George Orwell zei ooit dat in een tijd waarin de mensheid massaal wordt misleid, het brengen van de waarheid een revolutionaire daad is. En die waarheid voor wat betreft vaccinaties is onder andere dat er een aantoonbaar verband is tussen vaccinaties en autisme en dat er een sinister plan achter dit alles schuilgaat.

In de tijd waarin wij leven zal het steeds moeilijker worden voor een doorsnee burger om ergens de waarheid te kunnen ontdekken. De belangen van de grote industrieën zullen steeds groter worden. En al snel zullen 30.000 lobbyisten in Brussel niet genoeg zijn om politici zodanig te bewerken dat alles wat zij doen automatisch wordt goedgekeurd en de domme bevolking via de mainstream media met een kluitje het riet in wordt gestuurd.

Om de heilige graal van “de winst” te beschermen, gaat men letterlijk over lijken en zeker in het geval van de farmaceutische industrie toont de lange lijst met dode artsen die onder verdachte omstandigheden zijn gestorven aan dat George Orwell helemaal gelijk had.

Het is niet alleen de winst, want vaak is er naast het geld verdienen nog een reden om iets te willen pushen en dat is bij vaccinaties zeker het geval.

Daarvoor hoeven we alleen maar naar Bill Gates te kijken en iedere keer opnieuw haalt deze man de voorpagina’s in “zijn strijd” tegen besmettelijke ziektes. Ook nu prijkt hij weer overal prominent in de mainstream media met zijn kruistocht om “de mensheid te redden”, dit keer van de griep waar hij nu pleit voor een universeel wereldwijd vaccin.

Bill Gates heeft keer op keer laten blijken een voorstander te zijn van het uitroeien van een fiks deel van de mensheid en alles wat hij doet, moet dan ook in dat licht worden gezien.

Door de twee componenten, het geld verdienen en de verborgen agenda, zal er nooit of te nimmer iets negatiefs over vaccinaties worden gezegd in de mainstream media. Tenslotte zijn er genoeg simpele zielen te vinden die maar wat graag bang gemaakt worden en zich leugens op de mouw laten spelden door diezelfde mainstream media en zich zelfs opwerpen als strijder tegen al die vaccinatieweigeraars die een gevaar voor anderen zouden vormen.

Alhoewel er keer op keer door echt onafhankelijke onderzoeken wordt aangetoond dat er wel degelijk een verband bestaat tussen autisme en vaccinaties, wordt dit altijd en overal door de reguliere medische wetenschap en dus ook de mainstream media, ontkend.

Het volgende zal dan ook naar alle waarschijnlijkheid terzijde worden gelegd als toeval:

Nieuwe recente onderzoekscijfers van de Canadese overheid laten zien dat in gebieden waar de hoogste vaccinatiegraad voorkomt, zich ook het hoogste aantal van autisme gevallen voor doet.

De drie gebieden in Canada waar het vaakst autisme voorkomt zijn Newfoundland en Labrador (1 op 57), Prince Edward Island (1 op 59) en Quebec (1 op 65). Het laagst scoorde Yukon met 1 op 125.

De gebieden met de meeste autisme gevallen hebben een fenomenale groei gezien in het aantal gevallen van autisme in de afgelopen jaren. Newfoundland en Labrador gingen van 6 naar 19.6 gevallen per 1.000, een toename van 227 procent, terwijl Prince Edward Island van 5 naar 17.7 gevallen per 1000 ging, een toename van 254 procent. In Quebec is het nog erger, want daar ging het aantal autisme gevallen van 3.5 naar 15.7 per 1.000, een toename van maar liefst 349 procent.

Er zijn maar weinig medici die dit soort dingen durven aan te kaarten, maar er is toch iemand die dat wel gedaan heeft en dat is Dr. Zimmerman.

Hij heeft onder andere het feit dat het aantal gevallen van autisme gelijke tred houdt met de vaccinatiegraad visueel gemaakt.

Hier het aantal gevallen van autisme per gebied.

Hierna de dekkingsgraad voor een aantal vaccinaties, met de opmerking dat in combinatie met andere soorten vaccinaties eenzelfde beeld ontstaat.

De beste manier om met dit soort gegevens om te gaan is om niet te verwachten dat dit ooit in de mainstream media bekend zal worden, maar om je eigen gezonde verstand te gebruiken. Dgat er een verband zou bestaan tussen de spectaculaire toename van het aantal autismegevallen en de hoge dekkingsgraad voor vaccinaties is niet vol te houden.

Het ironische is dat de medische wereld aangeeft dat autisme op zich niet te genezen is. Niet alleen ontkennen ze in alle toonaarden verantwoordelijk te zijn voor deze enorme epidemie, maar wanneer het aankomt op het genezen van de door hen veroorzaakte ziekte, geven ze niet thuis.
Het enige dat dan vaak nog overblijft, is de natuur, al dan niet in combinatie met een bepaalde therapie.
Wat de cannabisplant heeft betekent voor sommige kinderen met autisme is te zien in het volgende filmpje.

 

Er worden bij autisme positieve resultaten gemeld met beide actieve stoffen van de cannabisplant, CBD en THC. CBD is de niet psycho actieve stof en mag vrij worden verkocht, THC is alleen te verkrijgen indien voorgeschreven door sommige artsen, door het zelf te maken of via bepaalde verenigingen en/of stichtingen die vaak werken op basis “van mensen voor mensen”, zoals Stichting Heel de Wereld.

Het is een stelling met de naam “Engeland Hypothesis”. Deze is vernoemd naar Cristina England, een moeder van twee volwassen kinderen die zwaar zijn beschadigd door vaccinaties. Als deze hypothese klopt dan verandert die op dit moment onze wereld al op grote schaal. Op een afgrijselijke manier en één die niemand heeft opgemerkt totdat Christina vorige week het patroon ontdekte. Niemand wil graag een autistisch kind in zijn of haar gezin. Niemand zou bewust een kind op die manier beschadigen. Niemand ziet graag dat hersenen en levens worden vernietigd. Toch? Volgens de England Hypothesis is dit echter wél het geval. Want volgens deze theorie is door vaccinaties veroorzaakt autisme een bewuste chemische manipulatie, in het leven geroepen om miljoenen “werkdrones” te maken; steriel en gehoorzaam. Niet in staat om de omstandigheden waarin zij moeten leven aan de kaak te stellen, tevreden met saaie repeterende taken, onbewogen, vervangbaar en inwisselbaar.

In het kort, autisten zijn de “deltas” en de “epsilons” (werkdrones) van de “Brave New World Order”, de wereld waar wij naartoe worden geleid middels opzettelijke sociale, politieke en genetische manipulatie, in overeenstemming met de genocide aspiraties van de globalisten en hun vreselijke Agenda 21.

Om het voorgaande uit te leggen en te laten zien dat dit reeds een lang geplande ontwikkeling betreft, gaan we terug naar 1932, het jaar waarin het boek Brave New World van Aldous Huxley verscheen. Gepresenteerd als een denkbeeldige science fiction roman lijkt het meer een blauwdruk van de maatschappij waar wij naartoe onderweg zijn.

“Het verhaal speelt zich af tegen de achtergrond van een totalitaire Wereldstaat, met als motto Gemeenschappelijkheid, Gelijkvormigheid, Gelijkmatigheid.De mensen die in deze wereld leven zijn niet op de ons bekende wijze ter wereld gekomen. Het “levend baren” is ouderwets en afstotelijk. Nieuwe mensen worden uitgebroed in laboratoria, zoals in de ‘Londense broed- en kweekcentrale’ (Central London Hatchery), waarin embryo’s worden gemanipuleerd om te passen in een bepaalde stand of kaste. De sociale klassen zijn ingedeeld in vijf standen: alfa, beta, gamma, delta en epsilon. Hierin zijn kleine variaties mogelijk door een min of plus aan de klasse toe te voegen. In de alfa-klasse is zelfs sprake van een ‘dubbel-plus’. De alfa’s en beta’s behoren tot de hogere klassen, de overige tot de lagere arbeidersstanden. In de nieuwe wereld heerst een vrije seksuele moraal en mensen worden aangemoedigd wisselende contacten te hebben. Ook jonge kinderen wordt aangeleerd deel te nemen aan seksspelletjes. Een gezinsleven bestaat dan ook niet. Woorden als ‘gezin’, ‘vader’ en ‘moeder’ worden zelfs gezien als taboe en er wordt dan ook beschaamd op gereageerd. De maatschappij is gebaseerd op consumentisme, onmiddellijke behoeftebevrediging en massaproductie”. We zijn nog niet zo ver dat kinderen worden gekweekt in een broedcentrale, maar we zijn wel zo ver dat ze worden gecreëerd met vaccinatiespuiten. We noemen ze ook geen “deltas” of “epsilons”. Wij noemen ze autistische mensen. Nu, door de England Hypothesis, vallen een aantal puzzelstukjes die anders volkomen onverklaarbaar waren op hun plek. Ineens wordt het onwetenschappelijke en irrationele gedrag van wereldautoriteiten duidelijk. Organisaties die hun volledige steun geven aan het inspuiten van giftige vaccinaties bij kinderen, zelfs nog voordat ze geboren zijn. Terwijl ze weten dat deze kinderen beschadigd zullen worden, voor altijd chemisch veranderd. Organisaties die deze feiten blijven ontkennen. Nu wordt ook duidelijk waarom zij die de vaccinaties aan de kaak stellen op een heftige en onlogische manier worden aangevallen. Mensen die vertellen wat vaccinaties werkelijk zijn: spuiten des doods die rampzalig en gevaarlijk zijn. Zij die de vaccinaties overleven zijn voorbestemd om te werken in de laagste lagen van de beschikbare werkkrachten. De werkbijen die ervoor moeten zorgen dat de Neo Aristocraten in een schone omgeving leven, gevoed worden, mobiel blijven en vermaakt worden. Er zijn autisten die je heel goed een baan kunt geven. Er zijn er natuurlijk ook die dat niet aan kunnen, maar degenen die het wel kunnen zijn de perfecte werkkrachten. Ze zijn heel gelukkig met routinetaken, een gecontroleerde omgeving en leven, gelukkig met beperkte aspiraties en in staat tot een levenslange passieve gehoorzaamheid, zolang maar aan hun routinematige behoefte wordt voldaan. Hoe meer vaccinaties, des te meer autisten en dus hoe meer gehoorzame werkbijen voor de toekomst. Een behoorlijk aantal autisten heeft nu de leeftijd bereikt waarop ze interessant worden voor marketing- en propagandadoeleinden. Het is dan ook niet voor niets dat Goldman Sachs en Bill Gates initiatieven ondersteunen om autistische mensen aan het werk te helpen. In het originele bronartikel vind je een aantal links naar organisaties die door Goldman Sachs en Bill Gates financiëel worden ondersteund. Zo werd in het Engelse Parlement door Lord David Freud al een aanzet gegeven in 2012 tot de “verkoop” van autisten, de “deltas” en de “epsilons”: “Het is niet meer dan logisch om mensen in dienst te nemen die betrouwbaar zijn, punktueel en loyaal. Mensen die een goed oog voor detail hebben en zich goed kunnen concentreren. Mensen die heel goed in staat zijn om problemen op te lossen, analytisch, inventief en creatief kunnen zijn. Welke goede werkgever zou niet graag dit soort mensen in dienst willen hebben?” Ook Fox Nieuws weet te berichten dat SAP, een gigantisch groot Duits bedrijf met 65.000 programmeurs in dienst, wil dat tien procent van hun totaal aantal werknemers uit autisten zal gaan bestaan. Waarom wordt er nu wereldwijd een marketingcampagne gevoerd voor autisten en niet voor mensen met Parkinson of een hazenlip?
Als de England Hypothesis klopt dan worden er bewust en met opzet iedere dag weer miljoenen kinderen met behulp van vaccinaties gekweekt tot de autistische werkbijen van de toekomst.

Meer informatie over vaccinaties:

Share.