dinsdag, september 26

De industrieën produceren zo veel plastic en de mens dumpt zo veel ervan in zee, dat er in 2050 vermoedelijk meer kunststof dan vis in de oceanen is te vinden. Dat schrijft de Ellen MacArthur Foundation in een rapport dat bij het begin van het World Economic Forum in Davos is gepresenteerd. Uit het rapport blijkt deze voorspelling echter sterk overdreven.

In een halve eeuw is de plasticproductie wereldwijd vertwintigvoudigd. Er wordt momenteel jaarlijks circa 311 miljoen ton geproduceerd. De stichting verwacht dat de productie de komende twintig jaar nog eens zal verdubbelen. 20 procent van de olieproductie zal in 2050 opgaan aan plastic. Vandaag de dag is dat nog 5 procent. Slechts 5 procent van het plastic wordt gerecycled. De rest verdwijnt naar stortplaatsen of in zee.

Meer plastic dan vis in 2050 is overigens sterk overdreven, blijkt uit de kleine lettertjes in het rapport van de stichting zelf. In zee zit naar schatting zo’n 10 miljard ton vis, en ‘slechts’ 150 miljoen ton plastic, waar jaarlijks zo’n 8 miljoen ton bij komt. Omgerekend zou dat betekenen dat het in het huidige tempo nog tot het jaar 3246 duurt voordat er meer plastic dan vis is. Zelfs bij de verviervoudiging van de plasticdump die de Ellen MacArthur Foundation in het allerergste geval verwacht, zijn de vissen de komende drie eeuwen zeker nog in de meerderheid.

Lees verder: Volkskrant

Share.