Geschiedenis kan je veel leren, als je de moeite neemt om te kijken. William Dean A. Garner heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar machtsstructuren en de power-elite in de schaduw tot zo ver terug als tot de jaren 1500, en ziet een duidelijk herhalend patroon. In 5 stappen de wereld reorganiseren in jouw voordeel:

Stap 1: Demoraliseren. De power-elite start de cyclus met eindeloos verspreiden van slecht nieuws middels de media, het verspreiden van schulden middels (centrale) bankiers, gecreëerde recessies en depressies middels beïnvloeden van valuta en de markt, etc. Het demoraliseren van de bevolking van een land of regio waarin men de machtsstructuur wil veranderen.

Stap 2: Destabiliseren. Het creëren van wrijving, het uitvergroten van verschillen. Tussen verschillende laden, tussen rijk en arm, tussen geloofsovertuigingen, tussen rassen, werkende mensen vs werkelozen, autochtonen vs allochtonen, etc. Vooral ook het creëren van schijndivisie en die uitbuiten middels het zaaien van angst.

Stap 3: Orkestreren van crises. Na stap 1 en 2 is het gemakkelijk om de gewenste vonk te creëren die de gewenste crises doet oplaaien. De bekende valse vlag aanvallen als 9/11 in de VS, MH17 zoals het er nu naar uit ziet voor NL, de recente aanslagen in Frankrijk, 3/11 in Madrid, 3/11 in Japan, de 7 en 21 juli 2005 bomaanslagen in Londen, het financieren van beide zijden in oorlogen zoals WO1 en WO2, het ruzie zoeken middels ISIS en in Irak, Libië, Syrië, Rusland, Oekraïne, etc. Dichter bij huis: de eurocrisis.

Stap 4: Forceren van wetgeving. over de rug van de crisis komt onwenselijke wetgeving.  Problem-Reaction-Solution. U herkent direct de eurocrisis met als gevolg de 2 en 6 pack, het Europees Semester, fondsen als het EFSF en ESM die onze schatkist opende, de Bankenunie, het volledig wegnemen van democratie in landen als Griekenland, Ierland, en sinds onlangs de roep voor de Eurozone regering. Denk ook TTIP, ISDS, TISA, CETA om de slechte economie ‘te stimuleren’. Denk aan het recente versoepelen van het ontslagrecht om banen ‘te creëren’, het vergaand opdoeken van de sociale zekerheid met de (her)introductie van dwangarbeid, etc.

Stap 5: Normaliseren. De oppositie stillen en de mensen de nieuwe normaal opleggen. Na elk verandertraject moet de nieuwe normaal afgekondigd worden om het te laten inzakken bij de bevolking en het hun eigen te (laten) maken. Voordat een nieuwe cyclus gestart kan worden moet je de mensen laten wennen en acclimatiseren aan hun nieuwe, opgelegde realiteit.

(H)Erkennen is de eerste stap naar verbetering

Zo wordt het spel gespeeld. Verraderlijk eenvoudig ergens, maar over de afgelopen honderden jaren veelvuldig bewezen zeer succesvol. Herken dit gedrag, herken deze methode en zie hoe het wordt gebruikt tegen je. Pas als je het gebruik van de methode erkent en herkent kan je stappen nemen naar verbetering van de situatie.

Overgenomen van “Who Really Owns Your Gold”, een boek van W.D.A. Garner. Er is ook vrij veel materiaal online over te vinden als je even zoekt.

Share.