vrijdag, september 29

 ‘Hongarije doet het tegenovergestelde van Europa: wij willen geen gemengde samenleving die onze identiteit totaal zal veranderen’ – 215 miljoen christenen in 108 landen worden verdrukt en vervolgd vanwege hun geloof.

De in Brussel verafschuwde Hongaarse premier Viktor Orban heeft de leiders van de EU opgeroepen om de christenen in Afrika en het Midden Oosten te beschermen tegen uitroeiing. Gebeurt dat niet, dat zullen uiteindelijk ook in Europa zelf christenvervolgingen losbarsten. Die zijn volgens hem op subtiele ‘geestelijke’ wijze feitelijk al begonnen doordat christenen steeds vaker worden gediscrimineerd, en de Europese politieke elite zich almaar harder tegen de christelijke basiswaarden van onze samenleving keert.

Hongarije wil ervoor zorgen dat de christenen uit Syrië, Irak en Nigeria weer veilig naar hun thuislanden, ‘waar hun voorvaderen honderden jaren hebben gewoond’, kunnen terugkeren. ‘Dit noemen wij Hongaarse solidariteit… Hongarije helpt,’ zei de premier in een toespraak voor de International Consultation on Christian Persecution conferentie rond het thema ‘het zoeken naar antwoorden op een lang genegeerde crisis’.

‘Hongarije wil geen gemengde samenleving die onze identiteit totaal uitwist’

‘Een groep van Europa’s intellectuele en politieke leiders wil een gemengde samenleving creëren die de culturele en etnische identiteit, en ook de christelijke aard van het continent binnen enkele generaties totaal zal veranderen,’ aldus Orban. ‘Maar Hongarije doet het tegenovergestelde van wat Europa momenteel doet. Volgens lokale christelijke leiders doen wij wat nodig is, wat het meest belangrijk is voor de gemeenschappen die zij leiden: we helpen hen om mensen terug naar huis te laten gaan.’

Ernstige vervolgingen ‘kunnen ons ook gaan overkomen’

Orban wees erop dat christenen in Europa nu al met vervolging te maken hebben, maar dat deze nog voornamelijk van verborgen, ‘geestelijke’ aard is, ‘echter zonder twijfel onrechtvaardig, discriminerend en soms pijnlijk’. Hij voegde er wel aan toe dat de problemen van Europese christenen op geen enkele manier vergeleken kunnen worden met de wrede vervolgingen –zoals martelingen, verkrachtingen en moorden- die de christenen in Afrika en het Midden Oosten moeten doorstaan.

Desondanks waarschuwde hij dat ‘het grootste gevaar dat ons vandaag bedreigt de onverschilligheid van de Europese elite is, die hun christelijke wortels verwerpen, ondanks het feit dat het lot van de christenen in het Midden Oosten Europa wakker zou moeten schudden dat dit, hoe onvoorstelbaar dat nu nog lijkt, ook ons kan overkomen.’

Christenen meest vervolgde gelovigen ter wereld

‘Het is een feit dat het christendom de meeste vervolgde religie ter wereld is. 215 miljoen christenen in 108 landen lijden op dit moment onder verschillende vormen van vervolging. 4 van de 5 mensen die vanwege hun geloof worden onderdrukt zijn christen. In 2015 werd in Irak iedere 5 minuten een christen vermoord vanwege zijn geloof.’

‘Wat ons betreft is Europa een christelijke continent,’ vervolgde de premier. ‘Wij willen dat graag zo houden. Hoewel we er wellicht niet alles van kunnen behouden, willen wij op zijn minst dat kleine stukje redden dat de goede Heer aan de Hongaren heeft toevertrouwd.’

Bron

Share.