maandag, september 25

Het Europese Parlement nam in het voorjaar een door de mainstream media vrijwel doodgezwegen resolutie aan, die nog veel extremer is dan het VN migratiepact van Marrakesh. In deze resolutie staat dat de Europeanen schuld dragen aan alle ellende in Afrika, en Afrikanen daarom onbeperkt het recht hebben in Europa te gaan wonen om hier financieel verzorgd te worden. Het document veroordeelt ook ‘blackfacing’, dat is het bij -al dan niet culturele- feesten en gelegenheden zwart schminken van blanke gezichten, wat volgens Brussel discriminatie is. Oftewel: de strijd om Zwarte Piet te behouden is verloren. Den Haag heeft immers vrijwel alle macht vrijwillig overgedragen aan het communistische regime in Brussel.

Hoewel de grootste meerderheid van de EU-lidstaten nooit koloniale mogendheden zijn geweest, wordt de EU daar toch collectief verantwoordelijk gesteld. Dat is net zo ‘logisch’ als alle 28 lidstaten schuldig verklaren aan de opkomst van Adolf Hitler.

‘Structureel racisme’

In de resolutie werd de extremistische visie van links overgenomen dat er in Europa ‘structureel racisme’ heerst, overigens zonder daar bewijs voor te leveren. Dat ‘structurele racisme’ zou vooral zwarte Afrikanen treffen, en wel op ongeveer alle gebieden, te weten ‘werk, onderwijs, gezondheid, strafrecht, deelname aan de politiek’, en natuurlijk in het ‘immigratie- en asielbeleid en –praktijk.’

Er wordt –wéér zonder bewijs- zelfs beweerd dat de slechtere schoolprestaties van de kinderen van Afrikanen in Europa, en het feit dat velen voortijdig hun opleiding afbreken, eveneens de schuld van de Europeanen is, en niet ligt aan de mentaliteit (of het gebrek daaraan) van de Afrikaanse leerlingen in kwestie.

Alle problemen in en van Afrika schuld van Europa

Ook alle problemen in Afrika zijn de schuld van Europa, stelt het Europese Parlement. Dat is precies wat allerlei Afrikaanse dictators en andere leiders –ondanks miljarden na miljarden ‘ontwikkelingshulp’- tientallen jaren lang hebben beweerd. Tevens wordt de grens tussen de zogenaamde ‘discriminatie’ van de circa 15 miljoen zwarte Afrikanen in Europa en degenen die nog in Afrika leven bewust uitgewist. Dat wordt gedaan om alle Afrikanen automatisch het recht te geven op migratie naar Europa.

Natuurlijk wordt met geen woord gerept over de vervolgingen van blanken door zwarten, met name in Zimbabwe en Zuid Afrika. Van tienduizenden blanken werd alles afgepakt, en vele duizenden werden er vaak op gruwelijke wijze vermoord. Tevens geen enkele verwijzing naar het historisch verifieerbare feit dat niet de Europeanen, maar de moslims veruit de grootste slavendrijvers ter wereld waren, en dat –in tegenstelling tot de Europeanen- nog steeds zijn.

Zonder het woord ‘drugs’ letterlijk te noemen wordt in de resolutie geklaagd over ‘discriminerende controle, doorzoekingen en bewakingen’ van Afrikanen in Europa, van wie keer op keer statistisch wordt bevestigd dat zij buitenproportioneel vertegenwoordigd zijn in bijna alle vormen van criminaliteit in Europa. Daar zijn echter niet zij, maar u en ik schuldig aan. Het Europese Parlement geeft hiermee impliciet een vrijbrief aan alle criminele migranten(drugs)bendes, ja, zelfs een excuus. De Mocro maffia in Nederland zal staan te juichen.

Blackfacing veroordeeld; verbod op Zwarte Piet nabij

Zoals geschreven wordt ook ‘blackfacing’ veroordeeld. Bij geen enkele gelegenheid, ook niet bij culturele feesten zoals Sinterklaas, mogen nog gezichten zwart worden geschminkt. Het Europese Parlement heeft dit tot ‘discriminatie’ bestempeld, en dus zal Zwarte Piet er vroeg of laat definitief aan moeten geloven, is het niet volgend jaar dan wel het jaar daarop.

Parallel aan de eisen van feministen (/ LGBTQIPXVNMAOYF’ers) en islamisten beklaagt de EU dat zwarten ‘massaal ondervertegenwoordigd’ zijn in de wetgevende autoriteiten. Dat zal ongetwijfeld leiden tot nog meer geïnstitutionaliseerde discriminatie in Europa, zoals in Nederland al jaren het geval is, waar mensen bij sollicitaties nu ook officieel moeten worden beoordeeld op hun huidskleur, afkomst en sekse, en alles wat niet-blank en daarna niet-man is automatisch de voorkeur krijgt.

Hersenspoeling via onderwijs en media

Natuurlijk wordt ook het onderwijs genoemd als middel om af te rekenen met ‘vooroordelen’. Scholen krijgen omvangrijke verplichte lesprogramma’s rond het thema ‘kolonialisme en slavernij’. De termen ‘heropvoeding’ en ‘hersenspoeling’ worden nog nèt niet letterlijk genoemd. Ook in de media moeten veel meer Afrikanen te zien zijn (en dan vanzelfsprekend uitsluitend in positieve rollen, ook al zou dat totaal niet overeenkomen met de realiteit).

Sterker nog: er wordt beweerd dat de Afrikanen ‘aanzienlijk hebben bijgedragen aan de opbouw van de Europese samenleving’. En weer wordt daar geen enkel voorbeeld noch bewijs van gegeven. Het is niets meer dan een van alle historische feiten gespeende politiek correcte aanname, een linksgroenliberaal ideologisch standpunt dat is gericht op het grote einddoel: het door middel van onbeperkte massa immigratie samenvoegen van het blanke en het zwarte ras.

‘Decennium van de zwarte mens’

Om het nog absurder te maken moet Europa niet enkel speciale dagen, maar zelfs ‘maanden van de zwarte geschiedenis’ gaan organiseren en invoeren. In een zin wordt zelfs opgeroepen een compleet ‘decennium van de zwarte mens’ uit te roepen. (Dat wordt de periode 2020-2030 sowieso wel als het aan Brussel ligt, want dan moeten er tientallen miljoenen Afrikaanse migranten naar Europa worden gehaald).

De EU-Commissie wordt opgeroepen een speciale werkgroep over ‘Afrofobie’ op te richten. De volgende stap wordt ook al genoemd, en dat is deze ‘afrofobie’ tot een racistisch ‘haat’ misdrijf verklaren, zodat autochtone Europeanen er niets van mogen zeggen of vinden als hun landen en culturen met tientallen miljoenen Afrikanen worden overspoeld.

Iedereen die maar wil moet hierheen worden gehaald

De 23e van de in totaal 28 eisen in de resolutie stelt dat de EU-lidstaten alles in het werk moeten stellen om ervoor te zorgen dat migranten op veilige en legale manieren naar Europa kunnen komen. Van beperkingen is geen enkele sprake. Conclusie: de lidstaten worden feitelijk verplicht om iedereen die maar wil op veilige wijze binnen te halen en permanent te verzorgen.

Natuurlijk zullen voorstanders wel weer beweren dat het besluit in wettelijke zin niet bindend is, maar dat is, gezien het feit dat al honderden van dit soort zogenaamd ‘niet bindende’ besluiten door de lidstaten zijn en worden uitgevoerd, een misleidende voorstelling van zaken. Ook op gebied van immigratie is het beruchte ‘soft law’ principe van toepassing. En als het dan niet bindend zou zijn, waarom worden dit soort resoluties dan überhaupt opgesteld en aangenomen?

Ongekend haatresolutie tegen eigen burgers

Wellicht het meest schokkend is dat er in de hele geschiedenis nog nooit een ‘democratisch’ parlement is geweest dat een dergelijke agressieve haatresolutie, waarin de eigen burgers als discriminerende racisten en oorzaken van alle problemen op andere continenten worden neergezet, heeft aangenomen. De geest van de Nazi en Sovjet ‘parlementen’ is daarom niet alleen teruggekeerd, maar is in Brussel en Straatsburg sterker dan ooit tevoren aanwezig.

Voor de oorspronkelijke Europeanen zullen de gevolgen verschrikkelijk zijn. Zo zullen we door het importeren van 230 miljoen migranten in slechts 10 jaar tijd onze welvaart en uitstekende sociale zekerheid permanent kwijtraken, zeker als de EU het aan krankzinnigheid grenzende extremistische klimaatplan van commissaris Frans Timmerman gaat uitvoeren. Totalitaire onderdrukking en armoede is onze toekomst, besloten en uitgevoerd door een globalistische elite die zich natuurlijk zelf geheel van alle strenge beperkingen en controle zal vrijwaren.

bron: Xander Nieuws

Share.