Volgens twee hooggeplaatste insiders van het Vaticaan –de een lid van de Ridderorde van het Heilige Graf en de Pontificale Ruiterorde van paus Sint-Sylvester, en de ander lid van het Vaticaanse diplomatieke Staatssecretariaat (‘ministerie’ van Buitenlandse Zaken)- zal paus Franciscus al volgend jaar zijn aftreden bekend maken. De belangrijkste reden: zijn taak als eerste Jezuïtische paus van de Nieuwe Wereld Orde zou dan zijn voltooid. Tevens zou Franciscus zijn oude dag niet in Rome, maar in zijn thuisland Argentinië willen doorbrengen.

Opstarten Marxistische NWO-agenda gelukt

De paus is een van de hoogste ‘NWO’ topfiguren die met succes Agenda-2030 erdoor heeft gedrukt, het alomvattende Marxistisch-socialistische VN-programma om de welvaart in het Westen met torenhoge CO2/milieubelastingen te verplaatsen naar de Derde Wereld, en de traditionele Europese en Amerikaanse samenleving uit te wissen door deze te overspoelen met miljoenen (moslim)migranten.

Ook heeft Francicus in navolging van zijn voorganger grote stappen gezet naar het samenvoegen van het christendom en de islam tot een min of meer universele religie (in de wandelgangen ‘crislam’ genoemd).

Tijdens een aan de gang zijnde synode waarschuwde Franciscus zijn bisschoppen en kardinalen dat ze moeten vermijden dat ze zich laten meeslepen door ‘complotten’ die op het internet over het Vaticaan en de Katholieke Kerk worden verspreid.

Zware kritiek van conservatieve geestelijken

De leider van de grootste christelijke kerk kreeg de afgelopen dagen tal van vragen van invloedrijke conservatieve bisschoppen over zijn recente bezoek aan de VS, dat volgens velen een totale mislukking was. Door Franciscus’ openlijk promotie van een vrijzinnige (neo-)communistische kerk- en wereldorde zou hij steeds meer traditionele katholieken van zich hebben vervreemd.

Zo was er veel protest tegen de door de paus toegestane lobby tijdens de synode van ‘LGBT’ (lesbisch, gay, bi en transgender) activisten voor acceptatie van hun geaardheid door het Vaticaan. Op 2 en 3 oktober werden hiervoor twee speciale conferenties in Rome georganiseerd.

Eén conferentie kreeg de weinig verhullende naam ‘Ways of Love’. Het werd niet alleen de geboorteplaats van het Global Network of Rainbow Catholics (de regenboog is het bekende uit de Bijbel ‘gekaapte’ symbool van de LGBT lobby), maar bleek ook het moment waarop ene vader Charamsa openlijk zijn ‘coming out’ als homo bekendmaakte.

‘Homo’s zijn de redding van de Kerk’

Het schokkendst was echter de openlijke verklaring van de Mexicaanse bisschop José Raúl Vera Lopez dat ‘homo’s de redding van de Kerk’ zijn. Hij werd daarin gesteund door twee Jezuïeten aan zijn zijde: Pedro Labrin uit Chili en Pino Piva uit Italië.

Tijdens de Synode van Bisschoppen voor het Gezin verklaarde de aartsbisschop van Foggia, Giuseppe Casale, tegen de media dat ‘homoliefde geen zonde is’ en ‘het fout is het te verbieden. Homoseksualiteit is van toegevoegde waarde voor de Kerk.’

‘Kerk in monsterachtig iets veranderd’

Leo Lyon Zagami, een geopolitieke onderzoeksjournalist en auteur van negen boeken –inclusief zijn meest recente ‘Paus Franciscus: De Laatste Paus?’-, die persoonlijk het baanbrekende nieuws van bovengenoemde bronnen vernam, concludeerde dat ‘het geen wonder is dat Paus Franciscus volgend jaar zijn aftreden aan de wereld bekend zal maken, omdat hij de kerk in een monsterachtig iets heeft veranderd dat niets meer te maken heeft met de leringen van Jezus Christus.’

Bron

Share.