Noorwegen volgt het voorbeeld van zijn buurlanden Zweden en Denemarken door al binnen enkele jaren een volledig ‘cashloze’ samenleving te willen creëren. De grootste Noorse bank (DNB) roept de overheid op het gebruik van contant geld zo snel mogelijk te verbieden. Als argumenten worden het tegengaan van de zwarte markt en het witwassen van crimineel geld genoemd. De werkelijke redenen gaan echter veel verder: door alle inwoners te verplichten uitsluitend elektronisch te betalen en te bankieren, komt totale controle over de hele samenleving voor het eerst binnen handbereik.

In Noorwegen zijn zo’n 50 miljard kronen in omloop, waarvan slechts 40% getraceerd kan worden. Dat betekent dat de overheid geen idee heeft wat er met het grootste deel van het contante geld wordt gedaan. ‘Wij geloven dat dit komt door ‘onder-de-tafel’ (= zwart) geld en witwassen,’ verklaarde Trond Bentestuen, executive bij de DNB.

‘Er zijn zoveel gevaren en nadelen aan cash verbonden, dat wij hebben geconcludeerd dat het moet worden afgeschaft,’ voegde hij eraan toe. Daar wordt overigens al jaren naar toegewerkt. Nog maar 6% van de Noorse bevolking, voornamelijk ouderen, gebruikt dagelijks contant geld. 85% van de Noren gaat zelden of nooit naar een bank.

2020

Het Noorse ministerie van Financiën voelt nog niet zoveel voor het plan, en critici hebben gewezen op de problemen rond de privacy van mensen en de toeristenindustrie. In 2014 stelde financieringsmaatschappij Finans Norge echter dat het land op koers ligt om in 2020 een volledig ‘cashloze’ samenleving te hebben. Daar zou al op korte termijn een begin mee kunnen worden gemaakt door biljetten van 1000 kronen (ruim € 105,-) af te schaffen.

Behalve DNB is ook de tweede bank van het land, Nordea, reeds gestopt met het gebruiken van contant geld in zijn bijkantoren. Ook wordt er net als in Denemarken en Zweden gemorreld aan het recht van consumenten om bijvoorbeeld in restaurants en benzinestations cash betalen.

Banken redden met uw geld

Deze ‘war on cash’ is feitelijk niets anders dan de invoering van zeer strenge kapitaalcontroles. De achterliggende reden is dat de banken en overheden weten dat de feitelijk failliete banken binnen afzienbare tijd opnieuw ‘gered’ moeten worden, en dat daar dan ‘bail-ins’ voor nodig zullen zijn. Dat zijn verplichte bijdrages van bankrekeninghouders. Als contant geld is uitgebannen zal niemand daar meer aan kunnen ontsnappen door tijdig zijn rekeningen leeg te trekken, en worden bankruns dus onmogelijk gemaakt.

Toeslagen en negatieve rente

Groot voordeel voor de overheid is dat met volledig elektronisch betalingsverkeer naar believen automatisch allerlei belastingen kunnen worden afgeschreven, en banken op iedere financiële transactie een toeslag kunnen berekenen. Bijvoorbeeld: u koopt op internet een nieuwe stofzuiger voor € 90,-, maar de bank schrijft € 92,- af. Daarnaast zullen banken waarschijnlijk permanent negatieve rente gaan rekenen. Dat betekent dat u rente zult moeten betalen om uw eigen geld op te bank te ‘mogen’ (= moeten) laten staan.

Totale controle over bevolking

Niet alleen in Europa, maar ook in Amerika, Israël en zelfs in landen als Iran worden grote stappen gezet naar het uitbannen van contant geld. Als de bevolking daar niet tegen in opstand komt, dan zullen ze al over enkele jaren volledig zijn overgeleverd aan de willekeur van banken en overheden, die middels deze financiële controle en onderdrukking ieder ‘ongewenst’ gedrag en ‘niet politiek correcte’ meningen kunnen bestraffen met bijvoorbeeld boetes of zelfs het totaal blokkeren van je rekeningen, waardoor je niet eens meer naar de supermarkt zult kunnen gaan.

Kritische analisten denken dat dit soort totalitaire, wanhopige maatregelen de laatste ademtochten van het huidige financiële systeem zijn, en een totale wereldwijde financiële catastrofe sowieso onafwendbaar is.

Bron

Share.