Kan straling van mobiele en smartphones, UMTS en wifi gevaarlijk zijn? Steeds meer wetenschappelijk onderzoek wijst erop dat dit inderdaad het geval is. Sommigen spreken zelfs over het nieuwe asbest van de 21ste eeuw.

Diverse landen hebben inmiddels verscherpte maatregelen genomen om mensen – vooral kinderen en jongvolwassenen zijn extra gevoelig voor lichamelijke schade door straling – te beschermen. Ook begint duidelijk te worden dat het dragen van een mobieltje op de hartstreek of bij de geslachtsdelen (in de broekzak) misschien niet zo verstandig is als je nog kinderen wilt krijgen.

In Nederland wordt echter nog weinig aandacht gevraagd voor dit onderwerp. Het lezen van de bijsluiter bij de telefoon, die in kleine lettertjes laat zien dat het niet wordt aangeraden het apparaat op een afstand kleiner dan anderhalve centimeter van het lichaam (inclusief het hoofd!) te gebruiken, maakt niet veel indruk.

Uiteraard is de ene persoon gevoeliger voor straling dan de ander. Elektrosensitiviteit is een weinig begrepen vage klacht en iets anders dan het proberen te vermijden van elektromagnetische velden – vrij lastig in de huidige wereld – wordt niet geadviseerd. Het kan echter goed zijn dat lichamelijke schade, ook bij hen die er niets van voelen, gedurende het jarenlange gebruik van mobiele apparatuur wordt opgebouwd. En straling is overal: je mobieltje en smartphone, je laptop, je router thuis, in de bus, in de trein, in de bibliotheek, in het café, bij de buren…

 

Dr. Leendert Vriens is natuurkundige en werkte 30 jaar lang als onderzoeker bij het NatLab van Phillips. Hij houdt zich al vele jaren bezig met dit onderwerp en deelt zijn informatie op de website Stopumts.nl. Samen met onder meer voormalig TU-hoogleraar professor dr.ir. Michiel Haas geeft hij gevraagd en ongevraagd advies over dit ongeziene en vooral gebagatelliseerde probleem. Met name de overheid neemt zijn verantwoordelijkheid niet ondanks de jarenlange, en inmiddels toenemende hoeveelheid, waarschuwingen.

Wat is er inmiddels al bekend over de gevaren van mobiele staling

Overheidsbeleid gezondheidsschade elektromagnetische velden

Het lijkt erop dat geld hier gaat boven gezondheid, immers verdient de overheid grof geld aan het uitgeven van de frequenties voor mobiel dataverkeer.

NOS: ‘Mobiel dataverkeer levert overheid miljarden op‘

In een lezing die dr. Vriens op 21 april geeft aan de TU Delft wordt een breed overzicht over dit onderwerp gegeven. Aan de orde komen onder andere:

  • toegestane en wenselijke stralingsbelastingen,
  • resultaten van wetenschappelijk onderzoek, waaronder waargenomen biologische effecten,
  • klachten die karakteristiek zijn voor ElektroHyperSensitiviteit,
  • het versterkend effect van andere intoleranties en toxische belastingen,
  • ons overheidsbeleid dat vanwege de economische belangen gebaseerd is op het ontkennen van een mogelijke relatie tussen lichamelijke klachten en stralingsbelasting, met als gevolg:
  • dat bij ons geen maatregelen genomen zijn om de burgers te beschermen, met voor velen zeer ernstige gevolgen,
  • het overheidsbeleid in andere landen, en
  • wat je er zelf aan kunt doen om de stralingsbelasting te verminderen.

Een uitzending van Zembla uit 2012 geeft ook een goed beeld:

[TU Delft]

Share.