Duitsland en Nederland zijn straks honderden miljarden per jaar –tot 80% van onze begroting- kwijt aan transferbetalingen – ‘Eurozone moet worden opgeheven om burgeroorlog in Europa te voorkomen’

De sterk in opkomst zijnde Italiaanse Vijf Sterren Beweging, die vorige week de burgemeestersverkiezingen in Rome won, heeft een aantal duidelijke doelstellingen die Brussel grote angst aanjagen. Zo wil de partij Italië uit de euro leiden, eist het de totale opheffing van de eurozone, en een blokkade van de in de maak zijnde Europese bankenunie. Bovendien waarschuwt Vijf Sterren woordvoerder Marco Zanni dat Duitsland (en daarmee ook Nederland) volgens de Brusselse plannen jaarlijks straks € 230 miljard aan transferbetalingen kwijt is, oftewel zo’n 80% van de totale begroting. Daarmee zal onze welvaart vrijwel volledig verdwijnen, en zal van onze sociale zekerheid helemaal niets meer overblijven.

De Deutsche Wirtschafts Nachrichten vroeg aan Zanni waarom zijn partij pleit voor de ontbinding van de eurozone. ‘Omdat de euro als eenheidsmunt niet functioneert,’ antwoordde de politicus. ‘De economieën van de eurozone zijn hiervoor simpelweg te verschillend. Dat leidt ertoe dat de handelsbalansen tussen de verschillende landen niet in evenwicht zijn. Zo heeft Duitsland een gigantisch handelsoverschot, terwijl andere landen, vooral in Zuid Europa, gigantische tekorten ophopen.’

DWN: Bondskanselier Merkel en minister van financiën Schäuble zeggen dat de concurrentiekracht van de zuidelijke landen, maar ook in Frankrijk, verbeterd moet worden.

Zanni: ‘Dat is een illusie. Wij kunnen niet wederzijds steeds maar verder blijven afbouwen, totdat de werknemers uiteindelijk helemaal niets meer verdienen. Dan zouden onze economieën pas echt kapot zijn, omdat niemand meer iets kan kopen.’

DWN: En werkt het complete hulpprogramma dan niet?

Zanni: ‘Alle miljarden die in het systeem worden gepompt –bijvoorbeeld om het staatsbankroet van Griekenland uit te stellen- hebben in deze landen duidelijk niet tot economisch herstel geleid. Niet in de laatste plaats wordt dat door de euro zelf verhinderd. De groei in de landen van de eurozone ligt duidelijk beneden de Europese landen die de euro niet hebben. Overigens laat de geschiedenis zien dat muntunies –met uitzondering van Zwitserland en Liechtenstein- nog nooit gefunctioneerd hebben. Daarnaast neigen ze ertoe steeds ondemocratischer te worden. De actuele ontwikkeling van de EU is daarvoor het bewijs.’

‘Om de eurozone overeind te houden zijn enorme sommen nodig. De Franse econoom Jacques Sapri heeft uitgerekend dat alleen al Duitsland transferbetalingen van € 230 miljard per jaar moet opbrengen, en dat over een periode van minstens 10 jaar. Bij een begroting van ongeveer € 300 miljard zou de post ‘euro-redding’ dan met afstand de grootste zijn.

DWN: Bijna 80% van de Duitse begroting gaat dan naar de redding van de euro?

Zanni: ‘Het ligt voor de hand dat dit niet mogelijk zou zijn. Zelfs in Duitsland kan de stemming tegen mevrouw Merkel en de euro-voorstanders dan omkeren. We zouden de eurozone moeten opheffen, voordat er een burgeroorlog in Europa uitbreekt.

DWN: Maar is het lidmaatschap van de euro volgens het Verdrag van Lissabon niet onomkeerbaar?

Zanni: ‘Inderdaad. Men heeft er goed op gelet dat het huis zonder degelijke brandveiligheid werd gebouwd, en de nooduitgangen werden gebarricadeerd.’

DWN: Stelt u dan voor om zich dan maar niets aan te trekken van dit verdrag?

Zanni: ‘Heeft de Duitse minister van Financiën Schäuble niet op dezelfde manier een tijdelijke exit van Griekenland uit de euro geopperd? Het is in ieder geval een feit dat recht en wet in de EU permanent worden gebogen om deze waanzinconstructie van de euro in leven te houden. We moeten aan tafel gaan zitten en erover onderhandelen hoe we de eurozone met overeenstemming kunnen ontbinden. De euro in zijn huidige vorm zal namelijk mislukken. Tot dan moeten we niet nog meer porselein kapot gooien dan nu reeds is gebeurd.’

DWN: En als we de euro opheffen, hebben we dan nog een Europese bankenunie nodig?

Zanni: ‘Naar mijn mening niet. Zonder de euro kunnen we ons deze bankenunie besparen. Ik wil er graag op wijzen dat de Italiaanse banken weliswaar met € 300 miljard aan slechte kredieten zitten, maar dat daarvan 80% in de echte economie is gevloeid. Dat ziet er bij bijvoorbeeld de Deutsche Bank of BNP Paribas anders uit. Die hebben 80% in kredietuitvalverzekeringen en vergelijkbare financiële producten gestoken.’

Bron

Share.