De teller van het aantal slachtoffers van de bloedigste terreuraanslagen in Parijs ooit, opgeëist door ISIS –dat tegelijkertijd nog meer aanslagen aankondigde (3)-, staat inmiddels op 128. Nog eens 180 mensen raakten gewond. President Francois Hollande riep de noodtoestand uit, sloot de grenzen en verklaarde de aanslagen een ‘oorlogshandeling’. De Russische president Vladimir Putin roept het Westen op om eindelijk gezamenlijk een ‘oorlog tegen de duivel’ te voeren (1). Maar wat wil de Duitse Reichskanzler Angela Merkel? Zij vindt dat het antwoord op de massaslachting nóg meer ‘tolerantie en naastenliefde’ moet zijn (2).

Volgens Putin staat de hele menselijke beschaving op het spel. ‘Deze tragedie is opnieuw bewijs van de barbaarsheid van het (moslim)terrorisme, dat een uitdaging voor de menselijke beschaving is. De internationale gemeenschap moet zich verenigen in een effectieve strijd tegen de duivel.’

ISIS: Jullie zullen zelfs bang zijn om naar de markt te gaan

In de verklaring van ISIS werd gesteld dat ‘zolang jullie ons blijven bombarderen, jullie niet in vrede zullen kunnen leven. Jullie zullen zelfs bang zijn naar de markt te gaan.’

We vragen ons af of de politici in Europa dit dreigement deze keer wél serieus nemen. De vele vorige dreigementen om als vluchtelingen vermomde terroristen naar Europa te sturen werden lacherig weggewuifd. Sterker nog: de grenzen van onze landen werden nóg verder opengezet.

Eerste reactie moet sluiten van de grenzen zijn

Voor ieder weldenkend mens lijkt het duidelijk dat het allereerste antwoord daarom het volledig afsluiten van de grenzen moet zijn, en tegelijkertijd het stopzetten van vrijwel alle lopende asielprocedures. Alleen dan kan de politiek de burgers overtuigen dat ze de islamisering van ons continent, en daardoor nóg meer terreuraanslagen, geweld, bloed en chaos, serieus wil tegengaan.

Merkel: Reageer met tolerantie en naastenliefde

Gezien de reactie van Reichskanzler Angela Merkel vrezen we echter het ergste. ‘Als burgers geven wij een duidelijk antwoord: Wij leven van medemenselijkheid, naastenliefde en een plezierige samenleving. Wij geloven… in het respect voor anderen en in tolerantie. Wij weten dat ons vrije leven sterker is dan iedere terreur. Laten wij de terroristen het antwoord geven dat wij onze waarden zelfbewust leven… voor heel Europa. Nu meer dan ooit.’

Dus de grenzen nóg verder openzetten, mevrouw Merkel? Nóg meer volgelingen van een haatideologie toelaten die niets anders wil dan onze samenleving van ‘medemenselijkheid, naastenliefde, plezier en tolerantie’ vernietigen en te onderwerpen aan de racistische, onderdrukkende en anti-humane wetten van Allah en zijn valse profeet? Kortom: blijf maar komen, grijp en doe wat jullie willen, wij zullen ons in geen geval verdedigen, zelfs onze poorten niet voor julllie sluiten?

Blijven we dief bewust binnenlaten om te roven en te stelen?

Een geestelijke les uit de Bijbel, maar wel een met een voorbeeld uit het dagelijkse leven, en om die reden heel goed van toepassing op Nederland en Europa:

‘Maar weet dit: Als de heer des huizes geweten had, op welk uur de dief zou komen, hij zou in zijn huis niet hebben laten inbreken.’ (Luk.12:39)

Maar van ons Europeanen wordt nu verwacht dat wij, terwijl we wisten dat ‘de dief’, door Vladimir Putin terecht ‘de duivel’ genoemd, eraan kwam, welke identiteit hij had en wat hij wilde, wèl toestaan dat hij bij ons inbreekt, alles weg rooft en de bewoners mishandelt, verkracht of vermoordt?

Hoe kunnen we deze krankzinnige vorm van pacifistische zelfhaat anders noemen als Eurocide: de door u –en helaas bijna de hele gevestigde Europese orde met u- gewenste zelfmoord van Europa?

Bronnen:

(1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
(2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
(3) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Share.