In de dagen dat Nederland de 2e Wereldoorlog herdenkt en iedere TV zender daar uitgebreid aandacht aan besteedt, staan NAVO-troepen voor de Russische Federatie, wordt er oorlogstaal gebruikt en worden Europese militaire manschappen opgeroepen om mee te doen…

Lees het verslag van RADIO EEN VANDAAG 03 mei 2016
(op: http://www.radio1.nl/items/354991-Eerder)

Militaire spierballentaal

Het rommelt flink aan de grenzen van Oost-Europa. Spanningen tussen het Westen en Rusland doen oude tijden herleven.
De Amerikaanse minister van Defensie, Ash Cater, liet gisteren 2 mei 2016 vallen dat de NAVO nu overweegt om extra troepen te sturen naar de grens met Rusland. In totaal zou het dan gaan om 4000 extra militairen, die dan voornamelijke in de Baltische staten en Polen gelegerd zouden worden. Het is niet voor het eerst dat we dit soort spierballentaal horen. In de zomer van 2014 was het ook al raak en werden er troepen en tanks van de NAVO naar de grens met Rusland gestuurd. In juli komt de top van de NAVO bijeen in Warschau, dan zal er een definitief besluit worden genomen over de inzet van extra militairen. We praten er over met schrijver Bas van de Plas, die woont in Estland, op nog geen 100 meter vanaf de grens met Rusland.

Bas van Werven: Het rommelt flink aan de grenzen van Oost Europa. Spanningen tussen het Westen doen oude tijden herleven.

De Amerikaanse minister van Defensie Ash Carter* liet gisteren 2 mei 2016 vallen dat de NAVO nu overweegt om extra troepen te sturen naar de grens met Rusland. In totaal zou het gaat om zo’n 4.000 extra militairen die dan voornamelijk worden gestationeerd in de Baltische Staten Estland, Letland en Litouwen en Polen. Deze militaire spierballentaal hebben we eerder gehoord. En ook nog van dezelfde man! Hij noemde het toen niet een koude oorlog maar een hete oorlog met Rusland (We do not seek a cold, let alone a hot war with Russia. Hij zei: We will defend our allies! The rule based international order and the positive future in the fourth (? kon ik niet verstaan) … We rely in NATO in this new year, in this new playbook. We are pleased to announce that we will temporary staged one armoured brigade come back teams vehicles and associated equipment in countries in Central and Eastern Europe.” Dat zei dus Ash Carter in de zomer van 2014. En nu dreigt het opnieuw dezelfde kant uit te gaan. Daar gaan we over praten met de schrijver en Ruslandkenner Bas van der Plas* die al jaren woont in het hart van de Baltische regio.

Bas van Werven: Meneer Van der Plas welkom.
Bas van der Plas: Goedemiddag. Kunt u eerst even uitleggen aan de luisteraar waar u precies woont?

Antwoord: Ja dat kan ik uitleggen. Ik woon in de stad Narva in Estland. Dat is de grensstad met Rusland. En vanuit mijn flat heb ik een riant uitzicht op de Russische Federatie.
Vraag: Hoe dicht zit u op de grens?
Antwoord: 100 meter.
Vraag:100 meter, dat is inderdaad redelijk dicht tegen Rusland aan.
Antwoord: Ik heb de NAVO al gezegd dat ze hier geen troepen hoeven stationeren want ik kijk goed uit mijn raam en als ik de Russische tanks zie aankomen dan bel ik wel even.
Vraag: Nu even terug naar de zomer van 2014, want over wat u toen gezien heeft… U merkte indertijd iets he, van de toenemende spanningen tussen Rusland en het Westen.
Antwoord: Ja dat is natuurlijk al een hele tijd gaande. Wij zien dus continu nieuwe stappen die gezet worden in de richting van provocaties naar de Russische Federatie, terwijl er van de andere kant eigenlijk geen procovacies zijn. Dat is dus een beetje een merkwaardige situatie.
Vraag: Wacht even. Van de Russische kant, zegt u, ziet u niets, maar aan uw kant, aan de Estlandse kant, ziet u daar NAVO militairen rondtrekken?
Antwoord: Ja. Het is dus niet zo dat Rusland ook militairen aan de grens met de NAVO-landen heeft samengetrokken. Maar de NAVO doet wel het omgekeerde.
Vraag:Begon dat in 2014?
Antwoord: Ja dat is in 2014 begonnen tijdens de NAVO top in Wales. Daar hebben ze besloten om een zeer snelle interventie macht op te zetten de VJTF* (Very High Readiness Joint Task Force VJTF) en toen ging het al over 5.000 man die paraat zouden staan om op korte termijn ingezet te worden tegen Rusland.
Vraag: En u zag er zelfs een militaire parade van de NAVO?
Antwoord: Dat was vorig jaar (2015). Hier in Narva. Toen was er een militaire parade van de NAVO op de onafhankelijkheidsdag van Estland. Het wrange is dat die parade begon op 10 meter van de Russische grens.
Vraag: Dat was duidelijk een provocatie?
Antwoord: Dat was een hele duidelijke provocatie.
Vraag: Maar de Russen keken gelukkig niet mee, want die hadden daar niemand staan?
Antwoord: Die hadden daar natuurlijk ook hun mensen staan, maar niet militair.
Vraag: Nee. Nee. Nee. Goh… Nou is die troepenopbouw eigenlijk al aan de gang sinds 2014 he, want wat meneer Ash Carter nu doet is eigenlijk een vervolg op wat hij in 2014 heeft toegezegd, hoeveel militairen zijn er op dit moment gestationeerd bij u in de buurt in Narva?
Antwoord: In Narva niet. Er zijn dus op verschillende militaire bases in Estland, maar ook in Letland en Litouwen NAVO militairen aanwezig. In totaal zou het dus eigenlijk moeten gaan om 10.000 manschappen. (red. NB. vergeet ook niet de NAVO-troepen in Polen en de enorme NAVO-oorlogsvloot in de Zwarte Zee, zie mijn boek ANDER NIEUWS deel 1 pag. 379)
Antwoord:vervolg: Wat ik dus buitengewoon wrang vind: het is volgende maand 75 jaar geleden dat Operatie Barbarossa plaats vond, de Duitse inval in de Sovjet Unie en dat nota bene nu Duitsland het voortouw neemt in het stationeren van NAVO militairen aan de grenzen met Rusland.
Vraag: Steekt dat nog een beetje bij de bewoners bij jullie in de buurt?
Antwoord: Nou, wij hebben hier (in Estland) dus op 9 mei de “Dag van de Overwinning” van het Rode Leger op Nazi Duitsland. Omdat ik dus in het Russische deel van Estland woon wordt dat hier ook gevierd. Als je dus elders in Estland gaat kijken dan wordt het niet gevierd omdat dus de Russen dan daarna weer als bezetters worden beschouwd, maar we kunnen natuurlijk niet er omheen dat er een belangrijke Sovjetbijdrage geweest is aan het verslaan van Nazi Duitsland en dat wordt dus gewoon ieder jaar nog weer gevierd en herdacht.
Vraag: Precies, tenminste dus in het Russisch deel van Estland, zoals u terecht zegt.
Antwoord: Ja maar ook in Rusland zelf. In Rusland zelf is dit de belangrijkste burgerlijke feestdag.
Vraag:Even naar het andere, want niet voor niets denken wij, tenminste dat horen wij hier in de media, roept Ash Carter op tot die troepen-vermeerde-ring, want zegt hij, we moeten ons zorgen maken over het machtsvertoon van de Russen, dat zien we niet alleen daar in het deel waar u zit, tegen de Russische grens aan, maar met opzichtig machtsvertoon bijvoorbeeld in de Krim en Oost Oekraïne.
Antwoord: Ja, nou ja, van machtsvertoon aan deze kant waar ik woon is absoluut geen sprake. Er zijn zelfs uitgebreide culturele betrekkingen tussen de stad Narva (Estland) en de stad Ivangorod aan de overkant van de rivier dus in de Russische Federatie [red: De Estlandse stad Narva ligt aan de linkeroever van de rivier de Narva (de grens) en vormt samen met de Russische stad Ivangorod aan de rechteroever een dubbelstad, waar aan weerszijden historische fortificaties staan. Hier zijn een weg- en een spoorbrug over de rivier. Narva en Ivangorod liggen zo’n 160 km ten zuidwesten van Sint-Petersburg.]
Antwoord: (vervolg): Het symphonie orkest van St. Petersburg treedt binnenkort op in Tallinn (de hoofdstad van Estland in het noordwesten van Estland) als een soort vriendschapsbezoek. Er zijn zeer uitgebreide culturele banden. Ik zie dus geen enkele dreiging vanuit de kant van Rusland.
Vraag: Geen enkele dreiging zegt u, terwijl we toch ook wel eens verhalen horen inderdaad van: Poetin’s volgende expansiedrang zou zich inderdaad richten op de Baltische Staten.?
Antwoord: Ja nou ja, dat vind ik dus eh… kijk, we zitten dus behalve in een koude oorlog ook in een propaganda oorlog…
Vraag: het is weer Koude Oorlog, meneer van der Plas, gewoon.
Antwoord: Wat zegt u?
Vraag: Het is gewoon weer Koude Oorlog dus.
Antwoord: Het is weer Koude Oorlog. Maar wat er ook belangrijk bij is, is de propaganda oorlog en de uitspraak die u net deed, die beschouw ik als een van de uitwassen van de propaganda. Hier in Narva krijg je dus regelmatig buitenlandse TV ploegen op bezoek, die dus vooral een verhaal willen gaan vertellen dat de Russische bevolking in Estland de 5e Kolonne van Poetin is. Maar ook dat is dus weer gewoon desinformatie die eigenlijk helemaal nergens op slaat, maar alleen maar in het Westen een beeld moet creëren wat de NAVO het recht geeft om hier die troepen te plaatsen.
Vraag: dat is dus kletsika, om een goed Russisch woord te gebruiken (volgens mij). Is dit dan al met al… als we uw verhaal interpreteren, niet een zeer gevaarlijk schaakspelletje wat er gespeeld wordt?
Antwoord: Het is een heel gevaarlijk spel, want de NAVO rukt dus steeds verder op naar de Russische grenzen, er zijn steeds meer zogenaamde NAVO oefeningen vlakbij de Russische grenzen (red. ik noemde ook al de vele NAVO-oefeningen in de Zwarte Zee). Er hoeft maar één incident plaats te vinden en we krijgen dus een domino effect. Ik vind het zelf een buitengewoon beangstigende situatie. En ik zie ook dat uiteindelijk, zeg maar vanaf 2014, tot de dag van vandaag er één lijn getrokken wordt door de NAVO, die dus heel langzaam de kiem gaat vormen van, wat mij betreft, een 3e Wereldoorlog.
Vraag: Een 3e Wereldoorlog, laten we hopen dat dit niet gebeuren gaat.
Antwoord: Morgen wordt in Nederland de 2e Wereldoorlog herdacht, maar ik zou het ook belangrijk vinden als men terzelfder tijd gaat protesteren tegen de nieuwe oorlog, die op dit moment al in de maak is.
Deze NAVO-top komende 8 en 9 juli 2016 in Warschau, daar zal het definitieve besluit worden genomen of de NAVO inderdaad 4.000 extra militairen in gaat zetten aan de grens met Rusland, dus ook in de buurt wellicht van Narva waar Bas van der Plas, Rusland-kenner woont. Dank voor dit moment!

Einde.

Nu heb ik nog drie dingen nader uitgezocht: 1. Wie is de Amerikaanse minister van Defensie Ash Carter? en 2. wat is een zeer snelle NAVO-macht : Very High Readiness Joint Task Force – VJTF? 3. Wie is Bas van der Plas? Zie mijn bevindingen hieronder:

Ashton Baldwin (Ash) Carter

De Amerikaanse minister van Defensie Ashton Baldwin (Ash) Carter (geb.1954) is Amerikaans politicus van de Democratische Partij. Hij is minister van Defensie sinds 27 februari 2015 in het kabinet van president Barack Obama. Daarvoor was Carter tussen 2011 en 2013 onderminister van Defensie voor Acquisitie, Technologie & Logistiek. Hij heeft nu alle mogelijke opleidingen en werkzaamheden gehad om de Anglo-Amerikaansemacht in de wereld te vergroten):

Carter was consultant voor Goldman Sachs voor internationale en technologische zaken
Hij was lid van de Aspen Strategy Group en de CFR Council on Foreign Relations
Hij is een Rhodes Scholar (voor Britse Werelddominantie)
Hij zat in de Raad van de Rockefeller Universiteit.
Dr. Carter haalde bachelor’s degrees in fysica en middeleeuwse geschiedenis aan de Yale Universiteit.

Hij werkte werkte vooral ook met: kwantumvelden en
nucleaire reacties en de structuur van subatomic particles. (Gevaarlijke stof waar een mens vanaf hoort te blijven…)

Snelle NAVO-interventiemacht moet afschrikken

Bron: euobserver.com

maandag 1 september 2014, 15:25

– Hoofdinhoud

BRUSSEL (ANP), Dit is het grootste onafhankelijke persbureau van Nederland. Het ANP distribueert persberichten van bedrijven, organisaties, de overheid en instellingen aan de media, in zowel binnen- als buitenland. ;Daarnaast verzorgt het persbureau dagelijks tientallen radio-uitzendingen en videoreportages. Hierbij zorgt het ANP voor objectieve nieuwsverstrekking, wat de organisatie in de loop der jaren een betrouwbare reputatie heeft opgeleverd. De geplande ultrasnelle NAVO:[“NAVO”,”De Noord-Atlantische Verdrags Organisatie (NAVO) werd in 1949 opgericht met als doel door onderlinge samenwerking de veiligheid van niet-communistische landen van Europa tegen eventuele agressie van de Sovjet-Unie te waarborgen. Inmiddels zijn 28 landen lid van de NAVO. De NAVO werkt samen met internationale organisaties, zoals de Europese Unie, de OVSE en de VN om wereldwijd stabiliteit te bevorderen. Een-interventiemacht, waaraan Nederland mee wil doen, die vijanden moet afschrikken. Elke mogelijke agressor moet inzien dat als hij een NAVO-bondgenoot aanvalt, hij niet alleen de nationale strijdkrachten tegenover zich ziet, maar de hele NAVO.
Dat stelde NAVO-topman Anders Fogh Rasmussenmo:[“Anders Fogh Rasmussen”,”Anders Fogh Rasmussen (1953) was in 2009-2014 secretaris-generaal van de NAVO. Tussen 2001 en 2009 leidde hij als minister-president drie opvolgende Deense kabinetten. Rasmussen werd in 1978 voor Venstre, de Deense liberale partij, lid van het Parlement. Hij werd vrijwel direct na zijn studie politiek actief. In de kabinetten-Schlüter (1987 tot eind 1992) was hij minister van Begroting. Vanaf 1989 was hij tevens voorman van Venstre. “,null] maandag in Brussel. Hij sprak 3 dagen voor het begin van de NAVO-top in Wales die zich onder meer over de Oekraïnecrisis buigt. Rasmussen noemde de uiterst snel inzetbare troepen de ,,spits” of speerpunt van de al bestaande NAVO-interventiemacht NRF.
Nederland levert volgend jaar troepen en materiaal voor de NRF. De regering in Den Haag bekijkt in hoeverre die eenheden kunnen worden ingezet voor de ultrasnelle ‘spits’.
Door de Russische agressie tegen NAVO-partner Oekraïne wil de alliantie de rol van de NRF vergroten om met name de verontruste bondgenoten in het oosten gerust te stellen. Tot nu toe werd de NRF vooral gezien als een macht om buiten het NAVO-gebied crises te beteugelen. De geplande ‘spits’ (officieel Very High Readiness Joint Task Force – VJTF) moet het mogelijk maken om al binnen enkele dagen doeltreffend te kunnen reageren.
Op de NAVO-top in Wales worden knopen doorgehakt. Naar verluidt kan de VJTF vanaf februari volgend jaar inzetbaar zijn.
Nederland draagt in 2015 onder meer een luchtmobiel bataljon, 2 mijnenvegers, 8 F-16’s en 4 Apache gevechtshelikopters bij aan de NRF.
De NRF en de VJTF staan los van een ander initiatief waaraan Nederland mee wil doen, namelijk een snel inzetbare eenheid van NAVO-bondgenoten onder leiding van Groot-Brittannië. Ook Denemarken, Noorwegen en de Baltische staten tonen interesse. Deze zogenoemde expeditiemacht kan bijvoorbeeld worden aangeboden aan de Verenigde Naties of de Europese Unie.

www.europa-nu.nl/id/vjmtkh392nzn/nieuws/snelle_navo_interventiemacht_moet?ctx=vga3c55rxyrh&v=1&tab=0&start_tab0=10

Bas van der Plas

Bas van der Plas (Amsterdam, geb. 1947) is een Nederlands activist en schrijver.
Van der Plas was lid van de politieke organisaties Comité van Revolutionaire Marxisten (CRM), Beweging voor Arbeiders Zelfbeheer (BAZ), Beweging voor Socialisties Zelfbeheer (BSZ), Platform van Revolutionaire Socialisten en Feministen, Pacifistisch Socialistische Partij (PSP) en de Partij voor Socialisme en Ontwapening (PSO). Ook was hij actief in de antikernenergiebeweging (AKB), vredesbeweging, internationale solidariteitsbeweging, en in de kraakbeweging. Van der Plas woonde en werkte in Sint Petersburg (Russische Federatie), na zijn pensionering in Narva (Estland), is coördinator van INSUDOK, het informatie- en dokumentatiecentrum over de voormalige Sovjet-Unie en de landen van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS) en was tot zijn pensionering in december 2012 directeur/eigenaar van een servicecentrum, gespecialiseerd in toeristische diensten in Sint-Petersburg en Novgorod. Hij woont in het Narva.
Hij was auteur van artikelen over (linkse) politiek in bladen als Socialisties Zelfbeheer, Socialistiese Kritiek, Kleintje Muurkrant, De Zwarte, NN, Konfrontatie, Ravage, Grenzeloos, Bevrijding, Onvoltooid Verleden. Zijn politiek archief berust bij het Internationaal Instituut voor Sociale geschiedenis (IISG) te Amsterdam.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bas_van_der_Plas

Janneke Monshouwer, Andernieuws.eu via Gewoon Nieuws

Share.