Het stond in de sterren geschreven maar is ondertussen realiteit geworden, namelijk een daling van het vertrouwen in de Italiaanse economie, deze maal door ratingbureau Fitch. Vrijdag werd er een negatieve outlook gegeven aan het land volgend op tal van economische problemen.

Italië kampt momenteel met zowel korte, middellange als lange termijn problemen waarbij het ene al grotere problemen zal veroorzaken dan het andere. Onder meer de hoge schuld, de structurele problemen in de economie, de corruptie en de bankencrisis in de derde grootste economie van de Eurozone zorgen voor de nodige ongerustheid binnen Europa.

De huidige rating wordt door Fitch gehandhaafd op BBB+, dit wel met een negatieve tendens de komende tijd. Onder meer de politieke problemen rond de toekomst van premier Renzi kunnen Italië snel doen afglijden in enkele jaren aan economische malaise. Italië heeft helaas geen enkele financiële marge om rustig de toekomst af te wachten op dit moment.

Budgettaire problemen zijn eigen aan de Italiaanse economie welke de afgelopen decennia met behulp van muntdevaluaties onder tafel werden geveegd. Nu Italië echter binnen het keurslijf van de Euro moet opereren ligt het Italiaanse probleem ook op de tafel van de ECB. Na Griekenland is Italië nu het land met de grootste schuld met een schatting van 133,3% tegen 2017.

Op zich zou dit alles genoeg moeten zijn om de alarmbellen af te doen gaan. Helaas schuilt het gevaar voornamelijk in de financiële sector. De Italiaanse banksector bezit op dit moment ongeveer 200 miljard euro aan slechte kredieten waardoor een escalatie van de Eurocrisis of andere financiële gebeurtenissen een directe en zware impact zullen hebben op de Italiaanse banken.

Zelfs al zou Italië onbeperkte steun mogen geven aan de Italiaanse banken vanuit Europa dan nog zou het onbegonnen werk zijn dit alles te herstructureren. Het aantal slechte kredieten vertegenwoordigt bijna 25% van het Italiaanse bruto nationaal product waardoor de Italiaanse overheid direct in de problemen zou geraken.

Een rentestijging, die er de komende jaren ziet aan te komen, kan de zaak nog verergeren doordat de Italiaanse schuld eenvoudigweg onhoudbaar is aan een hoger tarief. De vraag is dan ook niet als Italië zijn Griekse buur achterna zal gaan maar wanneer dit alles zal gebeuren. Ook de vraag als de Eurozone dit kan overleven is reeds uitgemaakt met een negatief antwoord. Aangezien de Eurozone maar net een Grexit aankan, dan kan het een economie als Italië niet rechthouden. Dit onder meer omdat de Italiaanse problemen ook zullen resulteren in problemen in de buurlanden waarbij Frankrijk en Spanje niet bepaald de grootste en gezondste economie bezitten.

Bronnen:

http://www.cnbc.com

Share.