigantische toestroom aan migranten in Zuid-Europa, hebben de Grieken er nu een omvangrijk probleem bijgekregen. De grens kan niet afdoende bewaakt worden.

Ironisch genoeg komt dit omdat de regels van de Trojka, sinds de eurocrisis, voorschrijven dat Griekenland haar ambtenarenapparaat moet afslanken. Er mogen geen soldaten of agenten worden aangeworven, om de grenzen te bewaken.

De austeriteit die dus het ene probleem (schuldenberg en eurocrisis) moet oplossen, zorgt nu voor een nieuw probleem (ontspoorde asielcrisis).

De Grieken hebben er onderhand schoon genoeg van, en beginnen nu een nieuwe onderhandeling met het IMF en de Europese Commissie. Een onderhandeling die veel op chantage begint te lijken.

Zo eist de Syriza-regering dat er een nieuwe afschrijving van schulden komt. Dit zou de vierde bail-out zijn die het schiereiland dan krijgt in zowat even veel jaren tijd.

Indien er geen extra schuldkwijtschelding volgt, dan zullen de Grieken de migranten niet meer trachten tegen te houden. Een grotere vloedgolf komt dan richting Noord- en West-Europa.

De Paasvakantie zal een belangrijk moment worden. Voor de komende weken zijn er enkele rustpauzes ingelast om te bezinnen.

Het Internationaal Muntfonds (IMF) is alvast niet onder de indruk van de argumenten en dreigingen die door Griekenland worden geuit, zo lezen we in The Financial Times.

Volgens vertegenwoordigers van het IMF kan van een nieuwe afschrijving (nog) geen sprake zijn. De extreemlinkse Syriza-regering heeft namelijk nog niet voldoende vooruitgang geboekt op vlak van broodnodige hervormingen, aldus IMF/EU.

Het is al langer een publiek geheim dat het IMF niks meer wil toegeven aan Griekenland. De EU lijkt op dit vlak veel inschikkelijker van aard te zijn.

Bron

Share.