ATHENE (ANP) – Griekenland eist tekst en uitleg van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) over gelekte notulen van een discussie die zou gaan over het steunpakket voor het land. Daarin wordt onder meer gesteld dat het IMF Duitsland onder druk zou willen zetten om in te stemmen met schuldverlichting voor Griekenland.

Zonder die instemming zou het IMF niet verder willen bijdragen aan de noodsteun voor Griekenland. Premier Alexis Tsipras vraagt IMF-directeur Christine Lagarde om opheldering, schrijft de Griekse krant Kathimerini.

In de notulen komen Poul Thomsen, de hoofd van de afdeling Europa van het fonds, en de leider van de IMF-missie in Griekenland, Delia Velculescu, aan het woord. Uit het verslag zou onder meer blijken dat de beide topfunctionarissen gefrustreerd zijn doordat er weinig schot zit in de gesprekken over de hervormingen van de Griekse economie en de door Europa beloofde schuldverlichting.

Het IMF en de eurolanden steggelen al lange tijd over de voorwaarden voor deelname van het IMF aan de vorig jaar aan Griekenland beloofde nieuwe hulpleningen. De eurolanden willen dat het IMF weer een bijdrage levert. Het IMF eist echter dat de Grieken dan ook duidelijk uitzicht krijgen op schuldverlichting.

Thomsen zou onder meer hebben gezegd dat er een ‘gebeurtenis’ nodig is om de eurolanden tot nieuwe besluiten op dat vlak te bewegen. Hij verwees daarbij naar de dreigende uittreding van de Britten uit de EU. Het referendum over een ‘Brexit’ zou mogelijk precies kunnen samenvallen met een nieuwe escalatie in de Griekse crisis. Tegelijk zou de vrees voor het Britse vertrek de komende tijd alle Europese besluitvorming kunnen verlammen.

Het IMF weigert te reageren op het vermeende lek. De komende week staan nieuwe gesprekken op de agenda tussen Athene en de internationale geldschieters van de Grieken.

Share.