Hoewel de Iraanse president Hassan Rouhani vandaag de aanval op de Saudi Arabische ambassade, die het gevolg was van de executie van de Shi’itische Ayatollah Himr al-Nimr, veroordeelde, zei een van de hoogste Iraanse geestelijken, Ayatollah Ahmad Khatami, dat hij er niet aan twijfelt ‘dat dit pure bloed het huis van Saud zal besmeuren en hen uit de geschiedenisboeken zal wegvagen’. In het Bijbelboek Jesaja (21) staat voorzegd dat Elam (het huidige Iran) in de eindtijd Arabië totaal zal vernietigen, waardoor het één grote brandende ‘pekoven’ (pek = ruwe olie) wordt dat nooit meer bewoond zal worden.

De titel ‘Ayatollah’ is afgeleid van het Arabische ayatu allah, dat ‘teken van Allah’ betekent. Het is na de Grote Ayatollah (Khamenei) de hoogste geestelijke positie in de Shi’itische islam. Er werken slechts 17 Ayatollahs buiten de Islamitische Republiek Iran. Eén van hen werd gisteren samen met 46 (!) anderen door Saudi Arabië Barbarië geëxecuteerd door ophanging, zogenaamd omdat ze zich schuldig hadden gemaakt aan terrorisme.

Nu wordt er iedere paar dagen wel iemand ter dood gebracht in Saudi Arabië (157 in 2015), zonder dat Europa en Amerika daar ook maar één woord aan vuil maken. Maar nadat hun Sharia-bondgenoot 47 executies op één dag uitvoerde, werd het zelfs het hypocriete Westen te gortig en spraken de VS, de EU en diverse Europese landen hun ‘zorgen’ uit, en werd het koninklijke regime in Riyadh gevraagd ‘de mensenrechten te respecteren en beschermen’. (2)

Oorlog Iran-Saudi Arabië dichterbij

In Iran en andere moslimlanden braken er hevige rellen uit door Shi’iten die protesteerden tegen de executie van een van hun belangrijkste geestelijke leiders. In Mashhad werd de Saudische ambassade in brand gestoken. Ayatollah Khatami verwoordde vervolgens de in heel Iran luidkeels gehoorde roep om de vernietiging van Saudi Arabië, dat minstens zo erg wordt gehaat als de Joodse staat Israël.

De Saudische koning Salman al-Saud negeerde pleidooien uit Washington om al-Nimr te sparen, vermoedelijk omdat hij nog steeds woedend is op het nucleaire (fake) akkoord dat Obama vorig jaar zomer met Iran sloot, en dat definitief de weg vrijmaakte voor een toekomstige Iraanse kernbom.

Eerder dat jaar hadden 10 Soenitische landen de Al-Tahaluf Al-A’Shari (Tien Naties Confederatie) opgericht als reactie op de groeiende Shi’itische dreiging. Recent kocht Saudi Arabië enorme hoeveelheden Amerikaanse ‘smart’ en ‘bunker buster’ bommen, volgens analisten vooral bedoeld voor een oorlog met Iran. De Emiraatse politicoloog Abdulkhaliq Abdulla schreef op Twitter dat het koninkrijk nu ‘beter dan ooit voorbereid is’ voor een gewelddadige confrontatie.

Die in de Bijbel voorzegde oorlog lijkt dan ook niet langer een profetie voor de verre toekomst. Met Iran in controle over Irak, Jemen en Oman, en later mogelijk ook Bahrein en Jordanië, wordt Saudi Arabië langzaam maar zeker omsingeld.

Erdogan afgelopen week tot de Ka’aba toegelaten

Slechts enkele dagen voor de executies had de koning de Turkse president Erdogan, zijn belangrijkste ‘partner in crime’ in het financieren, trainen en bewapenen van ISIS, de burgeroorlog in Syrië en de uitroeiing van het christendom in het Midden Oosten, exclusief toegang gegeven tot dit islamitische ‘heilige der heiligen’: de zwarte Ka’aba steen in Mekka, met daarin de volgens de islam letterlijk uit de hemel gevallen ‘ster’ (meteoor).

rdogan-kaaba-mekkaOp uitnodiging van de koning trad Erdogan afgelopen dinsdag de Ka’aba binnen door de bekende gouden poort, de Bab-Illah, wat letterlijk ‘Poort naar Allah’ en tevens ‘Babel’ betekent (zie foto onder). Deze poort gaat slechts 2 x per jaar open voor hooggeplaatste moslims. Het zwart-met-gouden gewaad staat vol met Arabische godslasteringen aan het adres van God en Zijn Zoon. (3)
Babel / Babylon vernietigd

De vernietiging van Arabië, de ‘hoer’ zetelend in Mekka (waar het met 7 megatorens uitgebreide Ka’aba complex –het grootste ter wereld- letterlijk ‘de berg Babel’ wordt genoemd), zal op de Rode Zee worden gehoord (Jeremia 49:21) en gezien (Openbaring 18 en 14). Alle volken die ‘haar’ (= de Ka’aba wordt als een vrouw omschreven, en het zwart-met gouden kleed als haar ‘jurk’) ‘wijn’ (olie) hebben gedronken en zo overspel met haar pleegden (immers: de islam gaat rechtstreeks tegen alle Westerse waarden in, en toch doen we maar wat graag zaken met hen), zullen om haar treuren, omdat hun belangrijkste olieleverancier annex koper van tal van luxe goederen zal zijn weggevallen.

Volgens Openbaring zal er in de hemel echter grote vreugde zijn, omdat de zetel van de religie die op dit moment een massale uitroeiingsoorlog tegen de christenen voert (en velen van hen onthoofdt, zoals ook in de Bijbel is voorzegd), eindelijk voorgoed zal zijn vernietigd.

Bronnen:

(1) Reuters (via Shoebat)
(2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
(3) Shoebat

Share.