Dankzij het open-grenzen / massa immigratie / islamisering beleid van de EU en zijn westelijke lidstaten is het leger islamitische jihadisten in Europa inmiddels gegroeid tot 66.000 potentiële terroristen, groter dan de strijdmachten van Nederland (44.000), Portugal (38.000) en Oostenrijk (26.000). Dat leger groeit snel, omdat Europese hulporganisaties en NGO’s met goedkeuring en hulp van Brussel voor de kust van Libië dagelijks nieuwe islamisten ophalen, en daarbij samenwerken met criminele mensensmokkelaars. Het is wachten op ‘Dag X’ of ‘Uur U’, wanneer aanslagen zoals we in Parijs, Londen, Berlijn, Brussel, Stockholm, Manchester en Nice hebben gezien, in tienduizendvoud zullen plaatsvinden, ook in Nederland.

Tienduizenden islamisten bereid tot oorlog tegen Europeanen

De Britse geheime dienst bevestigde onlangs dat er al 23.000 islamitische extremisten en daarmee potentiële terroristen in het land zijn. Met 15.000 tot 20.000 jihadisten staat Frankrijk er niet veel beter voor. In België is het aantal moslims dat op de terroristenlijst staat gestegen van 1875 in 2010 naar 18.884 dit jaar. Alleen al in de beruchte Brusselse wijk Molenbeek, ‘klein Marokko’, volgt de politie 6168 islamisten. Het Belgische leger kan daar slechts 30.000 man tegenover stellen.

In Duitsland verdrievoudigde het aantal tot geweld voor hun religie bereid zijnde moslims van 3800 in 2011 tot zo’n 10.000. De Europese reguliere media zijn door hun eenzijdige positieve berichtgeving over de migrantentoestroom en de islam –en het negeren van de hiermee rechtstreeks in verband staande criminaliteitsexplosie- mede schuldig aan het feit dat islamisten vrijwel ongehinderd een terroristennetwerk kunnen opbouwen. Eerder bleek al dat het merendeel van de moskeeën in Europa –ook de zogenaamd ‘gematigde’- hierbij centraal staat.

Moslims scheiden zich overal af van samenleving

Overal zijn islamisten begonnen met het afscheiden van moslimgemeenschappen van de samenleving. In vele honderden moslimwijken en ‘no go’ zones kunnen ze volledig ongestoord volgens hun eigen fundamentalistische (Sharia) wetten leven. Berucht zijn de Tower Hamlets ‘Taliban’ in het oosten van Londen, de Franse voorsteden (teveel om op te noemen), en natuurlijk het ‘minikalifaat’ in Den Haag, de ‘Sharia driehoek’ in Nederland.

Deze islamisten kunnen zonder problemen wapens importeren uit de Balkanstaten, die worden gefinancierd via hun moskeeën, die op hun beurt door Saudi Arabië, Qatar, Turkije en andere moslimdictaturen worden ondersteund. De EU werkt willens en wetens volop aan mee aan het importeren van nieuwe extremisten door te eisen dat de lidstaten hun grenzen volledig voor hen openhouden.

Politici die geweldsexplosie willen stoppen van de macht gehouden

Dat een islamistisch jihadleger een massale terreuroorlog tegen de weerloze Europese bevolking begint is al lang niet meer een ondenkbaar scenario. Generaal Anders Brännström van het Zweedse leger waarschuwde zijn manschappen hier de afgelopen jaren al voor. De enige politici die deze explosie van terreur en geweld willen voorkomen, zoals Geert Wilders en Marine Le Pen, zijn door cordons sanitaires van de gevestigde orde, gepaard met schaamteloze propaganda en belasteringen door de media, met succes van de macht afgehouden.

Europa nu al onstabiel door ‘slechts’ enkele tientallen aanslagen

Uit de Global Peace Index 2016 van de organisatie Vison of Humanity blijkt dat de bevolking van bijna alle Europese landen (terecht) de massa immigratie aanwijst als belangrijkste oorzaak van het sterk toegenomen aantal terreuraanslagen (3). In deze index is Nederland overigens gezakt naar de 21e plaats. Deze naar verhouding lage score komt vooral tot stand door de grote wapenexporten van ons land. Binnenlands zijn er toenemende zorgen over de veiligheid van politieagenten en het aantal geweldsdelicten (2).

Het is de islam de afgelopen jaren met ‘slechts’ enkele tientallen terreuraanslagen en honderden slachtoffers inderdaad gelukt om Europa onveilig en onstabiel te maken, en de chaos van het Midden Oosten en Afrika naar onze straten te exporteren. Het establishment reageert hierop met het inperken van de vrijheid van meningsuiting – van autochtonen en politici die zich openlijk verzetten tégen de islam en tégen de massa immigratie, wel te verstaan.

Nu al wordt de helft van alle inzetbare Franse soldaten in eigen land ingezet. In Italië probeert al meer dan de helft van het leger om de bevolking enige veiligheid op straat te geven. Na 9/11 besloot de VS om de islamisten in hun eigen landen te bestrijden, niet in Manhattan. Europa heeft voor exact het tegendeel gekozen, door de terroristen juist hierheen te halen en van harte te verwelkomen.

Afghanistan en Irak tactieken

Zeker als partijen zoals GroenLinks en D66 hun zin krijgen en de grenzen nog veel verder worden opengezet, zullen eerst onze grotere, en later ook onze kleinere steden in een nieuw Mosul veranderen. Zolang de heersende Europese politici niet bereid zijn om de vijand te vernietigen, zelfs niet bereid zijn om de vijand zelfs maar te benoemen en te erkennen, stevenen we met zevenmijlslaarzen op een Afghanistan-scenario af, waarbij islamisten vanuit de door hen gecontroleerde wijken en gebieden steeds meer terreuraanslagen op steden en dorpen zullen plegen, met het doel om op deze wijze stapsgewijs onze landen kunnen overnemen.

Datzelfde scenario gebruikte ISIS met succes in Irak, waar het moslim terreurleger slechts een derde van het land hoefde te bezetten om het hele land te kunnen beheersen.

Wat doen de miljoenen ‘gematigde’ moslims?

De grote vraag is wat de vele miljoenen ‘gematigde’ moslims doen zodra de jihadisten zich aaneensluiten en hun terreuroorlog tegen de autochtone bevolking beginnen. Zullen ze de samenleving die hen opving en zo goed verzorgde verdedigen, of zich bij hun geloofsbroeders aansluiten? (1) Tal van onderzoeken hebben al uitgewezen dat de kans op het laatste verreweg het grootst is.

Brussels gedroomde scenario

Voor de EU is dit het gedroomde scenario. Een grote meerderheid van de Europese bevolking is mordicus tegen hun gedroomde federale Europese Superstaat. Door de sociale systemen en binnenlandse veiligheid met massa immigratie en de komende terreuroorlog compleet te laten instorten, hopen de eurocraten zich als ‘redders in de nood’ te kunnen presenteren, en de ontstane chaos en ellende aan te grijpen om de Europese volken over te halen akkoord te gaan met het overdragen van alle macht aan Brussel.

Bronnen:

(1) Anonymous
(2) Vision of Humanity / Global Peace Index
(3) Nachtwächter

Share.