Ook in 2016 moeten we weer rekening houden met een stijging van de maandelijkse premies voor onze zorgverzekeringen. De verwachtte stijging is volgens diverse bronnen ongeveer € 114,- waarmee de basispremie op € 9,50 per maand toeneemt. Het eigen risico stijgt naar boven de € 400,-. De stijging heeft te maken met nieuwe kabinetsbeslissingen waardoor de verzekeraars verwachten meer kosten te maken.Maakt de vrijheid in keuze voor de zorg je minder uit? Dan kunnen in de nieuwe zorgverzekeringen waarin de verzekeraar het grotendeels bepaalt nog wel besparingen worden gehaald. De precieze details volgen binnenkort voor het komende jaar (verwachting is september / oktober).

Waarom een winstoogmerk?

De nieuwe stijging doet je afvragen in hoeverre deze constructie nog werkbaar is. Moeten zorgverzekeraars nu echt bedrijven met een winstoogmerk zijn? Moeten we niet toewerken naar een landelijk systeem waarin er zonder winst wordt gewerkt?

Een systeem waarin het gaat om de zorg van mensen mag efficiënt worden ingericht, dit bewerk je met commerciële bedrijven en targets. Hoe ver dit mag gaan is iets wat het kabinet nauwgezet in de gaten moet blijven houden.

Overstappen kan helpen, lang niet altijd

Het zorgstelsel gaat voorlopig niet veranderen, wat kun je als consument doen om die maandelijkse kosten toch wat naar beneden te krijgen? Je zorgverzekering vergelijken kan een uitkomst zijn. Sinds dit jaar vallen alle vergelijkers onder strenge regulering (ook op deze website). Hierdoor mag je als consument erop vertrouwen dat je te maken hebt met een goede vergelijker. Wij werken hierin samen met Komparu.

Heb jij een eigen tip voor het afsluiten van een nieuwe zorgverzekering? Deel die dan met onze bezoekers!

Bron
Share.