Massale Amerikaanse militaire transporten naar Oost Europa blijven buiten het zicht van de media – ‘NAVO moet legers vrijelijk tussen lidstaten kunnen bewegen’.

Terwijl het ene na het andere massale Amerikaanse legertransport buiten het zicht van de media in Europa arriveert, en duizenden tanks, pantserwagens en ander materieel via de weg of het spoor naar Oost Europa worden getransporteerd, heeft een hoge Britse militaire analist en adviseur van het gezaghebbende ‘Jane’s Defence Weekly’ gezegd dat het Westen feitelijk reeds in oorlog is met Rusland. Reuben F. Johnson riep met name de NAVO landen in het oosten dan ook op hun legers zo snel mogelijk te moderniseren. Het Pentagon heeft namelijk een nieuwe wereldoorlog gepland, een die ook en opnieuw op ons werelddeel zal worden uitgevochten, en die onze landen onherstelbaar verwoest zal achterlaten.

Johnson, die ook voor het Amerikaanse neocon propagandablad ‘Weekly Standard’ heeft geschreven, uitte in een interview met de Poolse online nieuwssite onet.pl forse kritiek op Polen, dat zich volgens hem ‘weigert te verdedigen’. Het ministerie van Defensie en de strijdkrachten hebben weliswaar allerlei moderniseringsplannen, maar maken geen enkele aanstalten om daar enige haast mee te maken.

‘Ja, we zijn in oorlog met Rusland’

En die haast is volgens Johnson wel noodzakelijk, want op de vraag of het Westen en daarmee ook Polen zich soms al in een oorlog met Rusland bevindt, antwoordt hij ‘Ja. Een deel van de experts spreken van een hybride oorlog. Daarentegen zou ik het een ‘next generation’ oorlog noemen, met alle aspecten uit de tijden van de Koude Oorlog, maar daarbij met een scala aan desinformatie die alle tot nu toe bekende grenzen overschrijdt.’

Die desinformatie komt in zijn ogen natuurlijk alleen maar uit Rusland. Het Kremlin zou de eigen onzekerheid in het defensiebeleid willen compenseren door de ‘zwakke punten van het Westen uit te buiten’, aldus Johnson.

‘NAVO moet legers vrijelijk kunnen bewegen’

Verder wil hij net als generaal Ben Hodges, de bevelhebber van de Amerikaanse strijdkrachten in Europa, dat de NAVO vrijelijk zijn legers tussen de lidstaten kan verplaatsen, zonder dat daar eerst toestemming van de desbetreffende landen voor nodig is. Ook zou de militaire leiding de macht moeten krijgen om het bevel tot de aanval te geven (!), iets waar nu eerst een politiek besluit voor nodig is.

De topanalist waarschuwt dat het gevaar van aan Russische aanval op Polen ‘zeer reëel’ is, en wijst erop dat Rusland inmiddels ‘aanvalt en simpelweg gebied inneemt, en dan zegt: oké, nu is dat gebied van ons. Of wij houden het, of er komt oorlog. Dat hebben we bijvoorbeeld in Oekraïne gezien.’

Inderdaad desinformatie, maar van het Westen

Een sterk staaltje desinformatie, want de echte feiten laten een heel ander beeld zien. Ten eerste kan er niet één gebied worden aangewezen waar het Russische leger is binnengevallen, laat staan een gebied wat het bezet houdt. De burgeroorlog in het oosten van Oekraïne, gericht tegen de Russisch sprekende bevolking, ontstond pas toen de CIA en de NAVO een staatsgreep tegen de democratisch gekozen regering in Kiev organiseerden, en deze vervingen door een illegaal pro-Westers marionettenregime.

Vervolgens besloot de bevolking van De Krim in een –volgens de OVSE volledig legaal verlopen- referendum bijna unaniem om zich bij Rusland aan te sluiten. Terugkeren is een beter woord, want het schiereiland behoort van oudsher bij Rusland, en werd in de tijd van de Sovjet Unie enkel kunstmatig (administratief) van Rusland losgemaakt. Desondanks wordt deze democratische terugkeer in het Westen valselijk een ‘annexatie’ genoemd.

We hoeven natuurlijk niet meer uit te leggen hoe er in de EU en ook in Nederland over de stem van het volk wordt gedacht. Diverse referenda werden genegeerd en in de prullenbak gegooid, en de uitgerekend de partij die ooit werd opgericht om de burgers meer zeggenschap te geven, D66, was nu de grootste pleitbezorger om dat referendum weer af te schaffen, enkel omdat de uitkomst van de tot nu toe gehouden volksraadplegingen hun globalistische (EU-superstaat) doelstellingen in de weg zou staan.

Rusland wil geen oorlog, maar samenwerking

Als het Kremlin überhaupt al plannen had om Oost Europa aan te vallen, dan had dat 5 tot 10 jaar geleden vrij eenvoudig gedaan kunnen worden. Bij de illegale oorlog tegen Libië bleek dat de kapot bezuinigde Europese strijdkrachten geen deuk meer in een pakje boter konden slaan, en volledig afhankelijk waren van Amerikaanse vuurkracht. Op basis van tientallen oorlogssimulaties concludeerden diverse topexperts de afgelopen jaren dat het Russische leger in hooguit 2 weken tijd zonder substantiële tegenstand Europa zou kunnen overlopen.

Geruchten over zo’n op handen zijnde aanval zijn er in de reguliere media regelmatig geweest, maar er werd –en wordt- nooit een spoortje van bewijs van geleverd. Wat wel onomstotelijk vaststaat is dat de Russen in al die jaren geen agressie, maar juist tal van toenaderingspogingen ondernamen, met de bedoeling om de onder president Obama sterk verkilde verhoudingen weer te ontdooien, en de samenwerking juist te intensiveren. Al die serieuze pogingen werden onder grote druk van Washington echter bijna allemaal door Europa afgewimpeld.

De echte agressors

‘Het Pentagon heeft namelijk een nieuwe wereldoorlog gepland, een die ook en opnieuw op ons werelddeel zal worden uitgevochten, en die onze landen onherstelbaar verwoest zal achterlaten,’ luidt de laatste zin van de eerste alinea. Dat mag sommigen nog steeds overdreven lijken, maar probeert u zich eens een moment in de positie van de Russen te verplaatsen.

De vele honderden massale Amerikaanse militaire transporten naar Oost Europa –vaak met ongemerkte tanks en pantserwagens, wat officieel verboden is (3)-, die regelmatig door burgerjournalisten worden gefilmd (/video 2 / video 3) laten zien dat de echte agressors niet in Moskou, maar in Brussel en Washington zitten. Tegen alle eerdere afspraken en beloften in vindt er een enorme Westerse militaire opbouw langs de Russische grenzen plaats. Dat de Russen daar uiteindelijk wel op moeten reageren, is niet meer dan logisch. Als de angst voor een aanval of invasie al terecht is, hebben de leiders in het Kremlin daar dan niet veel meer gegronde redenen toe dan wij?

https://youtu.be/fDbV0grM1L0

https://youtu.be/Djxv_JIPpKQ

https://youtu.be/iSXiUICfNMQ

Bronnen:

(1) Anonymous
(2) Anonymous
(3) Anonymous

Share.