maandag, september 25

Harry Langenhuijsen
Deze tekst kan schokkende teksten en buitenproportioneel pedogedrag beschrijven.

We openen een alternatieve pagina voor verontruste mensen en mensen die hun grief naar gemeente Hengelo uit willen spreken. Mensen voel u gerust vrij om gedachten en gevoelens uit te wisselen op het gele hesjesforum time2wakeup.me meld u daar even in en spreek wat u wil zeggen niets kan en wordt er tegen u gebruikt worden. Ik zal er voor zorgen dat we een dagelijkse update op een speciaal hiervoor alternatief mediakanaal opgezet wordt wij dienen onze jongeren, kinderen en ook valse beschuldigingen voorkomen want dat is niet de bedoeling, dat is even erg. Ik vraag hiermee ga geen modder gooien als hier geen reden toe is. ???

Waar het allemaal begon: 8 jaar geleden bleek er een pedofiel in en om de zwembaden en scholen rond te hangen in Hengelo Mensen hadden dit en hielden dit erg nauwlettend in de gaten.

Martijn de pedofiel in kwestie is diverse malen door buurtbewoners en waarschijnlijk instanties gesommeerd te verhuizen echter dat was hij niet van plan. Het recht werd door de bezorgde ouders en het naastgelegen schooltje gingen zelfs verhuizen. Dat was de druppel. Mensen zijn gaan netwerken en uiteindelijk genoeg mensen bij elkaar en dat uit alle rangen en standen. Martijn moest en zou vertrekken en de situatie werd onhoudbaar. Martijn werd gesommeerd uit de media en openbaar te blijven. Hengelo zijn jullie deze vergeten?? Hij zou vertrekken iedereen blij……………..zou je denken. Ik niet, of het toeval is, in de herinnering, ben in Hengelo en krijg te horen dat deze Martijn een poging doet om in de gemeente raad te komen. Welke idioot bedenkt dit, nadat hij waarschuwingen zat heeft gehad, om uit de publiciteit te blijven. Inderdaad nu breekt mijn klomp Marthijn, net als in 2010, kom niet in het oosten wonen, blijf van de kids af en onderneem geen andere publieke actie op dat vlak neem het mee in je graf was de belofte.
Haal deze streken niet uit, om weer je pedo clubje ergens te vestigen, we weten je nog steeds te wonen, en we houden je in de gaten. 8jaar terug https://www.youtube.com/watch?v=Ve1oRngJXis&feature=share&fbclid=IwAR3XUiIU70Owv5dwTKUKTS5w9EMfhGTDYM6ECIHFk5XupChkyVxzooGS-ZY

Wat doet meneertje Martijn hij is druk doende een pedo forum op te zetten om steun en begrip te vragen van de gezonde mensen wat eigenlijk alleen woede opwekt en dat is nu op twitter @MilouSheba infoharry72@gmail.com
http://time2wakeup.me/forum/memberlist.php
0630136509 Harry Langenhuijsen Admin van het forum waar iedereen vrij anoniem normaal kan praten geen sleepwet of censuur. Nu wil ik u vragen als het om deze zaak gaat en u wil uw grief richting Martijn de gemeente die een pedopolitiekepartij steunt om zogenaamd symphathie medelij en begrip probeert te laten genieten middels zijn partij uw identiteit niet anoniem te houden desnoods benl voor inschrijven, deze zaak is te delicaat om zo maar iedereen toe tye laten wie weet zijn het zijn vriendjes wel of de gemeente hengelo die dit toch toestaat. Hopende op uw begrip 0630136509 Harry.

Home

Home

hierboven nieuwe plan van meneer de pedopoliticus.. Schandaal.
We blijven het nauwkeurig volgen en schroom niet om vragen te stellen op het gele hesjes foreum of de boven beschreven contact manieren.

https://www.drost.nl/dossier/pedoclub-martijn/van-kinderen-blijf-je-af-dus-is-dit-fantastisch-nieuws/?fbclid=IwAR1_lOvP_675M6km_EcmxEWrPbLQEhbM6JKx8WzBoT-2j9FJD3TlXMYKgTs

Doe de letselschadetest
Neem contact opOnze werkwijze
De Letselschade Raad
NIS Letsel
NVRA
8,6 Klantenbeoordeling
‘VAN KINDEREN BLIJF JE AF; DIT IS FANTASTISCH NIEUWS’
Dossier: Pedoclub Martijn
Home » Nieuws & Dossiers » Dossier: Pedoclub Martijn » ‘Van kinderen blijf je af; dit is fantastisch nieuws’
De Vereniging Martijn wordt verboden en ontbonden. De één vindt het een overwinning voor de rechtstaat, de ander juist een nederlaag. „ Dit is een geweldig succes”, zegt hoofdrolspeler Yme Drost over het einde van de pe­dofielenclub

Korzelig en kortaf klinkt het: „Dit is een zwarte dag voor de vrijheid van meningsuiting, een nederlaag voor de rechtstaat. Daar wilde ik het bij laten.” Was getekend: Marthijn Uitten­bogaard, het in Hengelo woon­achtige bestuurslid van de Vereni­ging Martijn. Zijn club voor pe­doseksuelen werd door de recht­bank in Assen verboden en dient per direct te worden ont­bonden.

Vanaf zijn vakantieadres klinkt Yme Drost opgetogen over die uitspraak. Dit is waar hij drie jaar voor heeft gestreden: een ver­bod van een club die op de web­site foto’s en verhalen publiceer­de die ‘te schandelijk voor woor­den’ zijn. „Martijn is een enorme slag toegebracht. Dit is fantas­tisch nieuws”, zegt de letselscha­de-specialist uit Hengelo.

Op wiens conto moet het verbod van Martijn worden geschreven? Het opdoeken van de pedovereni­ging mag dan het stempel dragen van de rechtbank in Assen, het is vooral de massale maatschappelij­ke verontwaardiging over alles wat riekt naar seksuele omgang met kinderen, die tot het einde van de club heeft geleid. In die boosheid speelt Drost een juridische hoofdrol. Hij staat de ouders bij van het meisje dat sek­sueel is misbruikt door oud-buur­man Geert B. uit Glanerbrug. B. is de man die in 2010 tot twaalf jaar en tbs met dwangverpleging werd veroordeeld voor moord en seksueel misbruik van – onder meer – het toenmalige buurmeis­je. B. zou meerdere keren tips hebben ontvangen van Martijn; over hoe hij in contact kon ko­men met meisjes en hoe hij de sporen van daden het beste kon traceren en uitwissen.

Het civiel recht biedt nu een handvat om voor eens en altijd af te rekenen met de omstreden pedofielenvereniging. De onvre­de over en weerzin tegen seksu­ele omgang met (jonge) kinde­ren heeft daar alles mee te ma­ken. In de uitspraak stelt de recht­bank dat Martijn met haar opvat­tingen en handelen – het streven naar en verheerlijken van seksu­ele contacten van volwassenen met kinderen – ‘ernstige inbreuk pleegt op de fundamentele waar­den’ in de samenleving. Het is zo­als Pieter Omtzigt, het CDA-Tweede Kamerlid dat samen met Arie Slob van de ChristenUnie een initiatiefwetsvoorstel indien­de om Martijn aan te pakken, gis­teren stelde: „Van kinderen en ba­by’s blijf je af.” Omtzigt vertolkt daarmee het al­gemene gevoel van afschuw. Het meest nadrukkelijk kwam dat exact een jaar geleden tot uiting in Hengelo. Daar, in een eenvou­dig huis in een gewone straat op een steenworp afstand van het centrum, woont sinds anderhalf jaar Marthijn Uittenbogaard. Het is een nieuwe relatie die het be­stuurslid van Martijn naar Twen­te brengt. Zijn verhuizing valt slecht bij de noabers. Als zijn ach­tergrond algemeen bekend wordt is massale verontwaardi­ging het gevolg. De straat waar Uittenbogaard woont, stroomt op zondag 3 juli vol, als actievere­nigingen een pedoprotest op touw zetten. Het volksoproer kraait als enkele honderden de­monstranten de neus aan het raam drukken bij Uittenbogaard. Die houdt zich binnen schuil als een deurbel en een ruit sneuve­len. „Een agent voor de deur had niet misstaan, maar kennelijk mag dit allemaal maar”, zegt hij in deze krant.

Frank Kerckhaert is een andere mening toegedaan. De burge­meester, die zich die middag afzij­dig houdt, vindt het protest bin­nen de grenzen van het toelaatba­re. Redenen het protest op voor­hand te verbieden ziet hij niet. Kerckhaert krijgt niettemin het verwijt dat hij de buurt eerder had moeten informeren over de aanwezigheid van Uittenbogaard en diens achtergrond. In een be­trekkelijk laat stadium krijgen de directe buren – een gezin met pleeg- en eigen kinderen – te ho­ren wie er naast hen woont. „Ik wist het niet eerder”, stelt Kerck­haert.

De burgemeester heeft met Uit­tenbogaard een heldere afspraak. De laatste zal de openbaarheid zo veel mogelijk mijden. Hij zal activiteiten voor Martijn niet in verband brengen met zijn nieu­we woonplaats. De vraag is of Uittenbogaard zich aan die af­spraak houdt. Hij maakt een You Tube filmpje waarin hij vrijuit spreek over de seksuele moraal. Het wordt door velen als een provocatie opgevat. Tegenover deze krant spreekt hij die zondagmiddag van een ‘hetze’. Uittenbogaard schetst hoe hij Nederland heeft zien veranderen: in een ooit verdraag­zaam land is er sinds de zaak-Dutroux sprake van een heksen­jacht op mensen zoals hij. Waar­den als de vrijheid van menings­uiting en het recht op vereni­ging zijn in het geding, meent Uittenbogaard.

 

Share.