Het is werkelijk te schokkend om waar te zijn, maar toch: ruim meer dan 90 vrouwen werden aangerand en verkracht door asielzoekersmannen in groepsverband van 1000+ man. Zelfs 200+ politieagenten kwamen niet verder dan 8 arrestaties, mannen die kort daarna weer werden losgelaten i.v.m. te weinig bewijs. En niet alleen in Keulen ook in andere steden. Grote groepen jonge, mannelijke asielzoekers stropen nu dus door de Nederlandse en Duitse steden opzoek naar vrouwen en meisjes om aan te randen en te verkrachten. Dit is niet in Verweggistan, maar gewoon hier om de hoek.

En de politieke elite keurt dit gedrag goed!

Natuurlijk, in de krant en voor het journaal doen ze geschokt en kritisch, maar vervolgens verandert er dus niets in het beleid. Daden spreken luider dan woorden. In afwezigheid van verandering in het vluchtelingenbeleid keurt de politiek de grootschalige verkrachting van Europese vrouwen dus gewoon goed. En wees scherp in de berichtgeving: het vluchtelingenbeleid gaat niet veranderen, dit betreft namelijk een “moetje”. De lokalebevolking dient zich maar aan te passen.

De politieke elite is en blijft doelbewust hangen in ontkenning

Het probleem dat wordt gecreëerd, dat wordt zelfs niet herkend. Het staatspropaganda kanaal NOS blijft continue abstract ‘mannen’ noemen met zelfs een keiharde ontkenningdat dit een probleem rond het vluchtelingenbeleid betreft. De politieke elite erkent geen enkel probleem, volgens Samsom kan Nederland nog gemakkelijk 200.000 toch voornamelijk jonge, mannelijke vluchtelingen opnemen. En uiteraard bezuinigen we tegelijkertijd de politie kapot. De veiligheid van de Europese vrouw: totaal onbelangrijk! De veiligheid van de eigen bevolking is werkelijk totaal en totaal onbelangrijk voor de bestuurlijke elite. De Europese vrouw is nu dus ‘fair game’ geworden.

Talk is cheap, in hun daden keurt de politieke elite dit gedrag dus gewoon goed.

Wat doet de EU?

De EU blijft landen onder druk zetten om alle vluchtelingen die zich aandienen te accepteren. De EU is zelfs actief op zoek naar meer asielzoekers en wil die zelfs actief uit de bekende landen gaan importeren per vliegtuig. En de EU-lidstaten die hun opgedrongen quotum asielzoekers vervolgens niet accepteren, die krijgen dwang en boetes. Nederland staat zelfs vooraan in dit idiote dwangspel! De EU werkt volledig proactief mee metdoldrieste plannen van figuren als Soros. De EU faciliteert maar wat graag en deNederlandse politieke monopartij (van VVD66, PvdA, CDA, GL, etc) dringt het probleemdan vervolgens lokaal op. Zo doe je dat dus.

En (nagenoeg) niemand komt in opstand tegen deze acties! Uiteraard neemt dewapenverkoop ondertussen wel scherp toe. We stevenen nu dus af op grootschalige gewelddadige conflicten. En herinner: daden zijn luider dan woorden. De EU doet helemaal niets tegen de problematiek, ze profiteren immers van de destabilisatie. Niets, behalve dan het opdringen van nog meer vluchtelingen in combinatie uiteraard met het blokkeren van maatregelen om de problemen te beperken, zie Polen, zie Hongarije, etc. We sponsoren zelfs de misdadigers, misdaad loont.

Wat doet de EU wel?

Eens kijken in wat recente nieuwsberichtjes. Het grootste probleem sinds de tweede wereld oorlog, wat doet de EU:

Massa-aanranding het nieuwe Woord van het jaar 2016!

Nogmaals: een afwezigheid van veranderingen in het idiote beleid betekent een impliciete goedkeuring van de gebeurtenissen. En veranderingen MOGEN niet van de bestuurlijke elite, de daden van de EU, Juncker, Timmermans, Merkel, Rutte en co zijn volstrekt duidelijk. Het doel van de doelbewust opgang gebrachte vluchtelingenstroom (coercive engineered migration) is namelijk Europese destabilisatie. De destabilisatie wordt gebruikt om over de resten van de samenleving de macht te kunnen grijpen. Deze massa-verkrachtingen zijn dus onderdeel van een machtsspel, het betreft niet het machtgrijpen door islam-extremisten – die worden hier toch hoofdzakelijk ingezet als gewillig middel – maar het betreft machtgrijpen door de Europese politieke elite zelf.

De EU is geen log disfunctioneel ambtelijk apparaat, het is een zeer scherp acterende, zeer effectieve en zeer doelbewuste organisatie. Alles is toegestaan: diversestaatsgrepen, grootschalige afpersing, grootschalige aanslagen, massaverkrachting, we creëren bewust zelf het grootste probleem sinds de tweede wereldoorlog. En als je je verzet tegen dit soort jacht op vrouwen, dan word je uiteraard ontslagen. En vergis je niet: voor het afdwingen van de lokale implementatie van het Brusselse beleid, daarvoor wordtde Nederlandse monopartij gebruikt. Rutte blijft uiteraard gewoon ontkennen.

Beste Burger: Doorzie het spel toch, uw eigen politieke leiders brengen dit teweeg. Doelbewust. Met goedkeuring van uw eigen politieke vertegenwoordiging is de jacht op de Europese vrouw nu dus… geopend!

Bron

Share.