maandag, september 25

De gele hesjes, wie deze term hoort of leest denkt dan doorgaans aan wat er allemaal gaande is in Frankrijk, waar iedere zaterdag duizenden mensen in een geel hesje op de been zijn om te protesteren tegen het beleid van de Franse president Macron. Echter, is deze beweging inmiddels Frankrijk ver voorbij. Gele hesjes, geïnspireerd door de acties in Frankrijk verschijnen nu in bijna alle lidstaten van de Europese Unie en zelfs daarbuiten op plekken als Australië, de Verenigde Staten en Canada.

Gele Hesjes in Nederland

Ook in Nederland zijn er sinds december 2018 wekelijks duizenden gele hesjes op de been in diverse steden op zaterdag, en hoewel het allemaal nog een stuk kleiner is als in Frankrijk en zelfs België, zien we nu al een beweging die al duizenden leden kent en net als de gele hesjes in Frankrijk hebben ze geen leider, geen aanspreekpunt, maar staan ze er op persoonlijke titel, maar verbonden met elkaar omdat ze allemaal hetzelfde willen: Een betere toekomst voor zichzelf, hun kinderen en de generaties die na hen komen.

Gele hesjes beseffen dat we er kunnen staan om uiteenlopende redenen. Betere zorg, Hogere lonen, een beter pensioen of lagere zorgkosten en belastingen om maar een paar mogelijke redenen te noemen. Gele hesjes beseffen ook dat ongeacht waar ze voor staan te demonstreren de oorzaak altijd dezelfde is: Een overheid die niet luistert naar de burgers, deze monddood maakt en de armen uitknijpt om de kas van de rijken te spekken. Gele hesjes staan er om te demonstreren en om gehoord te worden door een overheid, die hun belangen al lang niet meer dient. We doen dat vreedzaam en houden ons ver van geweld. Wij willen een punt maken, gezien worden en gehoord en hopen op termijn zo talrijk te zijn dat puur door de aantallen de overheid niet meer om ons heen kan.

Ik ben een Geel Hesje

Elke zaterdag sta ik in mijn gele hesje samen met mijn gele medestanders op demonstraties. Ik doe dit voor iedereen die het moeilijk heeft, voor de oudere die niet de zorg krijgt waar hij of zij recht op heeft, voor het kind dat ten onrechte uit huis wordt geplaatst. Voor de sociaal zwakkeren die worden uitgeknepen en dwangarbeid moeten uitvoeren onder het mom van participatie en ik sta er voor de ontslagen werknemer wiens baan verdrongen is door deze participatie wet. Ik sta er voor al die zaken en nog veel meer en de oorzaak is bij al deze zaken één en dezelfde, een overheid die niet het landsbelang of burger belang dient maar de rijke elite, de 1% van ons land die 83% van alle welvaart binnen harkt en opsoupeert met hulp van die overheid die met recht een Roverheid genoemd mag worden.

Ik ben een Geel Hesje, kom naast me staan…

 

Share.