Bij de naam ‘Rothschild’ denken veel mensen aan rijkdom, macht en complottheorieën. De familie stond aan de wieg van het internationale financiële systeem. Nieuwssite Business Insider legt uit hoe de dynastie zijn gigantische fortuin kon vergaren en behouden.

Mayer Amschel Rothschild kan worden gezien als de uitvinder van het moderne bankwezen. Hij is door Forbes genoemd als de op zes na invloedrijkste zakenman aller tijden. “Maar hoe konden de Duitse straathandelaren van de ene op de andere dag de grondleggers worden van het moderne kapitalisme, de beschikking krijgen over een immense hoeveelheid politieke macht en de rijkste familie in de geschiedenis worden?” vraagt historicus Niall Ferguson zich af in zijn boek The House of Rothschild.

Mayer Amschel werd in 1744 geboren in een gettowijk in Frankfurt. Hij woonde samen met 30 familieleden in een kamer boven een winkel. Zijn vader, Amschel Moses, werkte als geldwisselaar en zijdehandelaar en had prins Willem van Hessen als klant.

Mayer verloor op 12-jarige leeftijd zijn beide ouders. Hij reisde af naar Hanover om er te leren over financiën. Hij ging in de leer bij Wolf Jakob Oppenheimer, die zich bezighield met internationale handel.

Net als zijn vader onderhield Mayer contact met prins Willem. Hij verdiende geld met het verzamelen en verkopen van zeldzame munten. De verkoop van antieken stond volgens Ferguson aan de basis van het fortuin van Rothschild.

In 1770 trouwde Mayer met Gutle Schnapper. De twee kregen vijf zonen en vijf dochters. In zijn testament liet Mayer strikte, controversiële richtlijnen opstellen over huwelijken van de Rothschilds.

Toen Mayer overstapte van antieken naar het bankwezen, schoot zijn belastbare inkomen omhoog van 4000 gulden in 1795 naar 60.000 gulden in 1796. Tijdens de Franse Revolutie werd Mayer rijk door het Oostenrijkse leger te voorzien van wapens. Na de industriële revolutie importeerde hij Brits textiel. Hij breidde zijn activiteiten al snel uit naar Engeland en de rest van de wereld.

wapenschild-rothschild
Wapenschild van de familie Rothschild

Om te voorkomen dat het fortuin verloren zou gaan, liet Mayer erfenissen voor vrouwelijke nazaten verbieden. Dit leidde tot huwelijken tussen familieleden; vier van zijn kleindochters trouwden met kleinzoons en één kleindochter trouwde met haar oom.Het wapenschild van Rothschild bevat een vuist met vijf pijlen, die verwijzen naar Mayers vijf zoons. Hij stuurde zijn zoons aan het begin van de negentiende eeuw naar Frankfurt, Napels, Wenen, Parijs en Londen om daar banken op te richten. De vijf pijlen symboliseren de kracht van eenheid en markeren het begin van de internationale bankiersdynastie.

Carl von Rothschild
Carl von Rothschild

In Napels richtte Carl von Rothschild CM de Rothschild & Figli op. Hij onderhield daar nauwe banden met de beruchte en machtige familie de’ Medici. Zijn dochter Charlotte trouwde met zijn neef Lionel, de zoon van Nathan Rothschild.

salomon-rothschild
Salomon von Rothschild

Salomon von Rothschild richtte in Wenen SM von Rothschild op. Hij financierde de Nordbahn, een netwerk van spoorlijnen in Oostenrijk en Duitsland, en was een fervent kunstverzamelaar. Tijdens de Revolutie van 1848 raakte Salomon in opspraak, waarna hij de bank doorgaf aan zijn zoon. Zijn dochter Betty trouwde naar familiegebruik met zijn broer James.

Prins Willem van Hessen, die zaken deed met zowel Amschel Moses als Mayer, vluchtte na de inval van Napoleon naar Denemarken en vertrouwde Mayer een groot deel van zijn fortuin toe. Rothschild sluisde het geld door naar Nathan in Engeland.

james-rothschild
James de Rothschild

James de Rothschild richtte in Parijs De Rothschild Frères op. Vanwege het goede contact tussen James en koning Lodewijk Filips groeide het kantoor in Parijs uit tot één van de meest succesvolle ondernemingen van de familie. De woning waar de kinderen van James opgroeiden is nu onderdeel van de Amerikaanse ambassade. Hij kochtChâteau Lafite Rothschild, een kasteel en wijngoed in de Bordeaux. Het domein is niet meer uit handen van de familie geweest. Rothschild is ook eigenaar van een aantal andere grote wijngoederen in Frankrijk en verschillende projecten lopen in Chili, Portugal, Argentinië en sinds 2008 in China.

Château Lafite Rothschild in de Bordeaux
Château Lafite Rothschild in de Bordeaux

De Slag bij Waterloo leverde hem een fortuin op. In 1814 financierde hij het leger van Wellington. Het vermogen van de Rothschilds steeg van 500.000 pond in 1818 naar 4.330.333 pond een decennium later. Ook in andere landen werd de tactiek succesvol toegepast. In de 150 jaar erna werd dan ook bijna onophoudelijk oorlog gevoerd.In 1806 trouwde Nathan met Hannah Cohen, de dochter van een vooraanstaande diamanthandelaar. Hij opende NM Rothschild & Sons in 1811. Nathan bedacht een ingenieuze strategie: hij leende aan overheden in tijden van oorlog, om na afloop te verdienen aan de schuld.

Gedurende het grootste deel van de negentiende eeuw was NM Rothschild onderdeel van de grootste bank ter wereld. Stel je een fusie voor tussen Merrill Lynch, Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs en het Internationaal Monetair Fonds (IMF), en je hebt een beetje een idee hoe machtig en invloedrijk de Rotschilds in die periode waren.

[Business Insider]

Share.