zaterdag, september 30

adat de IJslandse economie vorig jaar met 1,9% groeide, wordt voor 2015 een groei van 3,5% verwacht. Ook de staatsschuld is gezakt tot 64% van het bbp in vergelijking met 87% tijdens de piek van de financiële crisis in 2012.

De IJslandse premier Sigmundur Davio Gunnlaugsson feliciteert zich ondertussen dat zijn land nooit toetrad tot de Europese Unie:

Ik ben er vrij zeker van dat ons herstel nooit mogelijk was geweest indien we lid van de EU waren geweest.”

Had zijn land het lidmaatschap wel gekregen – de IJslanders vroegen in volle economische crisis lidmaatschap van de EU aan in 2009 om in 2013 definitief  af te haken – ‘dan zou ons waarschijnlijk het lot van Griekenland beschoren zijn geweest, of dat van Ierland dat alle schulden van de Ierse banken op de belastingbetaler verhaalde,’ aldus Gunnlaugsson in een interview met het webmagazine Politico.

Indien al onze schulden in euro’s waren geweest en we verplicht waren geweest te doen wat Ierland en Griekenland deden en we de verantwoordelijkheid voor de schulden van onze failliete banken hadden moeten opnemen, dan zou dat een catastrofe zijn geweest en waren we nu waarschijnlijk bankroet.”

De krona, een eigen munteenheid onafhankelijk van de euro, een onafhankelijke wetgeving en de controle over de grondstoffen gaven de IJslandse regering ruimte om te manoeuvreren en speelden een cruciale rol in het lokale herstel. Ook het toerisme nam de voorbije vier jaar telkens opnieuw met 25% toe. Gunnlaugsson:

Het feit dat we buiten de EU stonden is uiteindelijk essentieel gebleken voor ons economisch herstel. De kans dat we ooit opnieuw het lidmaatschap aanvragen lijkt me vandaag klein – neen, onbestaande.”

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) bevestigde onlangs dat IJsland volledig hersteld is van de crisis, zonder te hebben moeten inboeten op zijn sociale systeem met onder andere gratis ziekteverzekering en onderwijs.

Bron

 

Share.