Het IARC (International Agency for Research on Cancer), heeft zijn wetenschappelijk medewerkers destijds dringend geadviseerd niet alle rapporten over het mogelijk kankerverwekkend zijn van glyphosate vrij te geven. Dit om externe inmenging te voorkomen en in verband met intellectuele eigendomsrechten.

Eerder was onder de noemer van de Amerikaanse ‘freedom of information laws’ gevraagd, om ALLE documentatie vrij te geven.
Het IARC rapport is niet alleen pijnlijk voor Monsanto, ook het IARC zit er nu danig mee in hun maag. En op wetenschappelijk, en op wettelijk en op financieel gebied, heeft het IARC iets uit te vechten.

Lees verder in https://www.sott.net/article/332309-The-International-Agency-for-Research-on-Cancer-is-under-fire-for-withholding-carcinogenic-glyphosate-documents

 

Share.