In totaal 503 varkensboeren hebben zich bij het Rijk aangemeld voor de subsidie, die ze kunnen krijgen als ze stoppen. Dat is fors meer dan de 300 waar het ministerie van Landbouw op had gerekend. Het betekent dat ruim 13 procent van alle varkensboeren wil stoppen.

Nederland telde eind vorig jaar volgens het CBS nog ruim 3700 vestigingen.

Krimp varkensstapel

Het ministerie heeft 180 miljoen euro beschikbaar voor het uitkopen van de boeren. Dat is niet genoeg om alle aanvragen te honoreren. Het ministerie kan niet schatten hoeveel er extra nodig is, maar volgens een berekening moet het om ongeveer 120 miljoen euro gaan.

Het ministerie geeft geen informatie over het aantal varkensrechten dat de stoppende boeren bezitten. Volgens een ruwe schatting op basis van cijfers die minister Carola Schouten eerder bekend maakte, moeten dat er ongeveer 1,6 miljoen zijn. Dat is ruim 13 procent van het totale aantal varkens in Nederland, dat volgens het CBS eind vorig jaar nog ruim 12 miljoen bedroeg.

Als alle aanvragen worden gehonoreerd krimpt de varkensstapel met dat percentage. Want de dierrechten van met subsidie stoppende boeren worden ongeldig en kunnen dus niet door andere boeren worden overgenomen

Dit is wat varkensboeren kunnen krijgen als ze ermee stoppen

De komende maanden gaat het Rijk bekijken welke boeren daadwerkelijk in aanmerking komen om te stoppen en moeten ook de boeren zelf de definitieve beslissing nemen. De zogenoemde warme sanering is bedacht om een einde te maken aan de geuroverlast die varkenshouderijen veroorzaken in twee concentratiegebieden in het zuiden en oosten van het land.

In die gebieden is ongeveer 84 procent van alle varkensboeren gevestigd.

Stankoverlast
Alleen bedrijven uit die gebieden konden zich aanmelden. Veel omwonenden klagen er over stankoverlast. Varkenshouders die woningen binnen een straal van een kilometer van hun bedrijf hebben, konden meedoen aan de saneringsoperatie.

In principe komen bedrijven die de meeste geuroverlast veroorzaken het eerst in aanmerking voor subsidie. Gespecialiseerde bedrijven kunnen dat meten. Zij nemen luchtmonsters en analyseren die in een laboratorium.

Meer varkenshouders willen hun bedrijf laten opkopen dan er geld is

Stikstofcrisis
De kans is echter groot dat het Rijk alle bedrijven opkoopt., Want inmiddels is niet meer alleen de geuroverlast van belang. Het helpt ook bij het oplossen van de stikstofcrisis. Becijferd was dat er sprake zou zijn van een stikstofreductie van ongeveer 2,1 kiloton als er 300 boeren zouden stoppen. Nu dat er 503 zijn kan de reductie oplopen tot rond 3,5 kiloton. Dat schept ruimte voor de bouw van woningen en aanleg van wegen.

Minister Schouten zei daarom eerder deze week al dat ze gaat kijken ‘hoe ze hier maximaal ruimte aan kan geven’. Ze kon nog niet zeggen dat alle aanvragen worden gehonoreerd omdat er veel geld mee is gemoeid. Daarover moet eerst het kabinet een besluit nemen. Over drie maanden horen de varkensboeren die willen stoppen waar ze aan toe zijn.

Voor- en nadelen van onze gigantische varkensvleesindustrie:
Nederland is een van de grootste producenten van varkensvlees ter wereld. De industrie is mogelijk zelfs een stuk groter dan de sector zelf zegt. Dat heeft gevolgen voor onze gezondheid, maar het levert ook banen op.

Share.