Ons team van schrijvers van over de hele wereld levert originele berichtgeving, politiek commentaar en amusement voor het Amerikaanse en westerse publiek. We kiezen ervoor om ons te concentreren op conservatieve kwesties voor ons grotendeels conservatieve publiek, dat ons vaak vertelt dat andere reguliere verkooppunten nu te ver naar links zijn.

De T2W-rapportage wordt elke maand gelezen door meer dan 5 miljoen unieke lezers, van wie de meesten conservatieve Amerikanen zijn, via onze drukbezochte website.

T2W is een onafhankelijke, onafhankelijke nieuws- en entertainmentwebsite zonder winstoogmerk. We genereren inkomsten via advertenties. Beslissingen over welke verhalen moeten worden behandeld, worden exclusief beslist door onze schrijvers en redacteuren. De website is volledig eigendom van en wordt beheerd door de oprichter, Harry Langenhuijsen
is sinds de oprichting hoofdredacteur van de website en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de redactionele output.

Hoewel het onze taak is om het publiek de waarheid te vertellen, zullen we af en toe fouten maken. Als we dat doen, verbinden we ons ertoe onze fouten tijdig te corrigeren. Mocht je een fout ontdekken, mail ons dan via harryredactie1@gmail.com We brengen altijd grote correcties aan bovenaan het artikel. Kleine correcties worden onderaan het artikel vermeld.

Met dank de redactie Harry L 

Ps u kunt ons nieuuws ook via Urubin.nl en Telegram volgen…..

Share.