maandag, september 25

Horizon en Karakter maakten fouten bij overplaatsing suïcidale jongere

Jeugdzorg en jeugdgezondheidszorg hebben steken laten vallen bij de overplaatsing van een jongere van de ene instelling naar de andere. Dat schrijft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd naar aanleiding van het onderzoek naar de suïcide van de jongere bij een locatie van Horizon jeugdzorg. De jongere was daarheen overgeplaatst vanuit Karakter, een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie.

Bij de overplaatsing van de jeugdige is relevante informatie verloren gegaan, schrijft de inspectie. “Overplaatsing van een jeugdige is zeer ingrijpend en moet alleen in uiterste gevallen worden ingezet. Instellingen moeten zoveel mogelijk hun aanpak en werkwijze aanpassen aan wat een jeugdige nodig heeft, in plaats van jeugdigen over te plaatsen naar een instelling met een ander aanbod. Als overplaatsing dan toch onvermijdelijk is, moet de benodigde expertise beschikbaar blijven.”

De Jeugdwet had de schotten tussen jeugdzorg en jeugdgezondheidszorg moeten wegnemen. De inspectie erkent dat deze zaak laat zien dat dit niet overal is gelukt. “De kennis en ervaring van jeugd-ggz en jeugdzorg moeten nog meer samen worden gebracht. Dat is nodig voor een optimale behandeling van jongeren met complexe problematiek”, concludeert de IGJ.

Ouders
Het onderzoek wijst bovendien uit dat Horizon op meerdere punten niet heeft gehandeld volgens de verwachtingen van de inspectie. Zo waren de ouders van de jeugdige bijvoorbeeld onvoldoende betrokken bij de inschatting van het risico op suïcide. De inspectie heeft verschillende aanbevelingen gedaan aan de betrokken instellingen. Zij moeten binnen zes weken een verbeterplan sturen.

Share.