*Vind je het belangrijk wat wij doen? gooi dan een euro (of ander bedrag) in de fooienpot! Alleen met jouw steun kunnen we blijven doen wat we doen!

Lobby-organisaties en denktanks van de grote bedrijven voeren een bitse campagne tegen ngo’s en organisaties die zich inzetten tegen EU-vrijhandelsakkoorden als TTIP en CETA. Europese waakhondorganisaties Corporate Europe Observatory en LobbyControl onderzochten hun methodes. “Zij willen de civiele maatschappij ondermijnen en discrediteren”.

Corporate Europe Observatory (CEO) en LobbyControl publiceren de bevindingen van hun onderzoek in het rapport Blaming the Messenger. Daarin hebben ze de tactieken en argumenten verzameld die belangengroepen van de grote bedrijven inzetten en hoe hun bondgenoten in de politiek en in de media de verspreiding van hun desinformatie faciliteren.

Het doelwit zijn alle ngo’s en organisaties die zich inzetten tegen de EU-vrijhandelsakkoorden zoals TTIP en CETA. Ze viseren ook academici, organisaties die opkomen voor kleine ondernemers en zelfstandigen, lokale overheden, vakbonden. Zelfs rechters worden aangevallen om hun geloofwaardigheid te ondernemen.

De tactieken die deze lobby-organisaties inzetten tonen een diep misprijzen voor inspraak, voor gewone mensen en voor democratie. Tegenstanders van de vrijhandelsakkoorden zijn paniekzaaiers, manipuleren een ‘niet opgevoed’ publiek en doen dat voor eigen financieel gewin door degelijk onderzoek in twijfel te trekken. Critici worden ook geassocieerd met extreem-rechts populisme. Zelfs verdenkingen van Russische steun voor hun bewegingen wordt er bij gehaald.

Meest zorgwekkend is wat deze organisaties voorstellen om aan deze maatschappelijke kritiek paal en perk te stellen: zij stellen voor het democratisch debat over handelsbeleid te bevriezen, net als elk debat over de macht van grote bedrijven en over het geheel van het economisch systeem.

In het rapport geven CEO en LobbyControl meer details over deze ingezette argumenten:

  • ngo’s zijn stromannen van enge belangen die los staan van het algemeen belang;
  • alle critici van de EU-vrijhandelsakkoorden worden als een amorf geheel voorgesteld, waarbij afzonderlijke motieven en voorgestelde alternatieven op één hoop worden gegooid met extreem-rechtse en nationalistische stemmen tegen globalisering;
  • zij herleiden hun ‘bewijzen’ en ‘feiten’ tot ‘meningen en beweringen’ van het pro-TTIP-kamp en weerleggen van kritiek op hun standpunten als ‘mythes’ en misvattingen’;
  • voorstanders van TTIP worden door hen voorgesteld als ‘economisch ongeletterd’;
  • fondsen zouden van Rusland of van andere dubieuze bronnen komen, een argument dat wordt ingezet om een debat over de argumenten uit de weg te gaan.

Een van de gebruikte tactieken is het oprichten van neporganisaties die dan zogezegd ‘gematigde standpunten’ verdedigen over de vrijhandelsakkoorden. Ook werden pogingen gedaan om fake Twitter-accounts te lanceren (die echter slechts 2000 volgers wisten te overtuigen). Het European Liberal Youth Forum poogde een betoging pro-TTIP te organiseren die echter nauwelijks volk te been bracht (in oktober 2015 stapten in Berlijn alleen 250.000 betogers op tegen TTIP en CETA).

Hoewel deze strategieën er niet in slagen de dynamiek van het anti-TTIP-protest in te dijken, hebben ze wel belangrijke politieke figuren en het merendeel van de massamedia achter zich gekregen om organisaties van de civiele maatschappij in diskrediet te brengen.

De strijd tegen de EU-vrijhandelsakkoorden gaat ondertussen onverminderd door. Dat de grote bedrijven alle middelen inzetten om deze strijd te discrediteren toont hoe zij over democratie en vrijheid van meningsuiting denken. Het toont echter ook aan dat zij bevreesd zijn en onzeker over de toekomst van deze vrijhandelsakkoorden. Er staan voor hen dan ook enorme winsten op het spel.

De bedrijfswereld slaagt er echter niet in zelfstandigen en kleine ondernemers aan hun kant te krijgen. In Duitsland zijn organisaties van KMO’s zelfs een van de drijvende krachten achter het anti-TTIP-protest. Ook in andere landen zijn deze economische sectoren tegen de vrijhandelsakkoorden gekant, om logische redenen. Deze akkoorden hebben immers alleen voordelen voor de grote bedrijven.

De anti-campagne heeft ten slotte een belangrijk nadeel: de nuchtere feiten. Meer en meer mensen ondervinden dagelijks hoe bedrijven wegraken met enorme vervuiling, hoe hun werkomstandigheden verslechteren en de koopkracht van hun loon vermindert, hoe openbare diensten worden geprivatiseerd en hoe zij over deze evolutie geen zeggenschap krijgen. Dat is de echte voedingsbodem van deze protesten.

Bronnen:

The corporate attack on the movement for trade justice

Blaming the messenger: the corporate attack on the movement for trade justice 

Share.
Mijn oprecht gemeende excuses, dat ik u op deze brute wijze moet lastig vallen, het zijn barre tijden.

Waar de reguliere media zich gesteund weet door subsidies en advertentie inkomsten op hun websites en de wind in de zeilen heeft op de Big Tech social media en daardoor maximaal bereik, Hebben wij die mogelijkheden niet, maar alle kosten die het met zich meebrengt en zelfs meer hebben wij wel! Wij zijn daarvoor volkomen afhankelijk van de donaties van onze lezers,  wat in tijden van explosief stijgende kosten steeds moeilijker wordt, terwijl dat niet zo hoeft te zijn!

Onze websites krijgen dagelijks meer dan 200.000 bezoeken te verwerken dankzij onze lezers die onze artikelen liken en delen waar ze maar kunnen. Dat zijn miljoenen bezoekjes aan onze websites elke maand weer. Als al die bezoekers eenmalig een euro zouden doneren, waren we voorgoed klaar en konden alle pop ups en verwijzingen naar donaties van de sites af.

Helaas doneert minder dan 1% van deze bezoekers en daarom zijn zaken als deze pop up helaas noodzakelijk om dit onder uw aandacht te brengen. Alle beetjes helpen, we zijn dankbaar voor iedere eurocent en we kunnen op alle voorkomende manieren donaties accepteren om het voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Dus als u het enigszins kan missen:

Steun ons dan in de strijd tegen
censuur en cover-ups!

KLIK HIER OM TE DONEREN

 

Sluit Venster