Wat doe je als je weet dat je met militaire middelen kansloos bent tegen een lang verklaarde vijand? De islam heeft daar iets op gevonden: het migratiewapen, wat wel eens de briljantste oorlog aller tijden zou kunnen blijken te zijn. Het Westen wordt namelijk op zijn allerzwakste punt – schuldgevoel- gepakt, en het gevaarlijkste is nog wel dat verreweg de meeste gewone burgers en politieke partijen dit totaal niet in de gaten hebben. Foto’s en verhalen –meestal gemanipuleerd- van zielig kijkende kindertjes en verdronken peuters doen wat bommen en raketten niet kunnen: het Westen met behulp van de eigen massamedia en politiek-correcte leiders en organisaties op de knieën krijgen.

Het recept van de meest effectieve oorlog tegen het Westen ooit is even simpel als geniaal: laat de bevolking voortdurend beelden en foto’s zien van kleine, zielig kijkende kindertjes, hun nette moeders en sympathiek ogende vluchtelingengezinnen. Het resultaat mag er zijn: hele hordes autochtone vrijwilligers staan op de perrons de treinen met migranten op te wachten met voedsel, water en andere hulpgoederen, en in Nederland ook nog eens met complete gezangen met de tekst ‘wees welkom in mijn land’.

Slechts 6% gezinnen, rest is invasieleger

Dat er zich nauwelijks vrouwen en kinderen onder de vluchtelingen bevinden wordt door niet één van de aanwezige journalisten opgemerkt. Voorbeeld: recent kwamen in München met een trein 569 immigranten aan, waaronder slechts 21 kinderen. Die werden door hooguit 12 tot 14 ouders begeleid, waardoor het werkelijke aantal vluchtelingen maximaal 35 bedroeg, dus iets meer dan 6%. En de rest? Bijna allemaal sterke alleenstaande jonge moslim mannen, waarvan velen rechtstreeks afkomstig zijn van de bloederige islamitische slachtvelden in het Midden Oosten en Afrika.

Door het tonen en uitzenden van zeer selectieve beelden en het vrijwel negeren van de overige 94% is de gevestigde orde in Europa erin geslaagd om een totaal misleidend beeld te schetsen van arme, hulpeloze en goede mensen die alles zijn kwijtgeraakt en daarom ruimhartig moeten worden opgevangen. In realiteit halen wij echter nauwelijks voor geweld en oorlog vluchtende hulpeloze mensen in huis, maar veeleer een compleet islamitisch invasieleger.

Schaamteloos misbruik medeleven onderdeel stapsgewijze vernietiging

Dit is tegelijkertijd de geniaalste oorlog aller tijden als het allerlaagste, meest schaamteloze misbruik van menselijk meeleven ooit, dat bovendien mede mogelijk wordt gemaakt door de voortdurende leugens van bijna alle Europese politieke partijen en nieuwszenders. ‘De beste oorlogsstrategie is een vijand ongemerkt zo te manipuleren, dat hij zichzelf stapsgewijs vernietigt en zo mogelijk ook nog eens zijn eigen graf graaft,’ wordt op een video van klagemauer.tv gesteld.

‘Al geruime tijd worden hele volken op deze manier strategisch zo gemanipuleerd, dat ze zich op grond van misleidende schijnmanoeuvres ongemerkt zelf vernietigen. En dat met vurige ijver, grote zelfopoffering en -ongelooflijk maar waar- zelfs op hun eigen kosten.’ De Duitse regering wil burgers zelfs gaan dwingen om hun leegstaande huizen te ‘verhuren’ aan vluchtelingen (2).

Helaas hebben nog maar weinig autochtone Europeanen hun sluipende zelfvernietiging door middel van massa immigratie in de gaten. Sterker nog: de meesten hebben er een ontzettend goed gevoel over zichzelf en hun land door gekregen. In realiteit wordt er een ijskoud geplande psychologische en etnische oorlog tegen hen gevoerd, waarin de zogenaamd hulpbehoevende vluchteling de gecamoufleerde ‘munitie’ is.

Verraden door Brussel

Aan de randen van Europa, zoals op de Griekse eilanden Kos en Lesbos, is het vluchtelingengeweld reeds geëscaleerd en geëxplodeerd, zoals we vorige week hebben laten zien. De politie moest traangasgranaten inzetten tegen de waanzinnig geworden migrantenmassa, die zich ook tegen de autochtone bevolking had gekeerd.

Op deze video’s waren moeders met hun kleine kindertjes natuurlijk in geen velden of wegen te bekennen. Op Kos werden EU-commissarissen Timmermans en Avramopoulos door de bewoners dan ook uitgescholden voor ‘verraders’. Terecht, want de EU verraadt dagelijks zijn eigen volken aan een weerzinwekkende imperialistische strategie.

Pakketten vol met Syrische ‘paspoorten’

De douane in Duitsland en op de Balkan hebben inmiddels een groot aantal pakketten onderschept met zowel valse als echte Syrische paspoorten, waarmee duizenden immigranten snel tot ‘Syrische vluchtelingen’ kunnen worden omgetoverd. Met die status is toegang tot Europa verzekerd, zo weten ook de vele mannen uit Afghanistan, Pakistan, Irak, Libië, Soedan en andere moslimlanden. En omdat Brussel de regel dat asielzoekers in het land van binnenkomst moeten worden opgevangen voor Syriërs heeft uitgeschakeld, kunnen ze feitelijk overal naartoe.

ISIS werft onder vluchtelingen

Behalve tal van aanwijzingen en bewijzen dat er al duizenden moslimterroristen vermomd als vluchtelingen in Europa zijn, werven ISIS aanhangers actief nieuwe volgelingen onder de honderdduizenden migranten die reeds in Europa zijn aangekomen of nog onderweg zijn. Nu het eenmaal zover is gekomen is het niet langer de vraag of, maar wanneer deze terroristen in Europa met behulp van messen, auto’s, zelfgemaakte bommen en andere wapens bloederige aanslagen gaan plegen op treinen, stations, winkelcentra en andere plaatsen waar de autochtone Europeaan zich nu nog veilig waant.

CIA/moslim operatie tegen Europa

Herinnert u zich vooral onze eerdere berichten van de afgelopen jaren dat ISIS terroristen getraind en bewapend werden in CIA kampen in Turkije, en het recentere nieuws dat mensensmokkelaars op een royale bijdrage uit de VS kunnen rekenen voor het transporteren van ontelbare aantallen moslims naar Europa. Hoge ISIS terroristen blijken rechtstreeks door de CIA te zijn geworven in onder andere de beruchte Irakese gevangenis Abu Ghuraib. Ook de latere ISIS leider Abu Bak al-Baghdadi bleek een CIA-rekruut te zijn.

Dat soort mensen worden nu dus doelbewust naar Europa gestuurd en even welbewust door de EU in onze landen verwelkomd. En omdat het overgrote deel van de autochtone Europeanen tegelijkertijd weerloos is gemaakt met behulp van de eindeloos herhaalde zielige-vluchtelingen-propaganda, is de islamisering annex ondergang van ons continent verzekerd.

 

Bronnen:

(1) KOPP
(2) Die Welt

Share.