Veel klinische studies naar geneesmiddelen deugen niet. Bij mogelijk de helft van de studies, die farmaceuten gebruiken om nieuwe medicijnen te registreren, worden gegevens gemanipuleerd. Dat zegt hoogleraar en voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) Bert Leufkens.

Bij medici zijn al langer twijfels over de klinische studies. Volgens Leufkens is het goed mogelijk dat een groot deel ervan onwaar is. “Als we alle data langs de puristische meetlat leggen, dan zeg ik ook: klopt dat wel? Vaak blijkt dat door de selectie van de data de baten van een middel rooskleuriger en de bijwerkingen geringer worden voorgesteld.”

‘Registratieautoriteiten zijn laks’

De toezichthouder stelt dat medicijnen te gemakkelijk op de markt komen. Hij kan rekenen op bijval van de Deense hoogleraar Peter Gøtzsche, die onlangs bij een bezoek aan de Tweede Kamer waarschuwde tegen versnelde toelating van medicijnen. Daardoor wordt de deur volgens hem wagenwijd opengezet voor nog meer gevaarlijke en dure pillen.

In zijn boek Dodelijke medicijnen stelt Gøtzsche dat registratieautoriteiten laks zijn. In een zeer grondig onderzoek over antidepressiva in het medische tijdschrift BMJ liet hij pas geleden zien dat de registratie van bijwerkingen (zoals agressie) tekort is geschoten.

Twijfel over kwaliteit

Klinische studies zijn de alfa en omega van de medicijnontwikkeling, maar in de medische wereld groeit twijfel over hun kwaliteit. Vakblad The Lancet schreef vorig jaar in een kritisch commentaar: “Een groot deel van de wetenschappelijke literatuur, misschien de helft, zou eenvoudig onwaar kunnen zijn.”

Het CBG vraagt farmaceuten geregeld, als er twijfels zijn, om onderzoeksgegevens opnieuw te analyseren of een nieuwe studie uit te voeren. Leufkens pleit voor een betere kwaliteitsborging nadat een middel is geregistreerd. Bij veel geneesmiddelen is het nu lastig te bepalen in hoeverre ze bij welke patiënt werken.

[NRC]

Share.